Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Bài phát biểu của ứng cử viên

Bài phát biểu vận động bầu cử hội đồng nhân dân
51

Bài phát biểu vận động bầu cử hội đồng nhân dân

Bài phát biểu của ứng cử viên là mẫu dành cho các ứng cử viên tham gia ứng cử phát biểu trước toàn dân và các đại biểu để thể hiện lòng quyết tâm và những định hướng khi tham gia ứng cử.

1. Bài phát biểu của ứng cử viên số 1

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa ………, nhiệm kỳ …………. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 gồm: Phường ………, xã …………, thuộc thành phố …………. Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân của đơn vị bầu cử số 3 tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa ………, nhiệm kỳ ………… nói chung, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở Phường ………, Xã …………, xã ……… và ……… thành phố …………. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất…

Kính thưa Cô bác, anh chị cử tri!

Là cán bộ Mặt trận tỉnh, trưởng thành từ cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HDND, Đại biểu HDND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh sự, nhưng cững là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đang viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên, dù trúng cử không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa ………, nhiệm kỳ ………., với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia công tác Mặt trận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn; công tác cải cách thủ tục hành chính; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, An sinh xã hội… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩn chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiền phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ………… của chúng ta ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trước khi dứt lời, tôi xin cám ơn và kính chúc cô bác, sanh chị cử tri, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác, học tập, lao động sản xuất và trong cuộc sống…

Xin chân thành cảm ơn!

2. Bài phát biểu của ứng cử viên số 2

Kính thưa: ……………………………………………………………..

Kính thưa quý cô, chú, anh, chị cùng quý bà con.

Lời đầu tiên tôi xin kính chúc quý cô chú anh chị cùng quý bà con có mặt nơi đây được dồi dào sức khỏe.

Tôi với cương vị đại diện cho ngành giáo dục của địa phương tham gia ứng cử ĐB HĐND lần này, tôi xin chia sẽ cùng cô chú anh chị những nổi trăn trở, quan tâm về vấn đề giáo dục.

Kính thưa quý cô chú anh chị, quý bà con, tôi rất may mắn được tiếp bước cha anh đi tiếp trên con đường giáo dục, hiện nay tôi giữ chức vụ hiệu trưởng, công tác tại trường ………., được chính quyền địa phương quan tâm, tin tưởng đề bạc ứng cử đại biểu HĐND khóa …… nhiệm kỳ …………. Đó cũng là nổi trăn trở, lo lắng, cần phải có sự cố gắng, sự nổ lực hết mình mới có thể không phụ lòng mong mỏi của các cấp lãnh đạo cũng như sự gởi gắm của bà con nơi đây đối với tôi trong vấn đề giáo dục.

Những vấn đề có thể ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển về trình độ của con em cũng như sự phát triển giáo dục của của xã nhà chung quy là phải đẩy mạnh mối quan hệ Nhà trường – Gia đình – Xã hội, bộ ba này phải đồng hành cùng phát triển. Với những điều kiện đến trường, những bộn bề của gia đình phải lo toan về cái ăn cái mặc, việc tiếp thu tri thức của các em, mong rằng các em được học tập, có đủ trình độ và có thể tự nuôi sống bản thân mình thông qua trình độ và tài năng của các em.

Thấu hiểu vấn đề trên tôi nhận thấy rằng chúng ta cần giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

+ Điều kiện đi lại: Nhà nước và địa phương đang cố gắng tuyên truyền vận động người dân với 100% diện tích đất nông nghiệp vào đê bao khép kín như vậy giải quyết tình trạng các em đến trường an toàn trong mùa lũ, chỉ còn lại đoạn đường dal đang xuống cấp, thực trạng như thế, địa phương chúng ta vẫn còn là địa phương khó khăn chính vì vậy chúng ta cần giữ gìn, bảo vệ thật tốt đoạn đường dal này đồng thời thường xuyên tu bổ, gia cố để người dân đi lại, lưu thông thuận tiện trong đó có cả con em của chúng ta.

+ Tiếp thu tri thức của các em: Các trường thực hiện đúng các chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, trang bị cho các em đầy đủ về kỷ năng, kiến thức, rèn luyện giáo dục đạo đức, tham gia các hoạt động xã hội … nhưng còn một điều mà tôi trăn trở và thật sự khó khăn giải quyết đó chính là hiện tượng trẻ hóa đội ngủ giáo viên, tức là hàng năm có sự biến động về số lượng giáo viên, số lượng giáo viên chuyển về quê công tác khá nhiều, lực lượng giáo viên trẻ bổ sung mà lực lượng này: trẻ, khỏe, nhiệt tình nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc truyền thụ kiến thức. Sự việc trên có nhiều nguyên nhân tuy nhiên để giải quyết chúng ta cần tranh thủ tạo nguồn sao cho có được lực lượng giáo viên là người địa phương, cụ thể là chính quyền địa phương cần có những chính sách ưu đãi hơn, quan tân tâm, động viên, khích lệ nhiều hơn thì có thể giữ chân đội ngũ này, có câu “An cư – Lạc nghiệp”, có điều kiện ăn nghỉ ổn định thì công tác sẽ chuyên sâu hơn, chất lượng hơn.

+ Tạo môi trường giải trí lành mạnh cho các em: Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giải trí vui tươi, lành mạnh, quản lý chặc chẻ các tiệm game, nhà trường tham mưu chính quyền địa phương quản lý và xử phạt những hành vi vi phạm theo đúng luật định.

Đó là một số vấn đề chủ chốt mà tôi nghỉ rằng quý cô chú anh chị cùng quý bà con quan tâm.

Cuối lời tôi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị cùng quý bà con đã nhín chúc thời gian quý báu của mình đến đây để lắng nghe những quan điểm của mỗi người chúng tôi và lựa chọn được những ứng cữ viên xứng đáng là đại biểu HĐND khóa …… nhiệm kỳ này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

Xin chân trọng kính chào!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm