Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2021

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2021
82

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2021

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2021 là cuộc thi tìm hiểu pháp luật do tỉnh Sóc Trăng tổ chức và thực hiện để nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định của pháp luật. Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo đề và đáp án của cuộc thi này.

1. Đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2021 đợt 1 bài 1

Câu 1. Những người thừa kế cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản như thế nào?

A. Vợ, chồng của người chết được di sản nhiều hơn cha, mẹ của người chết.

B. Con đẻ, vợ, chồng của người chết được hưởng phần bằng nhau.

C. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 2. Đồng phạm bao gồm những người nào?

A. Đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

B. Đồng phạm bao gồm người chỉ đạo điều hành, người xúi giục, người biết sự việc.

C. Đồng phạm bao gồm người đứng đầu nhóm tội phạm, người thực hành, người giúp sức.

D. Đồng phạm bao gồm người giúp sức, người thực hành.

Câu 3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống là bao nhiêu năm?

A. 02 năm.

B. 03 năm.

C. 04 năm.

D. 05 năm.

Câu 4. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy định như thế nào?

A. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

B. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ đủ hai mươi tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

C. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

D. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Câu 5. Theo quy định việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải xử lý như thế nào?

A. Lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử.

B. Lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

C Lập tức niêm phong hòm phiếu, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

D. Lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Câu 6. Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất bao nhiêu ngày sau ngày bầu cử?

A 15 ngày

B. 20 ngày

C. 25 ngày

D. 30 ngày

Câu 7. Vắc xin, sinh phẩm y tế phải được sử dụng tại các cơ sở y tế như thế nào?

A. Các cơ sở y tế có đủ điều kiện.

B. Bất kì cơ sở y tế nào.

C. Chỉ những cơ sở y tế công lập

D. Chỉ những cơ sở y tế tư nhân.

Câu 8. Điều kiện để quyết định việc áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng?

A. Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

B. Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.

C. Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; Được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đường lây truyền của dịch bệnh là đường hô hấp và nguy cơ lây truyền ở mức độ cao.

D. Dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C.

Câu 9. Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm là gì?

A. Là người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh.

B. Là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh.

C. Người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.

D. Là người có biểu hiện bệnh.

Câu 10. Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao gồm những nội dung nào sau đây?

A. Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

B. Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

C. Công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch. Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 11. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi nào sau đây?

A. Kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền không cần thiết nhằm mục đích vụ lợi.

B. Kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật.

C. Kê đơn thuốc không phù hợp với hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hoặc hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận; hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm với thuốc đã được phép lưu hành, dược thư quốc gia của Việt Nam.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 12. Người bệnh có trách nhiệm trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh như thế nào?

A. Khai báo trung thực diễn biến bệnh.

B. Tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

C. Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức khỏe y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 13. Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế được phê duyệt, người đứng đầu tổ chức kiểm dịch y tế biên giới có trách nhiệm thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly y tế cho ai ?

A. Đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và thân nhân của họ đối với đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam.

B. Thân nhân hoặc người chịu trách nhiệm vận chuyển đối với đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là thi hài, hài cốt.

C. Chủ hàng hóa, phương tiện vận tải trong trường hợp đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là hàng hóa, phương tiện vận tải, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 14. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

A. Đỗ xe trên đường phố.

B. Sử dụng xe đạp đi trên các tuyến quốc lộ có tốc độ cao.

C. Làm hỏng (cố ý) cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách.

D. Sử dụng còi và quay đầu xe trong khu dân cư.

Câu 15. Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm xe thô sơ phải đi ở làn đường nào?

A. Đi ở làn bên phải trong cùng.

B. Đi ở làn phía bên trái.

C. Đi ở làn giữa.

D. Đi ở bất cứ làn nào nhưng phải bấm đèn cảnh báo nguy hiểmđể báo hiệu cho các phương tiện khác.

2. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2021 tỉnh Sóc Trăng đợt 1 bài 2

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2021 tỉnh Sóc Trăng đợt 1 bài 2

Câu 1. Người nào sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó (Không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc người thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản)?

A. Con chưa thành niên.

B. Con thành niên mà không có khả năng lao động.

C. Cha, mẹ, vợ, chồng.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 2. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

A. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.

B. Được miễn trách nhiệm hình sự.

C. Không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc được miễn trách nhiệm hình sự nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác.

D. Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Câu 3. Người đồng phạm có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành không?

A. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành, nếu không có hậu quả xảy ra.

B. Người đồng phạm chỉ chịu trách nhiệm hình sự do mình chỉ đạo người thực hành nếu có hậu quả xảy ra.

C. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

D. Người đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Câu 4. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống là bao nhiêu năm?

A. 02 năm.

B. 03 năm.

C. 04 năm.

D. 05 năm.

Câu 5. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án xử phạt tù chung thân hoặc tử hình là bao nhiêu năm?

A. 15 năm.

B. 20 năm.

C. 25 năm.

D. 30 năm.

Câu 6. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

A. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

B. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

C. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ; Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm; Có điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 7. Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

A. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

B. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

C. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

D. Chậm nhất là 45 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

Câu 8. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 60 ngày

B. 65 ngày

C. 70 ngày

D. 75 ngày

Câu 9. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

A. 30 ngày

B. 35 ngày

C. 40 ngày

D. 45 ngày

Câu 10. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tếtự nguyện để phòng, chống bệnh truyền nhiễm như thế nào?

A. Mọi người có quyền sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế để bảo vệ sức khoẻ cho mình và cho cộng đồng.

B. Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích công dân tự nguyện sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế.

C. Thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người mắc bệnh truyền nhiễm, người làm việc trong phòng xét nghiệm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm được sử dụng miễn phí vắc xin, sinh phẩm y tế.

D. Cả 03 đáp án trên.

Câu 11. Hình thức cách ly y tế được thực hiện như thế nào?

A. Hình thức cách ly bao gồm cách ly tại nhà.

B. Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

C. Tại các cơ sở, địa điểm khác.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 12. Dịch được hiểu là.

A. Dịch là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.

B. Là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi trường và cộng động.

C. Là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh.

D. Là việc thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện pháp y tế khác.

Câu 13. Hành vi điều khiển xe đạp, xe đạp máy khi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

B. Từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

C. Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

D. Từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Câu 14. Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

A. Xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên.

B. Xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.

C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn; xe chở người đến 9 chỗ ngồi.

D. Tất cả các ý nêu trên

Câu 15. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệulệnh nào?

A. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

D. Theo quyết định của người tham gia giao thông nhưng phải bảo đảm an toàn.

Trên đây là Đáp án Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2021 mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm