Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em Hưng Yên 2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật trẻ em"
51

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật trẻ em”

Đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật trẻ em” 2021 của tỉnh Hưng Yên đã chính thức được bắt đầu từ ngày 24/8/2021. Sau đây là chi tiết câu hỏi thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em cùng với đáp án cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Luật trẻ em Hưng Yên 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Cổng thi trực tuyến cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em 2021 cua tỉnh Hưng Yên chính thức được mở từ 8h00’ ngày 24/8/2021 (Thứ 3) đến hết  23h00’ ngày 05/9/2021 (Chủ nhật). Sau đây là gợi ý đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án thi Tìm hiểu Luật trẻ em 2021

Câu 01. Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 01/6/2016.

B. Ngày 06/6/2016.

C. Ngày 06/6/2017.

D. Ngày 01/6/2017.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 02. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình là:

A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

C. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm nguyện vọng với cha mẹ, các thành viên trong gia đình, dòng họ.

D. Cả 3 ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 03. Bố cục của Luật Trẻ em gồm:

A. 7 Chương với 105 Điều

B. 7 Chương với 106 Điều.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. 7 Chương với 107 Điều.

D. 7 Chương với 108 Điều.

Câu 04. Quyền của trẻ em khuyết tật là:

A. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

B. Được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội.

C. Cả A và B

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 05. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo:

A. 1 cấp độ: Phòng ngừa.

B. 2 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ.

C. 3 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. 4 cấp độ: Phòng ngừa – Tư vấn – Hỗ trợ – Can thiệp

Câu 06. Số điện thoại của Tổng đài điện thoại bảo vệ quốc gia bảo vệ trẻ em là?

A. 111

B. 222

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. 333

D. 444

Câu 07. Theo Luật trẻ em, “Cấp độ can thiệp” gồm:

A. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

B. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến khác.

Câu 08. Theo Luật trẻ em, “Chăm sóc thay thế” được hiểu như thế nào?

A. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ.

B. Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ.

C. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 09. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng Điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đúng hay sai?

A. Đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Sai.

Câu 10. Có bao nhiêu nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

A. 17

B. 16

C. 15

D. 14

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 11. Luật trẻ em quy định có mấy hình thức chăm sóc thay thế?

A. 3 hình thức.

B. 4 hình thức.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. 5 hình thức.

D. 6 hình thức.

Câu 12. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. Là bổn phận của trẻ em đối với:

A. Quê hương, đất nước.

B. Cộng đồng, xã hội.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Bản thân.

D. Gia đình.

Câu 13. Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, là nội dung nào sau đây?

A. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

B. Bảo đảm Điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em.

C. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em.

D. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 14. Theo Luật trẻ em, các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm:

A. Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

B. Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

C. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật trẻ em.

D. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em.

Cả 4 đáp án trên đều đúng

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 15. Quy định nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Sai.

Câu 16. Theo Luật trẻ em, “Bạo lực trẻ em” được hiểu là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Sai.

Câu 17. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Thuộc quyền nào của trẻ em?

A. Quyền về tài sản.

B. Quyền được giáo dục, học tập, phát triển năng khiếu.

C. Quyền vui chơi, giải trí.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

Câu 18. Luật Trẻ em quy định có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

A. 13

B. 14

C. 15

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. 16

Câu 19. Theo Luật trẻ em, Quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển là:

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

B. Quyền sống.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Quyền vui chơi, giải trí.

D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.

Câu 20. Gọi điện đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có mất phí không?

A. Hoàn toàn không mất phí.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Mất phí

Câu 21. Theo Luật trẻ em, cấp độ phòng ngừa bao gồm:

A. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

B. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

C. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến khác.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 22. Tổ chức nào đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

A. Bộ Giáo dục & Đào tạo.

B. Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.

C. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. Bộ Công an.

Câu 23. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào Tháng nào hằng năm và với mục đích gì?

A. Tháng 5 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

B. Tháng 7 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

C. Tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. Tháng 8 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em.

Câu 24. Theo Luật trẻ em, độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em?

A. Dưới 18 tuổi.

B. Dưới 16 tuổi.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. Dưới 14 tuổi.

D. Dưới 15 tuổi

Câu 25. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là:

A. Trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập.

C. Trẻ em có đủ điều kiện để thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, nhưng cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

D. Trẻ em cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

Câu 26. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo bao nhiêu cấp độ?

A. 2 cấp độ.

B. 3 cấp độ.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

C. 4 cấp độ.

D. 5 cấp độ

Câu 27. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Sai.

Câu 28. Lần đầu tiên nước ta ban hành Luật về bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em là năm bao nhiêu?

A. Năm 1991.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Năm 2004.

C. Năm 2016.

D. Năm 1995.

Câu 29. Luật Trẻ em đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 05/4/2015.

B. Ngày 04/5/2015.

C. Ngày 05/4/2016.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

D. Ngày 04/5/2016.

Câu 30. Theo Luật trẻ em “Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan,tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật” là:

A. Bảo đảm về chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

B. Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em.

C. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em.

D. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm