Học tậpTài liệu

Trong các số có hai chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Các số có 2 chữ số chia hết cho 4
195

Các số có 2 chữ số chia hết cho 4

Trong các số có hai chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4? Số các số có 2 chữ số chia hết cho 4 là? Toán chia hết là dạng toán quen thuộc với các bạn học sinh từ cấp 1 đến cấp 2. Cùng Hoatieu.vn tìm đáp án của bài toán trên và những bài tương tự nhé.

1. Trong các số có hai chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Số có hai chữ số nhỏ nhất chia hết cho 4 là 12. Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 4 là 96.

2 số chia hết cho 4 liên tiếp nhau cách nhau 4 đơn vị

=> Số số hạng có 2 chữ số chia hết cho 4 là số các số hạng cách đều 4 đơn vị từ 12 đến 96

=>  Số số hạng có 2 chữ số chia hết cho 4 là: (96 – 12) : 4 + 1 = 22 số hạng

Vậy trong các số có hai chữ số, có 22 số chia hết cho 4.

2. Dấu hiệu chia hết

Trong các số có hai chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Sau đây là dấu hiệu chia hết cho các số tự nhiên thường gặp

Các số chẵn tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

Ví dụ: 20, 26, …

Tổng các số tạo thành số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3

VD : 2349 có tổng = 2+3+4+9=18 vậy số 2349 chia hết cho 3

Hai số cuối của số đó tạo thanh một số có hai chữa số mà chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4

Ví dụ: 8, 216, …

Tận cùng của số đó là 0;5 thì chia hết cho 5

Ví dụ: 5, 865,…

Một số đồng thời chia hết cho 3 và cho 2 thì chia hết cho 6

Lấy chữ số đầu tiên bên trái nhân với 3 được bao nhiêu cộng thêm với số thứ 2 rồi được bao nhiêu lại nhân với số thứ 3 rồi lại cộng với số thứ tư. Làm như thế cho đến số cuối cùng bên phải. Nếu kết quả là một số chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7 .

Ví dụ: 798 chia hết cho 7 Vì 7×3=21+9=30×3=90+8=98 Nhận thấy 98:7=14 nên 798 chia hết cho 7

3 chữ số cuối cùng bên phải tạo thanh một số chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8

Ví dụ: 9192 chi hế cho 8 (vì 192 chia hết cho 8)

Tổng các số tạo thanh số đó mà chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Ví dụ 23787 chia hết cho 9

Tính từ trái sang phải : tổng các chữ số hàng chẵn trừ đi tổng các chữ số hàng lẻ (hoặc ngược lại) là một số, số này chia hết cho 11 thì số đó chia hết cho 11

VD : 4686⋮11=426

Các số hàng chẵn là số 6 hàng 2 và số 6 hàng 4

Các số hàng lẻ là số 4 hàng 1 và số 8 hàng 3

Nên ta có : 6+6-(4+8)=0 vậy 4686 chia hết cho 11

3. Bài toán chia hết

Sau đây là một số bài toán chia hết tương tự:

Bài 1: Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 4?

Tương tự với cách giải bài toán tại mục 1 bài này, ta có:

Số có ba chữ số nhỏ nhất chia hết cho 4 là 100. Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 4 là 996.

2 số chia hết cho 4 liên tiếp nhau cách nhau 4 đơn vị

=> Số số hạng có 3 chữ số chia hết cho 4 là số các số hạng cách đều 4 đơn vị từ 100 đến 996

=> Số số hạng có 3 chữ số chia hết cho 4 là: (996 – 100) : 4 + 1 = 225 số hạng

Bài 2: 

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho :

….32 chia hết cho 3 ;

8….1 chia hết cho 9 ;

69…. chia hết cho cả 2 và 5 ;

43….chia hết cho cả 5 và 3 ;

25….chia hết cho cả 2 và 9.

Bài 3: 

Với ba chữ số 2 ; 0 ; 5 :

a) Hãy viết các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 2 ;

b) Hãy viết các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 5.

Bài 4: Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 hãy viết một số lẻ có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 5.

Bài 5: Tìm X, biết :

a) X chia hết cho 2 và 150 < X < 160 ;

b) X chia hết cho 3 và 360 < X < 370 ;

c) X vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 200 < X < 250 ;

d) X là số lẻ, X chia hết cho 5 và 121 < X < 133.

Trên đây là lời giải của bài toánTrong các số có hai chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm