Dành cho giáo viênTài liệu

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học

Giáo án minh họa môn Toán mô đun 3
65

Giáo án minh họa môn Toán mô đun 3

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Toán mô đun 3 Tiểu học là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu module 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập cuối khóa môn Toán Mô đun 3 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.