Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Cách viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
64

Cách viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Hiện nay, các tỉnh, huyện đang tổ chức các hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân gửi về cấp ủy chi bộ đánh giá.

Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc bài viết Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung viết thu hoạch

Bài thu hoạch phải trả lời được 2 câu hỏi, yêu cầu sau:

Bên cạnh đó, nội dung viết thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này. Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

3. Hình thức viết

4. Hướng dẫn viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Trong bài thu hoạch cần nêu rõ thông tin cá nhân, chức vụ, nghề nghiệp cụ thể, tất cả được trình bày đúng theo mẫu, dễ nhìn không gạch xóa

Bài thu hoạch có những nội dung sau:

Bên cạnh đó, bài thu hoạch còn phải đảm bảo các nội dung ở mục 2 bài này.

5. Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Để giúp mọi người có thể viết bài thu hoạch một cách dễ dàng hơn, Hoatieu.vn đưa ra một số mẫu bài thu hoạch dưới đây

Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết

Để xem thêm các mẫu khác, mời các bạn đọc bài:

Trên đây, Hoatieu đã hướng dẫn bạn đọc cách viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, mời các bạn đọc thêm các bài liên quan tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi; mảng Tài liệu.

Các bài liên quan: