Dành cho giáo viênTài liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm sách Cùng học để phát triển năng lực

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nxb môn HĐTN
16

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nxb môn HĐTN

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm sách Cùng học để phát triển năng lực là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong chương trình tập huấn SGK mới của nhà xuất bản. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn nhà xuất bản môn HĐTN

1. HĐTN ở Tiểu học do ai định hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện

B. Thầy cô giáo chủ nhiệm lớp

2. Những loại hình HĐTN nào không thể hiện trong sách học sinh HĐTN 1 mà được trình bày trong sách giáo viên?

D. Câu lạc bộ HS

3. Hãy sắp xếp thứ tự các thời điểm của HĐTN?

A. Gợi lại kinh nghiệm cũ – Tiến hành HĐTN – Khái quát kiến thức, kỹ năng mới – Nhiệm vụ ứng dụng

4. Trong mục Hoạt động (giáo dục) theo chủ đề, bước tiến hành HĐTN nào của quy trình không được đưa vào SGK mà giáo viên phải cân nhắc, lựa chọn, và thiết kế theo mẫu được trình bày trong SGV?

A. Khởi động

5. Dạng nhiệm vụ nào không có hoặc hạn chế sử dụng trong SGK HĐTN 1?

C. Xem tranh và lựa chọn hành động đúng, sai theo nội dung các tình huống giả định được mô tả trong tranh

6. Những yêu cầu cơ bản của phương pháp tiến hành HĐTN?

Chọn đáp án: A, B, C

7. Để tạo động lực tham gia hoạt động ở lớp và hành động ở nhà cho HS, GV có thể thực hiện những việc gì khi tô chức HĐTN

Chọn đáp án: B, C, D

8. Trong quá trình hoạt động trải nghiệm. GV được quyền và nên thực hiện những việc nào sau đây?

Chọn đáp án: A, C, D

9. Mục đích của việc đánh giá HĐTN lớp 1?

A. Tạo động lực tham gia HĐTN

B. Khuyến khích các kỹ năng, hành động trở thành lối sống bền vững của HS

D. Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức HĐTN của HS thông qua mức độ tham gia của HS

10. Gv đánh giá kết quả HĐTN của từng cá nhân HS theo những phương pháp nào?

Chọn đáp án: A, B, C

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm