Học tậpTài liệu

Tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần. Số người xem là?

Tìm số người xem MV
66

Tìm số người xem MV

Tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần. Số người xem là? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm lời giải của bài toán trên nhé.

1. Tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần. Số người xem là?

2.5 triệu người xem 2 lần thì số lượt xem MV là: 2,5 triệu x 2 = 5 triệu (lượt xem)

MV có tổng lượt xem là 6 triệu => Số lượt xem còn thiếu là:

6 triệu – 5 triệu = 1 triệu (lượt xem)

Những người còn lại chỉ xem 1 lần, vậy 1 triệu lượt xem thì có số người xem là 1 triệu người

=> Số người xem MV là:

2,5 triệu + 1 triệu = 3,5 triệu

Vậy nếu tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần thì số người xem là 3,5 triệu người

2. Các bài toán khác

Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc một số bài toán khác

Tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần. Số người xem là?

Bài 1: Hiện nay Mẹ hơn con 21 tuổi, biết tuổi Mẹ bằng 5/2 tuổi của con. Tính tuổi của Mẹ và con

Giải:

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị của 1 phần bằng nhau là: 21 : 3 = 7 (tuổi)

Số tuổi của con là: 2 x 7 = 14 tuổi

Số tuổi của Mẹ là: 5 x 7 = 35 tuổi

Vậy tuổi của con là 14 tuổi, tuổi của Mẹ là 35 tuổi

Bài 2: Một cửa hàng có số gạo nếp nhiều hơn số gạo tẻ là 120 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo tẻ bằng 4/3 số gạo nếp.

Hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 3 = 1 phần

Giá trị của 1 phần bằng nhau là 120 kg gạo

Số gạo tẻ là: 120 x 4 = 480 (kg)

Số gạo nếp là: 120 x 3 = 360 (kg)

Vậy gạo nếp có 360 kg, gạo tẻ có 480 kg

Bài 3: Khối 5 có số học sinh nữ hơn số học sinh nam là 75, biết số học sinh nữ bằng 7/2 số học sinh nam. Tìm số học sinh nữ, số học sinh nam

Hiệu số phần bằng nhau là 7 – 2 = 5 phần

Giá trị của 1 phần bằng nhau là: 75 : 5 = 15 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 15 x 7 = 105 (học sinh)

Số học sinh nam là: 15 x 2 = 30 (học sinh)

Vậy số học sinh nữ là 105 học sinh, số học sinh nam là 30 học sinh

Bài 4: Tìm hai số có hiệu bằng 516, biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương bằng 7

Số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương bằng 7 => Nếu số thứ nhất là 7 phần thì số thứ 2 là 1 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 1 = 6 phần

Gía trị của 1 phần bằng nhau là: 516 : 6 = 86

Số thứ nhất là 86

Số thứ hai là 86 x 7 = 602

Vậy số thứ nhất là 86, số thứ hai là 602

Bài 5: Năm nay 1/7 tuổi bố bằng 1/2 tuổi con. Biết rằng bố hơn con 35 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

1/7 tuổi bố bằng 1/2 tuổi con thì tuổi bố bằng 7/2 tuổi con.

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 2 = 5 phần

Gía trị của 1 phần bằng nhau là: 35 : 5 = 7 tuổi

Tuổi của con là: 7 x 2 = 14 tuổi

Tuổi của bố là: 35 + 14 = 49 tuổi

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Tổng lượt xem MV: 6 triệu, 2.5 triệu người xem 2 lần, còn lại xem 1 lần. Số người xem là? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết khác:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm