Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 2
43

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 2

Đáp án tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 2

Câu 1: Các năng lực đặc thù của hoạt động trải nghiệm là:

A. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực giải quyết vấn đề

B. Năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế, tổ chức hoạt động và năng lực định hướng nghề nghiệp

C. Năng lực thích ứng với cuộc sống và năng lực thiết kế, tổ chức hoạt động

D. Năng lực định hướng nghề nghiệp và năng lực thiết kế, tổ chức hoạt động

Câu 2: Lực lượng chính tổ chức, hướng dẫn Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường tiểu học là:

A. Giáo viên Tổng phụ trách Đội

B. Giáo viên chuyên trách Âm nhạc, Mĩ thuật

C. Giáo viên chủ nhiệm lớp

D. Giáo viên chủ nhiệm lớp và tổng phụ trách Đội

Câu 3:

B. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, mỗi loại 35 tiết

C.105 tiết chia đều cho các loại hình Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, trải nghiệm theo chủ đề, câu lạc bộ. Quy mô trường, lớp, nhóm là tuỳ thuộc vào lựa chọn của giáo viên

D. Sinh hoạt dưới cờ 35 tiết – quy mô trường trải nghiệm theo chủ đề 35 tiết – quy mô lớp; Sinh hoạt lớp 35 tiết – quy mô lớp

Câu 4: Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề được tiến hành theo các giai đoạn:

A. Nhận diện– Khám phá Luyện tập – Vận dụng

B. Nhận diện – Khám phá: Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng

C. Nhận diện – Khám phá: Tìm hiểu – Mở rộng, Thực hành – Vận dụng; Đánh giá – Phát triển

D. Nhận diện- Khám phá: Tìm hiểu – Mở rộng; Vận dụng – Đánh giá

Câu 5: Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 được sử dụng để:

A. Hỗ trợ học sinh chuẩn bị tham gia các hoạt động và rèn kĩ năng cho bản thân sau khi thực hiện các chủ đề

B. Học sinh và các lực lượng giáo dục khác đánh giá kết quả thực hiện

C. Làm minh chứng cho kết quả hoạt động của học sinh và được lưu trữ trong hồ sơ hoạt động cá nhân của các em

D. Tất cả các phương án trên

Câu 6: Chọn phương án sai

Thư gửi phụ huynh dùng để:

A. Phụ huynh chấm điểm những hoạt động rèn luyện ở nhà của học sinh

B. Phụ huynh quan sát, hỗ trợ học sinh

C. Phụ huynh nhận xét những hoạt động rèn luyện ở nhà của học sinh

Câu 7: Khi phân tích cách tổ chức hoạt động của giáo viên trong băng hình minh họa cần làm rõ các vấn đề:

A. Cách giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ để từ đó rút ra phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động mà giáo viên đã sử dụng

B. Cách giáo viên giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ, cách động viên, khích lệ và khả năng bao quát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết

C. Cách giáo viên giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh thực

Câu 8:

A. Sau mỗi Hoạt động chủ đề HS tự suy nghĩ, hồi tưởng và xác định mức độ hoàn thành hoạt động của bản thân

B. HS được tham gia nhận xét bạn về thái độ tham gia hoạt động, đóng góp cho sản phẩm của nhóm,… trong quá trình hoạt động

C. Phụ huynh được đề nghị theo dõi và đồng hành, nhận xét con trong quá trình trải nghiệm nhà và ngoài nhà trường

D. Tất cả các ý trên

Câu 9: Cần căn cứ vào đâu để lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch Hoạt động trải nghiệm cho học sinh?

A. Căn cứ vào các mạch nội dung và yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình

B. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường và của lớp

C. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá của địa phương

Câu 10:

A. Tổ chuyên môn có thể tuỳ chọn thời gian thực hiện các chủ đề của SGK

B. Tổ chuyên môn có thể gom các tiết của cùng chủ đề thành ngày trải nghiệm mà không cần thực hiện mỗi tuần 1 tiết

C. Tổ chuyên môn có thể thay đổi nội dung, hình thức hoạt động trong chủ đề

D. Tất cả các ý kiến trên

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm