Dành cho giáo viênTài liệu

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Địa lý THPT

11 câu kế hoạch dạy học môn Địa lý THPT
86

11 câu kế hoạch dạy học môn Địa lý THPT

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Địa lý THPT trong Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 mà Hoatieu.vn giới thiệu sau đây là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo để viết cho mình kế hoạch giảng dạy hay và đầy đủ nhất.

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Địa lý THPT với hướng dẫn trả lời mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Nguồn: Do giáo viên sưu tầm và chia sẻ

Phân tích kế hoạch bài dạy môn Địa lý THPT

Câu 1: Sau khi học bài xong học sinh, học sinh “ làm ” được gì để tiếp nhận( chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức kĩ năng của chủ đề?

Tham gia vào các hoạt động của giáo viên. Thực hiện hoạt động luyện tập và vận dụng mở rộng.

Câu 2: Học sinh sẽ thực hiện các “ hoạt động nào” trong bài học?

– Hoạt động khởi động

– Hoạt động hình thành kiến thức mới

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và dân số của vùng.

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu về việc khai thác các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Hoạt động 3: Tìm hiểu về ý nghĩa của việc phát triển kinh tế – xã hội đối với quốc phòng an ninh của vùng.

-Hoạt động củng cố

– Hoạt động vận dụng

Câu 3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

– Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ.

– Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác

– Năng lực chuyên biệt: Tìm hiểu địa lí, Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian, năng lực giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí.

Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

– Atlat Địa lí Việt Nam.

– Bảng số liệu về diện tích và dân số của các vùng nước ta.

– Văn bản thông tin về các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 5: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu để hình thành kiến thức mới như thế nào?

* Hoạt động 1:

– Sử dụng Atlat trang 26 để xác định vị trí địa lí, vị trí tiếp giáp của vùng Trung Du và Miền Núi Bắc Bộ..

– Bảng số liệu dùng để học sinh tính tỉ trọng diện tích và dân số của vùng TDMNBB so với cả nước.

* Hoạt động 2:

– Văn bản thông tin về các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng TDMNBB và Atlat trang 26 để làm rõ nhận định đó bằng sơ đồ tư duy.

Câu 6.

Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

– GV nhận xét và chính xác hóa nội dung học tập.

– GV nhận xét đánh giá sản phẩm học tập học tập của các nhóm thông qua các tiêu chí.

– GV nhận xét các ý kiến của HS và chính xác hóa nội dung học tập.

Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

– Atlat Địa lí Việt Nam.

– Bảng số liệu về diện tích và dân số của các vùng nước ta.

– Văn bản thông tin về các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 9.

Học sinh dựa vào bản đồ, Atlat địa lí Việt Nam. Học sinh sử dụng văn bản thông tin về các thế mạnh phát triển kinh tế của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Học sinh sử dụng kiến thức trong các hoạt động hình thành kiến thức mới. để hoàn thành phần luyện tập/vận dụng.

Câu 10.

– Sản phẩm hoạt động luyện tập

+ Hoạt động củng cố: lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu trắc nghiệm

+ Hoạt động vận dụng: Học sinh giải quyết các tình huống Gv đưa ra một cách chính xác.

Câu 11: Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động luyện tập vận dụng kiến thức của học sinh bằng định lượng và định tính:

– Học sinh có tích cực trả lời câu hỏi luyện tập không, có trao đổi, hợp tác với bạn không?

– Luyện tập: đúng bao nhiêu câu, hoàn thành được bao nhiêu % và được bao nhiêu điểm.

– Vận dụng mở rộng: Giáo viên đánh giá học sinh có hiểu được thế mạnh của vùng để có đầu tư đúng đắn không.

– Giáo viên: tuyên dương, khích lệ, động viên học sinh.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm