Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại XIII của Đảng

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"
93

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Hành trình theo chân Bác

1. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Đảng ta đã xác định ra chỉ tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt bao nhiêu?

A. Trên 30 %
B. Trên 40 %
C. Trên 50 %

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


D. Trên 60 %

2. Chỉ tiêu tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là bao nhiêu %?

A. Tối thiểu 70 %, trong đó ít nhất 10 % đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
B. Tối thiểu 80 %, trong đó ít nhất 10 % đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


C. Tối thiểu 90 %, trong đó ít nhất 10 % đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
D. Tối thiểu 95 %, trong đó ít nhất 10 % đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Đồng chí hãy cho biết lời căn dặn nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong tại khu di tích lịch sử đền Hùng là gì?

A. Để giành thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo.
B. Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chỉnh phủ, các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn Nhà máy làm cho nó phát triển hơn nữa
C. Các vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


D. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, muốn xứng đáng là giai cấp lãnh đạo thì phải gương mẫu trong công tác

4. Câu thơ chúc tết Trung thu đầu tiên Bác Hồ “Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng, sau đây Bác viết mấy dòng, gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung…” được viết năm nào?.

A. 1951

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. 1948
C. 1950
D. 1952

5. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Đảng ta đã đặt ra chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 là chỉ tiêu nào dưới đây?

A. Khoảng 4.500 USD/ người
B. Khoảng 5.500 USD/ người
C. Khoảng 6.500 USD/ người
D. Khoảng 7.500 USD/ người

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

6. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Đảng ta đã xác định chỉ tiêu về nợ công là bao nhiêu?

A. Không quá 60 % GDP

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Không quá 65 % GDP
C. Không quá 70 % GDP
D. Không quá 75 % GDP

7. Bác Hồ lấy bút hiệu Hồ Chí Minh từ năm nào?

A. Năm 1941.
B. Năm 1942.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


C. Năm 1943.
D. Năm 1944.

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái năm 1958 bằng phương tiện gì?

A. Tàu thủy.
B. Ô tô

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


C. Tầu hỏa
D. Máy bay.

9. Chỉ tiêu tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt bao nhiêu %?

A. 80 % dân số
B. 90 % dân số
C. 95 % dân số

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


D. 100 % dân số

10. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tỏ chức quần chúng nào ở Quảng Châu (Trung Quốc).

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Hội Liên hiệp thuộc địa
C. Quốc tế nông dân.
D. Việt Nam Quang phục hội.

11. Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Hông Kông năm 1931 với tên gọi là gì?

A. Cheng Vang.
B. Tống Văn Sơ.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


C. Nguyễn Lai.
D. Lý Thụy.

12. Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/18.65 lần thứ 24 tại Paris tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam là “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất” vào năm nào?

A. 1987

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. 1988
C. 1989
D. 1990

13. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Đảng ta đã xác định chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân là bao nhiêu?

A. Khoảng 7 %/năm

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Khoảng 8 %/năm
C. Khoảng 9 %/năm
D. Khoảng 10 %/năm

14. Chỉ tiêu tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025, là bao nhiêu %:

A. 55 %
B. 60 %
C. 65 %
D. 70 %

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2

15. Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030, Đảng ta đã xác định chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là bao nhiêu?

A. Giảm xuống dưới 10 %
B. Giảm xuống dưới 15 %
C. Giảm xuống dưới 20 %

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


D. Giảm xuống dưới 25 %

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên nguyên độc lập vào giờ nào ngày 02/9/1945?

A. 08h
B. 09h
C. 14h

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


D. 15h

17. Những câu thơ … Đây suối Lê nin, kia núi Mác/ Hai tay gây dựng một Sơn hà.” Là bài thơ nào của Bác Hồ

A. Pắc Bó hùng vĩ.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Việt Nam độc lập.
C. Cảnh rừng Việt Bắc
D. Cảnh khuya

18. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm có bao nhiêu ủy viên chính thức và dự khuyết?

A. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết
B. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


C. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết
D. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

19. Chỉ tiêu tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 là bao nhiêu %:

A. Khoảng 25 %

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Khoảng 30 %
C. Khoảng 35 %
D. Khoảng 40 %

20. Nguyễn Tất Thành với tên mới là Văn Ba đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 5/6/1911.

Đáp án Học và làm theo lời Bác Bảng B Tuần 2


B. Ngày 15/9/1911.
C. Ngày 20/7/1912.
D. Ngày 10/12/1917.

Theo bạn có bao nhiêu người tham gia cuộc thi trong tuần này

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm