Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm môn Hoạt động trải nghiệm bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nxb môn Hoạt động trải nghiệm
19

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nxb môn Hoạt động trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm môn Hoạt động trải nghiệm bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong chương trình tập huấn SGK mới của nhà xuất bản. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

1. Đáp án trắc nghiệm môn HĐTN bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục quyển A

1. Mục tiêu của Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học bao gồm những mục tiêu nào? Hãy đánh dấu những phương án đúng.

A. Hình thành thói quen tích cực, chăm chỉ lao động, thực hiện trách nhiệm ở nhà, ở trường và địa phương.

B. Có hứng thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của người lao động

C. Có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề

D. Hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa. Biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân

2. Đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm của học sinh (hay đánh giá yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của hoạt động trải nghiệm) được đánh giá thông qua những cách nào?

A. Đánh giá thường xuyên sự tiến bộ của học sinh về các biểu hiện hành vi và thái độ

B. Đánh giá các sản phẩm do học sinh thực hiện

C. Đánh giá thông qua bài kiểm tra cuối học kì và năm học

D. Đánh giá qua hồ sơ hoạt động của học sinh được tích lũy trong quá trình

3. Nội dung giáo dục địa phương và giáo dục của Đội, Sao được tích hợp trong chương trình Hoạt động trải nghiệm. Điều này có đúng không?

A. Đúng

B. Sai

4. Triết lý của bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” được thể hiện ở những nội dung nào dưới đây?

A. Không phân biệt vùng miền và năng lực của học sinh

B. Cơ hội tiếp cận tri thức và cơ hội phát triển năng lực như nhau

C. Tự chủ trong học tập và tự do trong sáng tạo

D. Chủ động trong giải quyết vấn đề và phù hợp với các năng lực khác nhau

5. Cấu trúc của sách Hoạt động trải nghiệm 1 được thiết kế dựa trên những yếu tố nào?

A. 9 chủ đề; 4 mạch nội dung, 3 loại hình hoạt động

B. 9 chủ đề, 3 mạch nội dung, 2 loại hình hoạt động

C. 9 chủ đề, 3 mạch nội dung, 4 loại hình hoạt động

D. 9 chủ đề, 4 mạch nội dung, 4 loại hình hoạt động

6. Mỗi chủ đề trong sách HĐTN 1 được trình bày thông qua những loại hình nào?

A. Sinh hoạt dưới cờ, HDGD theo chủ đề (thường xuyên và định kì), Sinh hoạt lớp

B. Sinh hoạt lớp, HĐGD (định kì) theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ

C. Sinh hoạt dưới cờ, HDGD (thường xuyên) theo chủ đề, Sinh hoạt lớp

D. Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động câu lạc bộ, Sinh hoạt lớp

7. Các nhiệm vụ của hoạt động giáo dục theo chủ đề được thiết kế theo trật tự nào?

A. Khám phá-Kết nối kinh nghiệm; Vận dụng-mở rộng; Rèn luyện Kĩ năng; Tự đánh giá

B. Rèn luyện kĩ năng; Tự đánh giá; Khám phá-Kết nối kinh nghiệm, Vận dụng mở rộng

C. Tự đánh giá; Rèn luyện kĩ năng, Khám phá-Kết nối kinh nghiệm, Vận dụng-mở rộng

D. Khám phá-Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện Kĩ năng, Vận dụng-mở rộng; Tự đánh giá

8. Chủ đề minh họa đã giúp học sinh góp phần đạt được những yêu câu về những phẩm chất và năng lực nào của chương trình? Hãy chọn những phương án đúng.

A. Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm

B. Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, định hướng nghề nghiệp

C. Trung thực, yêu nước, chăm chỉ

D. Thiết kế và tổ chức hoạt động. Thích ứng với cuộc sống. Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

9. Phương pháp và hình thức nào đã được giáo viên sử dụng trong tổ chức các hoạt động trong video minh họa? Hãy chọn những phương án đúng.

A. Thăm quan, làm thiện nguyện, dã ngoại

B. Tổ chức hoạt động thực hành rèn luyện hành vi, tạo sản phẩm theo cá nhân và nhóm

C. Lao động việc nhà, việc trường

D. Sử dụng trò chơi, âm nhạc, hội họa

10. Trong video minh họa, giáo viên sử dụng những hình thức đánh giá nào để đánh giá học sinh?

A. GV đánh giá HS, HS đánh giá nhau, cộng đồng đánh giá HS

B. GV đánh giá HS, HS đánh giá nhau, HS tự đánh giá bản thân

C. GV đánh giá HS, PHHS đánh giá HS, Nhà trường đánh giá HS

D. GV đánh giá HS, PHHS đánh giá HS, HS tự đánh giá bản thân

2. Đáp án trắc nghiệm môn HĐTN bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục quyển B

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 6 B
2 B 7 D
3 D 8 B
4 C 9 D
5 D 10 C

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm