Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”

Cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi
35

Cuộc thi Đảng trong cuộc sống của tôi

Đáp án Đảng trong cuộc sống của tôi 2021

Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”, dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Sau đây là chi tiết đáp án thi trắc nghiệm Đảng trong cuộc sống của tôi 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

CÂU HỎI CUỘC THI “ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI”

Thông tin người dự thi

Họ và tên: ………………………………………………………………….……..……

Giới tính:………………..……….Tuổi:…………………………………………..……

Địa chỉ:…………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………….……………….

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn vào đáp án đúng

* Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng

Câu 1: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ

A: ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B: ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021.

C: ngày 26/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

D: ngày 26/1/2021 đến ngày 1/2/2021.

Câu 2: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham gia của

A: 1587 đại biểu.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B: 1686 đại biểu.

C: 1586 đại biểu.

D: 1787 đại biểu.

Câu 3: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là?

A: Dân giàu – Nước mạnh – Dân chủ – Công bằng – Văn minh.

B: Dân giàu – Nước mạnh – Công bằng – Dân chủ – Văn minh.

C: Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.

Câu 4: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua bao nhiêu văn kiện quan trọng?

A: 4.

B: 5.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C: 6.

D: 7.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2025, Việt Nam là

A: nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B: nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

C: nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

D: nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

Câu 6: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là

A: nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình thấp.

B: nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C: nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình thấp.

D: nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Câu 7: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành

A: nước đang phát triển, thu nhập cao.

B: nước đang phát triển, thu nhấp trung bình thấp.

C: nước phát triển, thu nhập cao.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

D: nước phát triển, thu nhập trung bình cao.

Câu 8: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập bao nhiêu nội dung?

A: 10

B: 12

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

C: 13

D: 15

Câu 9: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định bao nhiêu hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 13?

A: 8

B: 5

C: 3

D: 6

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu 10: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định 3 khâu đột phá chiến lược là?

A: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; Phát triển nhanh nguồn nhân lực.

B: Đổi mới cơ chế, chính sách, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Phát triển nguồn nhân lực; Ðổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.

C: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

D: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

Câu 11: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu

A: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 30 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

C: 160 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

D: 200 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Câu 12: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu

A: 15 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

B: 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

C: 17 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

D: 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

B. Câu hỏi tự luận:

Câu 13: Theo ông (bà), để nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cần có những giải pháp cụ thể như thế nào: (bài viết không quá 3000 từ, (những bài dự thị trình bày đẹp, có sáng tạo sẽ được cộng thêm điểm).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm