Học tậpTài liệu

Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là?

Tìm trung bình cộng của 3 số còn lại
55

Tìm trung bình cộng của 3 số còn lại

Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là bao nhiêu? Trung bình cộng là dạng toán thường gặp trong các cấp học. Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải của bài toán

1. Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là bao nhiêu?

Trung bình cộng của 7 số là 12,2 => Tổng của 7 số là: 85,4

Tổng của 4 trong 7 số là 42,8 => Tổng của 3 số còn lại là: 42,6

=> Trung bình cộng của 3 số còn lại là: 42,6 : 3 = 14,2

2. Cách tính trung bình cộng

Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là bao nhiêu? 

Muốn tính trung bình cộng của n số hạng, ta lấy tổng của n số đó chia cho n

Phương pháp giải toán trung bình cộng:

Để giải bài toán trung bình cộng, ta thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

3. Các bài toán trung bình cộng

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán trung bình cộng:

Bài 1: Tính trung bình cộng của các số trong dãy số: 3,6,9,…, 105.

Giải:

Số số hạng của dãy trên là: (105 – 3) : 3 + 1 = 35.

Tổng của dãy số trên là: ( 3 +105 ) x 35 : 2 = 1890.

Trung bình cộng của dãy trên là: 1890 : 35 = 54.

Bài 2: Tính trung bình cộng của các số trong dãy: 10, 20, 30,…, 240.

Bài 3: An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo?

Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn => Số kẹo của Cường x 3 = tổng số kẹo của 3 bạn

Coi số kẹo của cường là 1 phần thì:

Số kẹo của Cường: |—-|

Số kẹo của 3 bạn: |—-|—-|—-|

=> Số kẹo của An và Bình bằng 2 lần số kẹo của Cường

=> Số kẹo của Cường là: (24 + 28) : 2 = 26 cái kẹo

Bài 4: Hải có 14 cái nhãn vở, Lâm có 20 cái nhãn vở. Số nhãn vở của Hà bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả ba bạn. Hỏi Hà có bao nhiêu cái nhãn vở?

Bài 5: Số thứ nhất là 98, số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất. Số thứ ba bằng trung bình cộng của 3 số. Tìm số thứ ba?

Giải:

2 lần trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

30 + 12 + 4 = 46 (cái).

Trung bình cộng số kẹo ba bạn là:

46 : 2 = 23 ( cái)

Số kẹo của Hoa là:

23 + 4 = 27 (cái).

Bài 6: Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7: Số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả 3 số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.

Bài 8: Số thứ nhất là 267, số thứ hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng kém số thứ ba 51 đơn vị. Số thứ tư hơn trung bình cộng của cả 4 số là 8 đơn vị. Tìm số thứ tư?

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm