Dành cho giáo viênTài liệu

Kế hoạch dạy học các môn học lớp 1 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống theo Công văn 2345

Kế hoạch giáo dục bộ Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1
54

Kế hoạch giáo dục bộ Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kế hoạch dạy học là mẫu giáo viên để lập ra để lên kế hoạch giáo dục các môn học trong suốt một năm. Mẫu bao gồm các nội dung: Tuần/tháng, Chủ đề, Tên bài học, Tiết học, Nội dung điều chỉnh, bổ sung để giáo viên nắm được phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Sau đây là Kế hoạch dạy học các môn học lớp 1 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2021-2022 Công văn 2345/BGDĐT-GDTH xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học, mời các thầy cô tham khảo và tải về.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1

Năm học 2021 – 2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 1 môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

THỜI LƯỢNG/ TIẾT

HỌC KÌ I – TẬP 1

1

1- Các số từ 0 đến 10 (20 tiết)

Tiết học đầu tiên

1

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

3

2

Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Tiết 1)

4

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 1

5

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 2

6

3

Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 – Tiết 3

7

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Tiết 1

8

Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau – Tiết 2

9

4

Bài 4: So sánh số – Tiết 1

10

Bài 4: So sánh số – Tiết 2

11

Bài 4: So sánh số – Tiết 3

12

5

Bài 4: So sánh số – Tiết 4

13

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 1

14

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 2

15

6

Bài 5: Mấy và mấy – Tiết 3

16

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 1

17

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 2

18

7

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 3

19

Bài 6: Luyện tập chung – Tiết 4

20

2- Làm quen với một số hình phẳng (5 tiết)

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật – Tiết 1

21

8

Bài 7: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật – Tiết 2

22

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình – Tiết 1

23

Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình – Tiết 2

24

9

Bài 9:Luyện tập chung

25

3- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (18 tiết)

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 1

26

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 2

27

10

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 3

28

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 4

29

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 5

30

11

Bài 10: Phép cộng trong phạm vi 10 – Tiết 6

31

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

32

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

33

12

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 3

34

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 4

35

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 5

36

13

Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 6

37

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

38

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

39

14

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 – Tiết 3

40

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 1

41

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 2

42

15

Bài 13: Luyện tập chung – Tiết 3

43

4- Làm quen với một số hình khối (5 tiết)

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật – Tiết 1

44

Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật – Tiết 2

45

16

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian – Tiết 1

46

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian – Tiết 2

47

Bài 16: Luyện tập chung

48

17

5 -Ôn tập Học kì I (6 tiết)

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Tiết 1

49

Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 – Tiết 2

50

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 1

51

18

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – Tiết 2

52

Bài 19: Ôn tập hình học

53

Bài 20: Ôn tập chung

54

HỌC KÌ II – TẬP 2

19

6 – Các số đến 100 (12 tiết)

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 1

55

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 2

56

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 3

57

20

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 4

58

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 5

59

Bài 21: Số có hai chữ số – Tiết 6

60

21

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 1

61

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 2

62

Bài 22: So sánh số có hai chữ số – Tiết 3

63

22

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

64

Bài 24: Luyện tập chung – Tiết 1

65

Bài 24: Luyện tập chung – Tiết 2

66

23

7- Độ dài và đo độ dài (8 tiết)

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn – Tiết 1

67

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn – Tiết 2

68

Bài 26: Đơn vị đo độ dài – Tiết 1

69

24

Bài 26: Đơn vị đo độ dài – Tiết 2

70

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài – Tiết 1

71

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài – Tiết 2

72

25

Bài 28: Luyện tập chung – Tiết 1

73

Bài 28: Luyện tập chung – Tiết 2

74

8- Phép cộng , phép trừ (không nhớ )trong phạm vi 100(14tiết)

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số – Tiết 1

75

26

Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số – Tiết 2

76

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số – Tiết 1

77

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số – Tiết 2

78

27

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 1

79

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 2

80

Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số – Tiết 3

81

28

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 1

82

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 2

83

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Tiết 3

84

29

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 1

85

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 2

86

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 3

87

30

Bài 33: Luyện tập chung – Tiết 4

88

9 – Thời gian, giờ và lịch (8 tiết)

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ – Tiết 1

89

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ – Tiết 2

90

31

Bài 35: Các ngày trong tuần – Tiết 1

91

Bài 35: Các ngày trong tuần – Tiết 2

92

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ – Tiết 1

93

32

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ – Tiết 2

94

Bài 37: Luyện tập chung – Tiết 1

95

Bài 37: Luyện tập chung – Tiết 2

96

33

10 – Ôn tập cuối năm ( 9 tiết)

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 1

97

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 2

98

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – Tiết 3

99

34

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 1

100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 2

101

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – Tiết 3

102

35

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 1

103

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường – Tiết 2

104

Bài 41: Ôn tập chung

105

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Tiếng việt

Môn Tiếng việt (Học kì 1)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

TIẾT HỌC/THỜI LƯỢNG


1 – Làm quen

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 1

1

Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập – Tiết 2

2

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 1

3

Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe – Tiết 2

4

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 1

5

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 2

6

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 3

7

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 4

8

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 5

9

Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh – Tiết 6

10

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 1

11

Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm – Tiết 2

12

2

Bài 1: A a – Tiết 1

13

Bài 1: A a – Tiết 2

14

Bài 2: B b – Tiết 1

15

Bài 2: B b – Tiết 2

16

Bài 3: C c / – Tiết 1

17

Bài 3: C c / – Tiết 2

18

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 1

19

Bài 4: E e Ê ê – Tiết 2

20

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

21

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

22

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 1

23

Ôn luyện tuần 1 – Tiết 2

24

3

Bài 6: O o ? – Tiết 1

25

Bài 6: O o ? – Tiết 2

26

Bài 7: Ô ô – Tiết 1

27

Bài 7: Ô ô – Tiết 2

28

Bài 8: D d Đ d – Tiết 1

29

Bài 8: D d Đ d – Tiết 2

30

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 1

31

Bài 9: Ơ ơ – Tiết 2

32

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

33

Bài 10: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

34

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 1

35

Ôn luyện tuần 2 – Tiết 2

36

4

Bài 11: I I K k – Tiết 1

37

Bài 11: I I K k – Tiết 2

38

Bài 12: H h L l – Tiết 1

39

Bài 12: H h L l – Tiết 2

40

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 1

41

Bài 13: U u Ư ư – Tiết 2

42

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 1

43

Bài 14: Ch ch Kh kh – Tiết 2

44

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

45

Bài 15: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

46

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 1

47

Ôn luyện tuần 3 – Tiết 2

48

5

Bài 16: M m N n – Tiết 1

49

Bài 16: M m N n – Tiết 2

50

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 1

51

Bài 17: G g Gi gi – Tiết 2

52

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 1

53

Bài 18: Gh gh Nh nh – Tiết 2

54

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 1

55

Bài 19: Ng ng Ngh ngh – Tiết 2

56

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

57

Bài 20: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

58

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 1

59

Ôn luyện tuần 4 – Tiết 2

60

6

Bài 21: R r S s- Tiết 1

61

Bài 21: R r S s- Tiết 2

62

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 1

63

Bài 22: T t Tr tr – Tiết 2

64

Bài 23: Th th ia – Tiết 1

65

Bài 23: Th th ia – Tiết 2

66

Bài 24: ua ưa – Tiết 1

67

Bài 24: ua ưa – Tiết 2

68

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

69

Bài 25: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

70

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 1

71

Ôn luyện tuần 5 – Tiết 2

72

7

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 1

73

Bài 26: Ph ph Qu qu – Tiết 2

74

Bài 27: V v X x – Tiết 1

75

Bài 27: V v X x – Tiết 2

76

Bài 28: Y y – Tiết 1

77

Bài 28: Y y – Tiết 2

78

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 1

79

Bài 29: Luyện tập chính tả – Tiết 2

80

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

81

Bài 30: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

82

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 1

83

Ôn luyện tuần 6 – Tiết 2

84

8

Bài 31: an ăn ân – Tiết 1

85

Bài 31: an ăn ân – Tiết 2

86

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 1

87

Bài 32: on ôn ơn – Tiết 2

88

Bài 33: en ên in un – Tiết 1

89

Bài 33: en ên in un – Tiết 2

90

Bài 34: am ăm âm – Tiết 1

91

Bài 34: am ăm âm – Tiết 2

92

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

93

Bài 35: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

94

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 1

95

Ôn luyện tuần 7 – Tiết 2

96

9

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 1

97

Bài 36: om ôm ơm – Tiết 2

98

Bài 37: em êm im um – Tiết 1

99

Bài 37: em êm im um – Tiết 2

100

Bài 38: ai ay ây – Tiết 1

101

Bài 38: ai ay ây – Tiết 2

102

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 1

103

Bài 39: oi ôi ơi – Tiết 2

104

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

105

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

106

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 1

107

Ôn luyện tuần 8 – Tiết 2

108

10

Bài 41: ui ưi – Tiết 1

109

Bài 41: ui ưi – Tiết 2

110

Bài 42: ao eo – Tiết 1

111

Bài 42: ao eo – Tiết 2

112

Bài 43: au âu êu – Tiết 1

113

Bài 43: au âu êu – Tiết 2

114

Bài 44: iu ưu – Tiết 1

115

Bài 44: iu ưu – Tiết 2

116

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

117

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

118

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 1

119

Ôn luyện tuần 9 – Tiết 2

120

11

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 1

121

Bài 46: ac ăc âc – Tiết 2

122

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 1

123

Bài 47: oc ôc uc ưc – Tiết 2

124

Bài 48: at ăt ât – Tiết 1

125

Bài 48: at ăt ât – Tiết 2

126

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 1

127

Bài 49: ot ôt ơt – Tiết 2

128

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

129

Bài 50: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

130

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 1

131

Ôn luyện tuần 10 – Tiết 2

132

12

Bài 51: et êt it – Tiết 1

133

Bài 51: et êt it – Tiết 2

134

Bài 52: ut ưt – Tiết 1

135

Bài 52: ut ưt – Tiết 2

136

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 1

137

Bài 53: ap ăp âp – Tiết 2

138

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 1

139

Bài 54: op ôp ơp – Tiết 2

140

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

141

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

142

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 1

143

Ôn luyện tuần 11 – Tiết 2

144

13

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 1

145

Bài 56: ep êp ip up – Tiết 2

146

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 1

147

Bài 57: anh ênh inh – Tiết 2

148

Bài 58: ach êch ich – Tiết 1

149

Bài 58: ach êch ich – Tiết 2

150

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 1

151

Bài 59: ang ăng âng – Tiết 2

152

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

153

Bài 60: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

154

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 1

155

Ôn luyện tuần 12 – Tiết 2

156

14

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 1

157

Bài 61: ong ông ung ưng – Tiết 2

158

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 1

159

Bài 62: iêc iên iêp – Tiết 2

160

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 1

161

Bài 63: iêng iêm iêp – Tiết 2

162

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 1

163

Bài 64: iêt iêu yêu – Tiết 2

164

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

165

Bài 65: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

166

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 1

167

Ôn luyện tuần 13 – Tiết 2

168

15

Bài 66: uôt uôm – Tiết 1

169

Bài 66: uôt uôm – Tiết 2

170

Bài 67: uôc uôt – Tiết 1

171

Bài 67: uôc uôt – Tiết 2

172

Bài 68: uôn uông – Tiết 1

173

Bài 68: uôn uông – Tiết 2

174

Bài 69: ươi ươu – Tiết 1

175

Bài 69: ươi ươu – Tiết 2

176

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

177

Bài 70: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

178

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 1

179

Ôn luyện tuần 14 – Tiết 2

180

16

Bài 71: ươc ươt – Tiết 1

181

Bài 71: ươc ươt – Tiết 2

182

Bài 72: ươm ươp – Tiết 1

183

Bài 72: ươm ươp – Tiết 2

184

Bài 73: ươn ương – Tiết 1

185

Bài 73: ươn ương – Tiết 2

186

Bài 74: oa oe – Tiết 1

187

Bài 74: oa oe – Tiết 2

188

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

189

Bài 75: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

190

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 1

191

Ôn luyện tuần 15 – Tiết 2

192

17

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 1

193

Bài 76: oan oăn oat oăt – Tiết 2

194

Bài 77: oai uê uy – Tiết 1

195

Bài 77: oai uê uy – Tiết 2

196

Bài 78: uân uât – Tiết 1

197

Bài 78: uân uât – Tiết 2

198

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 1

199

Bài 79: uyên uyêt – Tiết 2

200

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 1

201

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện – Tiết 2

202

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 1

203

Ôn luyện tuần 16 – Tiết 2

204

18

Bài 81: Ôn tập – Tiết 1

205

Bài 81: Ôn tập – Tiết 2

206

Bài 82: Ôn tập – Tiết 1

207

Bài 82: Ôn tập – Tiết 2

208

Bài 83: Ôn tập – Tiết 1

209

Bài 83: Ôn tập – Tiết 2

210

Đánh giá cuối kì – Tiết 1

211

Đánh giá cuối kì – Tiết 2

212

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 1

213

Vận dụng, thực hành kiến thức – Tiết 2

214

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 1

215

Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) – Tiết 2

216

Môn Tiếng việt (Học kì 2)

CHỦ ĐỀ

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

TUẦN

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1 – TÔI VÀ CÁC BẠN – 20 tiết

19

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 1

1

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 2

2

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 3

3

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1- Tiết 4

4

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 1

5

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 2

6

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 3

7

Bài 2: Đôi tai xấu xí – Tiết 4

8

Bài 3: Bạn của gió – Tiết 1

9

Bài 3: Bạn của gió – Tiết 2

10

Ôn luyện tuần 19 – tiết 1

11

Ôn luyện tuần 19 – tiết 2

12

20

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 1

13

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 2

14

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 3

15

Bài 4: Giải thưởng tình bạn – Tiết 4

16

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 1

17

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 2

18

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 3

19

Bài 5: Sinh nhật của voi con – Tiết 4

20

Ôn tập – Tiết 1

21

Ôn tập – Tiết 2

22

Ôn luyện tuần 20 – tiết 1

23

Ôn luyện tuần 20 – tiết 2

24

2 – MÁI ẤM GIA ĐÌNH – 20 tiết

21

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 1

25

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 2

26

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 3

27

Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay – Tiết 4

28

Bài 2: Làm Anh – Tiết 1

29

Bài 2: Làm Anh – Tiết 2

30

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 1

31

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 2

32

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 3

33

Bài 3: Cả nhà đi chơi núi – Tiết 4

34

Ôn luyện tuần 21 – tiết 1

35

Ôn luyện tuần 21 – tiết 2

36

22

Bài 4: Quạt cho bà ngủ – Tiết 1

37

Bài 4: Quạt cho bà ngủ – Tiết 2

38

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 1

39

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 2

40

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 3

41

Bài 5: Bữa cơm gia đình – Tiết 4

42

Bài 6: Ngôi nhà – Tiết 1

43

Bài 6: Ngôi nhà – Tiết 2

44

Ôn tập – Tiết 1

45

Ôn tập – Tiết 2

46

Ôn luyện tuần 22 – tiết 1

47

Ôn luyện tuần 22 – tiết 2

48

3 – MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU – 20 tiết

23

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 1

49

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 2

50

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 3

51

Bài 1: Tôi đi học – Tiết 4

52

Bài 2: Đi học- Tiết 1

53

Bài 2: Đi học- Tiết 2

54

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 1

55

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 2

56

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 3

57

Bài 3: Hoa yêu thương – Tiết 4

58

Ôn luyện tuần 23 – Tiết 1

59

Ôn luyện tuần 23 – tiết 2

60

24

Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 1

61

Bài 4: Cây bàng và lớp học- Tiết 2

62

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 1

63

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 2

64

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 3

65

Bài 5: Bác trống trường – Tiết 4

66

Bài 6: Giờ ra chơi – Tiết 1

67

Bài 6: Giờ ra chơi – Tiết 2

68

Ôn tập – Tiết 1

69

Ôn tập – Tiết 2

70

Luyện tập tuần 24 – Tiết 1

71

Luyện tập tuần 24 – Tiết 2

72

4 – ĐIỀU EM CẦN BIẾT – 20 tiết

25

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 1

73

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 2

74

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 3

75

Bài 1: Rửa tay trước khi ăn – Tiết 4

76

Bài 2: Lời chào – Tiết 1

77

Bài 2: Lời chào – Tiết 2

78

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 1

79

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 2

80

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 3

81

Bài 3: Khi mẹ vắng nhà – Tiết 4

82

Luyện tập tuần 25 – Tiết 1

83

Luyện tập tuần 25 – Tiết 2

84

26

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 1

85

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 2

86

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 3

87

Bài 4: Nếu không may bị lạc – Tiết 4

88

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 1

89

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 2

90

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 3

91

Bài 5: Đèn giao thông – Tiết 4

92

Ôn tập – Tiết 1

93

Ôn tập – Tiết 2

94

Luyện tập tuần 26 – Tiết 1

95

Luyện tập tuần 26 – Tiết 2

96

5 – BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – 20 tiết

27

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 1

97

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 2

98

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 3

99

Bài 1: Kiến và chim bồ câu – Tiết 4

100

Bài 2: Câu chuyện của rễ – Tiết 1

101

Bài 2: Câu chuyện của rễ – Tiết 2

102

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 1

103

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 2

104

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 3

105

Bài 3: Câu hỏi của sói – Tiết 4

106

Luyện tập tuần 27 – Tiết 1

107

Luyện tập tuần 27 – Tiết 2

108

28

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 1

109

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 2

110

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 3

111

Bài 4: Chú bé chăn cừu – Tiết 4

112

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 1

113

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 2

114

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 3

115

Bài 5: Tiếng vọng của núi – Tiết 4

116

Ôn tập – Tiết 1

117

Ôn tập – Tiết 2

118

Luyện tập tuần 28 – Tiết 1

119

Luyện tập tuần 28 – Tiết 2

120

6 – THIÊN NHIÊN KÌ THÚ – 20 tiết

29

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 1

121

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 2

122

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 3

123

Bài 1: Loài chim của biển cả – Tiết 4

124

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng – Tiết 1

125

Bài 2: Bảy sắc cầu vồng – Tiết 2

126

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 1

127

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 2

128

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 3

129

Bài 3: Chúa tể rừng xanh – Tiết 4

130

Luyện tập tuần 29 – Tiết 1

131

Luyện tập tuần 29 – Tiết 2

132

30

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 1

133

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 2

134

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 3

135

Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh – Tiết 4

136

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 1

137

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 2

138

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 3

139

Bài 5: Cây liễu dẻo dai – Tiết 4

140

Ôn tập- Tiết 1

141

Ôn tập- Tiết 2

142

Luyện tập tuần 30 – Tiết 1

143

Luyện tập tuần 30 – Tiết 2

144

7 – THẾ GIỚI TRONG MẮT EM 20 tiết

31

Bài 1: Tia nắng đi đâu? – Tiết 1

145

Bài 1: Tia nắng đi đâu? – Tiết 2

146

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng – Tiết 1

147

Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng – Tiết 2

148

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 1

149

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 2

150

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 3

151

Bài 3: Ngày mới bắt đầu – Tiết 4

152

Bài 4: Hỏi mẹ – Tiết 1

153

Bài 4: Hỏi mẹ – Tiết 2

154

Luyện tập tuần 31 – Tiết 1

155

Luyện tập tuần 31 – Tiết 2

156

32

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 1

157

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 2

158

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 3

159

Bài 5: Những cánh cò – Tiết 4

160

Bài 6: Buổi trưa hè – Tiết 1

161

Bài 6: Buổi trưa hè – Tiết 2

162

Bài 7: Hoa phượng – Tiết 1

163

Bài 7: Hoa phượng – Tiết 2

164

Ôn tập – Tiết 1

165

Ôn tập – Tiết 2

166

Luyện tập tuần 32 – Tiết 1

167

Luyện tập tuần 32 – Tiết 2

168

8 – ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI – 20 tiết

33

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 1

169

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 2

170

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 3

171

Bài 1: Cậu bé thông minh – Tiết 4

172

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 1

173

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 2

174

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 3

175

Bài 2: Lính cứu hỏa – Tiết 4

176

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? – Tiết 1

177

Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? – Tiết 2

178

Luyện tập tuần 33 – Tiết 1

179

Luyện tập tuần 33 – Tiết 2

180

34

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa – Tiết 1

181

Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa – Tiết 2

182

Bài 5: Nhớ ơn – Tiết 1

183

Bài 5: Nhớ ơn – Tiết 2

184

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 1

185

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 2

186

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 3

187

Bài 6: Du lịch biển Việt Nam – Tiết 4

188

Ôn tập – Tiết 1

189

Ôn tập – Tiết 2

190

Luyện tập tuần 34 – Tiết 1

191

Luyện tập tuần 34 – Tiết 2

192

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ – 12 tiết

35

Bài 1 – Tiết 1

193

Bài 1 – Tiết 2

194

Bài 2 – Tiết 1

195

Bài 2 – Tiết 2

196

Bài 3 – Tiết 1

197

Bài 3 – Tiết 2

198

Luyện tập tuần 35 – Tiết 1

199

Luyện tập tuần 35 – Tiết 2

200

Kiểm tra

201

Kiểm tra

202

Kiểm tra

203

Đánh giá cuối năm

204

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Đạo đức

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

1

1- Tự chăm sóc bản thân

Bài 1: Em giữ sạch đội tay

1

2

Bài 2: Em giữ sạch răng miệng

2

3

Bài 3: Em tắm, gội sạch sẽ

3

4

Bài 4: Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ

4

5

2 – Yêu thương gia đình

Bài 5: Gia đình của em – Tiết 1

5

6

Bài 5: Gia đình của em – Tiết 2

6

7

Bài 6: Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị

7

8

3- Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình

Bài 7: Quan tâm, chăm sóc ông bà

8

9

Thực hành kĩ năng giữa Học kì 1

9

10

Bài 8: Quan tâm, chăm sóc cha mẹ

10

11

Bài 9: Chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ

11

12

Bài 10: Đi học đúng giờ

12

13

4- Thực hiện nội quy trường, lớp

Bài 11: Học bài và làm bài đầy đủ

13

14

Bài 12:Giữ trật tự trong trường, lớp

14

15

Bài 13: Giữ gìn tài sản của trường, lớp

15

16

Bài 14: Giữ vệ sinh trường, lớp

16

17

Bài 15: Gọn gàng, ngăn nắp

17

18

5 – Sinh hoạt nền nếp

Ôn tập – Đánh giá cuối HK 1

18

19

Bài 16: Học tập, sinh hoạt đúng giờ

19

20

6- Tự giác làm việc của mình

Bài 17: Tự giác học tập

20

21

Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động ở trường

21

22

Bài 19: Tự giác làm việc nhà

22

23

Bài 20: Không nói dối

23

24

7 – Thật thà

Bài 21: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác

24

25

Bài 22: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

25

26

Bài 23: Biết nhận lỗi

26

27

Thực hành kĩ năng giữa Học kì 2

27

28

8 – Phòng, tránh tai nạn, thương tích

Bài 24: Phòng, tránh tai nạn giao thông

28

29

Bài 25: Phòng, tránh đuối nước

29

30

Bài 26: Phòng, tránh bỏng

30

31

Bài 27: Phòng, tránh thương tích do ngã

31

32

Bài 28: Phòng, tránh điện giật

32

33

Bài 29: Phòng, tránh ngộ độc thực phẩm

33

34

Bài 30: Phòng, tránh xâm hại

34

35

Ôn tập – Đánh giá cuối HK 2

35

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm

Chủ đề/

Mạch nội dung

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Tuần, tháng

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

Chủ đề 1: Chào năm học mới

1

Sinh hoạt dưới cờ: Lễ Khai giảng

1

Bài 1: Làm quen với bạn mới

2

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

3

2

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu nội quy nhà trường

4

Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 1)

5

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

6

3

Sinh hoạt dưới cờ: Nói lời hay – làm việc tốt

7

Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 2)

8

Sinh hoạt lớp: Làm quen với sinh hoạt Sao Nhi đồng

9

4

Sinh hoạt dưới cờ: Vui trung thu

10

Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi (Tiết 3)

11

Sinh hoạt lớp: Vui trung thu

12

Chủ đề 2: Em biết yêu thương

5

Sinh hoạt dưới cờ: Sao Nhi đồng chăm ngoan

13

Bài 3: Cảm xúc của em

14

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần

15

6

Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động nhân đạo

16

Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 1)

17

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

18

7

Sinh hoạt dưới cờ: Thử làm ca sĩ chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

19

Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 2)

20

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

21

8

Sinh hoạt dưới cờ: Tuyên dương tấm gương Nhi đồng chăm ngoan

22

Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 3)

23

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

24

Chủ đề 3: Truyền thống trường em

9

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà trường

25

Bài 5: Thân thiện với bạn bè

26

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

27

10

Sinh hoạt dưới cờ: Lễ Phát động thi đua thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.

28

Bài 6: Thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

29

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

30

11

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

31

Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 1)

32

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

33

12

Sinh hoạt dưới cờ: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở “Góc tri ân” thầy cô.

34

Bài 7: Kính yêu thầy cô ( Tiết 2)

35

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

36

Chủ đề 4: An toàn cho em

13

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu về quyền và bổn phận của trẻ em.

37

Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 1)

38

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

39

14

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12

40

Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 2)

41

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

42

15

Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường

43

Bài 9: Phòng tránh bị bắt nạt

44

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

45

16

Sinh hoạt dưới cờ: An toàn cho nụ cười trẻ thơ

46

Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình

47

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

48

Chủ đề 5: Em quý trọng bản thân

17

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu “Nét đẹp tuổi thơ”

49

Bài 11: Chân dung của em

50

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

51

18

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội vì sức khỏe học đường

52

Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân

53

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

54

19

Sinh hoạt dưới cờ: Vệ sinh an toàn thực phẩm

55

Bài 13: Ăn uống hợp lí

56

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

57

20

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội trình diễn thời trang

58

Bài 14: Sử dụng trang phục hằng ngày

59

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

60

Chủ đề 6: Vui đón mùa xuân

21

Sinh hoạt dưới cờ: Ủng hộ ” Tết yêu thương”

61

Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết ( Tiết 1)

62

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

63

22

Sinh hoạt dưới cờ: Hội chợ xuân

64

Bài 15: Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết ( Tiết 2)

65

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

66

23

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu “Đón Tết cổ truyền dân tộc”

67

Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (Tiết 1)

68

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

69

24

Sinh hoạt dưới cờ: Vui chơi ngày Tết

70

Bài 16: Ứng xử khi được nhận quà ngày Tết (Tiết 2)

71

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

72

Chủ đề 7: Tham gia hoạt động cộng đồng

25

Sinh hoạt dưới cờ: Trò chơi sinh hoạt cộng đồng

73

Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 1)

74

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

75

26

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

76

Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 2)

77

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

78

27

Sinh hoạt dưới cờ: Em làm kế hoạch nhỏ

79

Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 1)

80

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

81

28

Sinh hoạt dưới cờ: Lễ phát động phong trào Tuổi hỏ làm việc nhỏ “Nuôi heo đất – Giúp bạn đến trường”

82

Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 1)

83

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

84

Chủ đề 8: Quê hương tươi đẹp

29

Sinh hoạt dưới cờ: Chăm sóc vườn cây nhà trường

85

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

86

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

87

30

Sinh hoạt dưới cờ: Em tập làm hướng dẫn viên du lịch

88

Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 1)

89

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

90

31

Sinh hoạt dưới cờ: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương

91

Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1)

92

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

93

32

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội sách trường em

94

Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 2)

95

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

96

Chủ đề 9: Em bảo vệ môi trường

33

Sinh hoạt dưới cờ: Thân thiện với môi trường

97

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 1)

98

Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

99

34

Sinh hoạt dưới cờ: Mừng Sinh nhật Bác Hồ, mừng Đội ta trưởng thành

100

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 2)

101

Sinh hoạt sao: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới

102

35

Sinh hoạt dưới cờ: Lễ Tổng kết năm học

103

Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (Tiết 3)

104

Sinh hoạt lớp: Tổng kết năm học

105

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Âm nhạc

Tuần ,tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học /thời lượng

1

1- Âm thanh kì diệu (4 tiết)

Hát : Vào rừng hoa. Thưởng thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu

1

2

Hát : Vào rừng hoa.Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi.Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ

2

3

Hát : Vào rừng hoa. Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi.

3

4

Hát : Vào rừng hoa.Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi.Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ

4

5

2 – Việt Nam yêu thương (4 tiết)

Hát: Tổ quốc ta. Vận dụng – Sáng tạo: Cao – Thấp

5

6

Hát: Tổ quốc ta. Nhạc cụ: Trống con

6

7

Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca. Nhạc cụ: Trống con

7

8

Hát: Tổ quốc ta. Vận dụng – Sáng tạo: Cao – Thấp

8

9

3 – Mái trường thân yêu ( 4 tiết)

Hát: Lớp Một thân yêu. Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ, Cao – Thấp

9

10

Hát: Lớp Một thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc: Đô – Rê – Mi

10

11

Đọc nhạc: Ban nhạc: Đô – Rê – Mi. Nghe nhạc: Những bông hoa những lời ca

11

12

Hát: Lớp Một thân yêu. Đọc nhạc: Ban nhạc: Đô – Rê – Mi. Vận dụng – Sáng tạo: To – Nhỏ, Cao – Thấp

12

13

4 – Vòng tay bè bạn ( 5 tiết )

Hát: Chào người bạn mới đến

13

14

Hát: Chào người bạn mới đến. Nhạc cụ: Trống con

14

15

Thưởng thức âm nhạc: Trống cái. Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga ( trích vở ba lê: Hồ thiên nga)

15

16

Ôn tập cuối học kì I

16

17

Đánh giá cuối Học kì I

17

18

5 – Nhịp điệu mùa xuân ( 4 tiết)

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn

18

19

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi

19

20

Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-gang A-ma-đớt Mô -da. Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn

20

21

Hát: Xúc xắc xúc xẻ. Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn

21

22

6 – Về miền dân ca (4 tiêt)

Hát: Gà gáy. Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn

22

23

Hát: Gà gáy.Nhạc cụ: Thanh phách

23

24

Thưởng thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách. Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn

24

25

Hát: Gà gáy. Nghe nhạc: Bài hát Lí cây bông

25

26

7- Gia đình ( 4 tiết)

Hát: Cây Gia đình. Vận dụng – Sáng tạo: Góc âm nhạc

26

27

Hát: Cây Gia đình. Đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son

27

28

Đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son. Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên

28

29

Vận dụng – Sáng tạo: Góc âm nhạc. Hát: Cây Gia đình

29

30

8- Vui đón hè ( 6 tiết)

Hát: Ngôi sao lấp lánh

30

31

Nhạc cụ: Trai – en – gô (trianggle)

31

32

Ôn tập cuối năm – Tiết 1

32

33

Ôn tập cuối năm – Tiết 2

33

34

Đánh giá cuối năm – Tiết 1

34

35

Đánh giá cuối năm – Tiết 2

35

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Tự nhiên xã hội

Tuần ,tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học /thời lượng

1

Chủ đề 1: Gia đình – 11 TIẾT

Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 1

1

2

Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 2

2

3

Bài 2: Ngôi nhà của em– Tiết 1

3

4

Bài 2: Ngôi nhà của em– Tiết 2

4

5

Bài 3: Đồ dùng trong nhà– Tiết 1

5

6

Bài 3: Đồ dùng trong nhà– Tiết 2

6

7

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 1

7

8

Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà – Tiết 2

8

9

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 1

9

10

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 2

10

11

Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình – Tiết 3

11

12

Chủ đề 2: Trường học – 11 tiết

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 1

12

13

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 2

13

14

Bài 6: Lớp học của em – Tiết 3

14

15

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 1

15

16

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 2

16

17

Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 3

17

18

Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 1

18

19

Bài 8: Cùng vui ở trường – Tiết 2

19

20

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 1

20

21

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 2

21

22

Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học – Tiết 3

22

23

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương – 11 tiết

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 1

23

24

Bài 10: Cùng khám phá quang cảnh xung quanh – Tiết 2

24

25

Bài 11: Con người nơi em sống – Tiết 1

25

26

Bài 11: Con người nơi em sống – Tiết 2

26

27

Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 1

27

28

Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 2

28

29

Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 1

29

30

Bài 13: An toàn trên đường – Tiết 2

30

31

Bài 14: Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – Tiết 1

31

32

Bài 14: Ôn tập về CĐ Cộng đồng địa phương – Tiết 2

32

33

Ôn tập cuối kì 1

33

34

Chủ đề 4: Thực vật và động vật – 13 tiết

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 1

34

35

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 2

35

36

Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 3

36

37

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 1

37

38

Bài 16: Chăm sóc và bảo vệ cây trồng – Tiết 2

38

39

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 1

39

40

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 2

40

41

Bài 17: Con vật quanh em – Tiết 3

41

42

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 1

42

43

Bài 18: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi – Tiết 2

43

44

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 1

44

45

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 2

45

46

Bài 19: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật – Tiết 3

46

47

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe – 15 tiết

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 1

47

48

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 2

48

49

Bài 20: Cơ thể em – Tiết 3

49

50

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 1

50

51

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 2

51

52

Bài 21: Các giác quan của cơ thể – Tiết 3

52

53

Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 1

53

54

Bài 22:Ăn, uống hằng ngày- Tiết 2

54

55

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 1

55

56

Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi – Tiết 2

56

57

Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 1

57

58

Bài 24: Tự bảo vệ mình – Tiết 2

58

59

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 1

59

60

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 2

60

61

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe – Tiết 3

61

62

Chủ đề 9: Trái đất và bầu trời – 9 tiết

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 1

62

63

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 2

63

64

Bài 26: Cùng khám phá bầu trời – Tiết 3

64

65

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 1

65

66

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 2

66

67

Bài 27: Thời tiết luôn thay đổi – Tiết 3

67

68

Bài 28: Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 1

68

69

Bài 28: Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời – Tiết 2

69

70

Ôn tập cuối kì 2

70

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Thể dục

Tuần ,tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học /thời lượng

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

PHẦN 2: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

1

1- Đội hình đội ngũ

Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ – Tiết 1

1

2

Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ – Tiết 2

2

3

Bài 1: Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ – Tiết 3

3

4

Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số- Tiết 1

4

5

Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số- Tiết 2

5

6

Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số- Tiết 3

6

7

Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng và điểm số- Tiết 4

7

8

Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng – Tiết 1

8

9

Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng – Tiết 2

9

10

Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng – Tiết 3

10

11

Bài 3: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng và điểm số, dàn hàng, dồn hàng – Tiết 4

11

12

Bài 4: Động tác quay các hướng – Tiết 1

12

13

Bài 4: Động tác quay các hướng – Tiết 2

13

14

Bài 4: Động tác quay các hướng – Tiết 3

14

15

2- Bài tập thể dục

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay – Tiết 1

15

16

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay – Tiết 2

16

17

Bài 2: Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng – Tiết 1

17

18

Bài 2: Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng – Tiết 2

18

19

Bài 2: Động tác chân, động tác vặn mình, động tác bụng – Tiết 3

19

20

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác điều hòa – Tiết 1

20

21

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác điều hòa – Tiết 2

21

22

3 – Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

Bài 1: Vận động của đầu, cổ – Tiết 1

22

23

Bài 1: Vận động của đầu, cổ – Tiết 2

23

24

Bài 1: Vận động của đầu, cổ – Tiết 3

24

25

Bài 2: Vận động của tay – Tiết 1

25

26

Bài 2: Vận động của tay – Tiết 2

26

27

Bài 2: Vận động của tay – Tiết 3

27

28

Bài 2: Vận động của tay – Tiết 4

28

29

Bài 3: Vận động của chân – Tiết 1

29

30

Bài 3: Vận động của chân – Tiết 2

30

31

Bài 3: Vận động của chân – Tiết 3

31

32

Bài 3: Vận động của chân – Tiết 4

32

33

Bài 3: Vận động của chân – Tiết 5

33

34

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 1

34

Ôn tập, Đánh giá học kì 1 ( tiết 1)

35

35

Ôn tập, Đánh giá học kì 1 ( tiết 2)

36

36

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 2

37

37

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 3

38

38

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 4

39

39

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 5

40

40

Bài 4: Vận động phối hợp của cơ thể – Tiết 6

41

41

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 1

42

42

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 2

43

43

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 3

44

44

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 4

45

45

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 5

46

46

Bài 5: Vận động phối hợp của cơ thể (tiếp theo) – Tiết 6

47

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

47

1 – Môn Bóng rổ

Bài 1: Làm quen với bóng – Tiết 1

48

48

Bài 1: Làm quen với bóng – Tiết 2

49

49

Bài 1: Làm quen với bóng – Tiết 3

50

50

Bài 1: Làm quen với bóng – Tiết 4

51

51

Bài 2: Động tác di chuyển không bóng – Tiết 1

52

52

Bài 2: Động tác di chuyển không bóng – Tiết 2

53

53

Bài 2: Động tác di chuyển không bóng – Tiết 3

54

54

Bài 2: Động tác di chuyển không bóng – Tiết 4

55

55

Bài 3: Động tác dẫn bóng – Tiết 1

56

56

Bài 3: Động tác dẫn bóng – Tiết 2

57

57

Bài 3: Động tác dẫn bóng – Tiết 3

58

58

Bài 3: Động tác dẫn bóng – Tiết 4

59

59

Bài 3: Động tác dẫn bóng – Tiết 5

60

60

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – Tiết 1

61

61

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – Tiết 2

62

62

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – Tiết 3

63

63

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – Tiết 4

64

64

Bài 4: Động tác ném rổ 2 tay trước ngực – Tiết 5

65

65

2- Môn Bơi

Ôn tập cuối năm

66

66

Ôn tập cuối năm

67

67

Ôn tập cuối năm

68

68

Ôn tập,Đánh giá cuối năm

69

69

Ôn tập,Đánh giá cuối năm

70

Kế hoạch dạy học bộ Kết nối tri thức lớp 2 môn Mỹ thuật

Tuần ,tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học /thời lượng

1

1

Mĩ thuật trong nhà trường – Tiết 1

1

2

2

Sáng tạo từ những chấm màu – Tiết 1

2

3

Sáng tạo từ những chấm màu – Tiết 2

3

4

Sáng tạo từ những chấm màu – Tiết 3

4

5

Sáng tạo từ những chấm màu – Tiết 4

5

6

3

Nét vẽ của em – Tiết 1

6

7

Nét vẽ của em – Tiết 2

7

8

Nét vẽ của em – Tiết 3

8

9

4

Sáng tạo từ những hình cơ bản – Tiết 1

9

10

Sáng tạo từ những hình cơ bản – Tiết 2

10

11

Sáng tạo từ những hình cơ bản – Tiết 3

11

12

Sáng tạo từ những hình cơ bản – Tiết 4

12

13

5

Màu cơ bản trong mĩ thuật – Tiết 1

13

14

Màu cơ bản trong mĩ thuật – Tiết 2

14

15

Màu cơ bản trong mĩ thuật – Tiết 3

15

16

Màu cơ bản trong mĩ thuật – Tiết 4

16

17

Đánh giá cuối Học kì I

17

18

6

Sáng tạo từ những khối cơ bản – Tiết 1

18

19

Sáng tạo từ những khối cơ bản – Tiết 2

19

20

Sáng tạo từ những khối cơ bản – Tiết 3

20

21

Sáng tạo từ những khối cơ bản – Tiết 4

21

22

7

Hoa, quả – Tiết 1

22

23

Hoa, quả – Tiết 2

23

24

Hoa, quả – Tiết 3

24

25

Hoa, quả – Tiết 4

25

26

8

Người thân của em – Tiết 1

26

27

Người thân của em – Tiết 2

27

28

Người thân của em – Tiết 3

28

29

Người thân của em – Tiết 4

29

30

9

Em là học sinh lớp 1 – Tiết 1

30

31

Em là học sinh lớp 1 – Tiết 2

31

32

Em là học sinh lớp 1 – Tiết 3

32

33

Em là học sinh lớp 1 – Tiết 4

33

34

Đánh giá định kì cuối năm

34

35

Trưng bày sản phẩm cuối năm

35

IV. Tổ chức thực hiện

Tổ trưởng Hiệu trưởng

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Kế hoạch dạy học các môn học lớp 1 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm đầy đủ các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội và Hoạt động trải nghiệm, GDTC, Âm nhạc, Mỹ thuật dành cho năm học 2021-2022. Qua đó các thầy cô sẽ nắm được các bước giảng dạy trong năm học mới này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm