Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 6 sách Cánh Diều

Đáp án tập huấn GDTC lớp 6 bộ Cánh Diều
67

Đáp án tập huấn GDTC lớp 6 bộ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 6 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn GDTC lớp 6 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang http://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Cánh Diều

Câu 1: Hãy cho biết, theo quy định của Chương trình GDTC ban hành năm 2018, thời lượng dành cho giảng dạy phần Kiến thức chung chiếm tỷ lệ như thế nào trong tổng thời lượng giảng dạy môn GDTC 6?

A. Không có phân phối thời gian

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Chiếm 10%
C. Chiếm 15%
D. Chiến 35 %

Câu 2: Theo quy định, có 39 tiết học dành cho giảng dạy nội dung phần cơ bản, anh (chị) hãy cho biết cách phân phối nào sau đây đúng quy định và phù hợp nhất?

A. Chia đều 39 tiết cho cả 4 nội dung: Thể dục, Chạy ngắn, Chạy cự li trung bình và Ném bóng.
B. 07 tiết cho Bài tập Thể dục; 32 tiết còn lại, căn cứ tình hình thực tiễn có thể linh hoạt phân phối thời lượng cho từng nội dung: Chạy ngắn, Chạy cự li trung bình và Ném bóng.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. 07 tiết cho Bài tập Thể dục; Chia đều 32 tiết còn lại cho 3 nội dung: Chạy ngắn, Chạy cự li trung bình và Ném bóng.
D. Không có quy định cụ thể số tiết cho từng nội dung ở phần cơ bản.

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết, trong mỗi giáo án giảng dạy của từng tiết học, giáo viên được phép ghép các nội dung nào với nhau?

A. Không có quy định bắt buộc về việc ghép các nội dung trong từng giáo án giảng dạy.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


B. Chỉ được ghép các nội dung của phần Vận động cơ bản với nhau.
C. Ghép 01 nội dung ở phần Vận động cơ bản với môn thể thao tự chọn.
D. Mỗi giáo án chỉ được đưa vào 1 nội dung ở phần Vận động cơ bản hoặc 1 môn thể thao tự chọn.

Câu 4: Trong cấu trúc bài học của sách giáo khoa GDTC 6 không có nội dung dành riêng cho phần đánh giá học sinh, vậy anh (chị) hãy cho biết, giáo viên và học sinh dựa vào đâu để xác định các nội dung đánh giá kết quả học tập?

A. Dựa vào nội dung ở phần Mục tiêu, yêu cầu cần đạt
B. Dựa vào nội dung gợi ý ở phần vận dụng
C. Dựa vào nội dung ở phần Mục tiêu, yêu cầu cần đạt và gợi ý ở phần vận dụng

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Dựa theo quy định chung và thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết, khi tổ chức giảng dạy nội dung thể thao tự chọn trong môn GDTC 6, mỗi trường được lựa chọn giảng dạy bao nhiêu môn thể thao tự chọn?

A. Chỉ 01 môn
B. Không giới hạn số môn

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. 02 môn
D. 03 môn

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết, khi sắp xếp kế hoạch dạy học các nội dung ở phần Vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn, giáo viên có thể sắp xếp theo các phương án nào sau đây?

A. Tổ chức dạy học từng nội dung theo hình thức “cuốn chiếu”.
B. Tổ chức dạy học phần Vận động cơ bản trước, sau đó tới phần Thể thao Tự chọn.
C. Tổ chức dạy học đan xen giữa phần Vận động cơ bản với phần thể thao Tự chọn.
D. Cả 3 ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 7: Chương trình môn Giáo dục thể chất 2018 quy định dành 10% (tương ứng với 7 tiết học) để tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh. Anh (chị) hãy cho biết đâu là cách thức sử dụng thời gian đánh giá đúng quy định nhất.

A. Sử dụng để tổ chức đánh giá giữa kì, cuối mỗi học kì và cả năm học.
B. Linh hoạt sử dụng để đánh giá trong toàn bộ quá trình dạy học.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Sử dụng để đánh giá sau mỗi bài học trong sách giáo khoa.
D. Chỉ sử dụng trong đánh giá cuối mỗi học kì và cả năm học.

Câu 8: Theo những quy định hiện hành về đánh giá kết quả học tập môn GDTC, anh (chị) hãy cho biết, để đánh giá kết quả học tập môn GDTC 6, giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nào sau đây?

A. Đánh giá định tính
B. Đánh giá định lượng
C. Đánh giá định tính, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Đánh giá định lượng, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập và vận dụng của SGK Cánh Diều viết theo hướng gợi mở có tác dụng như thế nào đối với học sinh?

A. Giúp phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện hằng ngày.
B. Giúp học sinh có định hướng tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình học tập.
C. Giúp học sinh có định hướng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn rèn luyện hằng ngày để tăng cường sức khoẻ và phát triển các tố chất thể lực.
D. Cả 3 ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu cần đạt đối với học sinh sau khi học xong nội dung ở phần vận động cơ bản?

A. Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung của phần cơ bản.
B. Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật ném bóng và thực hiện đúng các động tác của bài tập thể dục.
C. Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung của phần cơ bản, thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy, kĩ thuật ném bóng và thực hiện đúng các động tác của bài tập thể dục.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


D. Nhận biết được các yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện Thể dục thể thao.

Câu 11: Sách giáo khoa GDTC 6 – Cánh Diều có những đặc điểm nổi bật gì?

A. Có cấu trúc rõ ràng, logic, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chương trình GDTC theo quy định của Bộ GD&ĐT; Các chủ đề thể hiện yêu cầu đổi mới trong đánh giá.
B. Kiến thức giới thiệu theo hướng gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của cả giáo viên và học sinh.
C. Nội dung viết theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và thể hiện rõ yêu cầu sự tích hợp và phân hoá.
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 12: Hãy nêu những điểm nổi bật, sáng tạo trong cách thức trình bày phần “Luyện tập” và “Vận dụng” của sách giáo khoa GDTC 6 – Cánh Diều?

A. Trình bày ngắn gọn nhưng mang tính gợi mở, định hướng giúp giáo viên và học sinh dễ dàng sáng tạo các nội dung luyện tập, trò chơi để luyện tập và ứng dụng trong thực tiễn.
B. Các bài tập ở phần luyện tập đều giới thiệu các hình thức tập luyện, do vậy, với mỗi bài tập giới thiệu trong SGK, giáo viên và học sinh có tổ chức thành nhiều bài tập khác.
C. Phần vận dụng vừa giúp định hướng đánh giá kết quả học tập, vừa định hướng nội dung, cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
D. Cả 3 đáp án trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập trong sách giáo khoa GDTC 6 Cánh Diều được biên soạn như thế nào?

A. Các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo hướng gợi mở, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh phát huy khả năng tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập và giảng dạy.
B. Đáp án A + Các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo trình tự khoa học và phù với nội dung phần kiến thức mới.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn


C. Số lượng bài tập và trò chơi giới thiệu trong sách ít, gây khó khăn cho việc lựa chọn nội dung xây dựng giáo án giảng dạy.
D. Đáp án C + Tuy nhiên, các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo trình tự khoa học và phù với nội dung phần kiến thức mới.

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập và vận dụng của SGK Cánh Diều viết theo hướng gợi mở có tác dụng như thế nào đối với giáo viên?

A. Giáo viên có thể linh hoạt sử dụng hoặc sáng tạo nội dung, hình thức dạy học phù hợp với thực tiễn.
B. Giúp giáo viên có định hướng và linh hoạt trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.
C. Giúp giáo viên có căn cứ định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
D. Cả 3 ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết, khi xây dựng giáo án giảng dạy cho từng tiết học, các nội dung bài tập và trò chơi vận động đưa vào giáo án được lấy từ đâu?

A. Lấy từ các bài tập và trò chơi ở phần luyện tập trong sách giáo khoa.
B. Lấy từ các bài tập và trò chơi trong sách giáo viên.
C. Tự sáng tạo các bài tập và trò chơi khác.
D. Cả 3 ý trên.

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất lớp 6 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm