Dành cho giáo viênTài liệu

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn GDCD 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
34

Kế hoạch dạy học môn GDCD 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới. Mẫu được lập theo mẫu của Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Kế hoạch giáo dục GDCD 6 sách Kết nối tri thức được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 năm học 2021-2022

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

TRƯỜNG:…………………………….
TỔ:………………………………………
Họ và tên giáo viên:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

I. Kế hoạch dạy học

II. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tuần

(3)

Tiết theo ppct và ND

(4)

Thiết bị dạy học

(5)

Địa điểm dạy học

(6)

1

Bài 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

3

1

Tiết

Nội dung

– Máy tính/Tivi

– Tranh thể hiện truyền thống của gia đình, dòng họ

– Giấy A0/ bút lông

Lớp học.

1

– Một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

2

2

– Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

3

3

– Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2

BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

2

4

4

– khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Tranh thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt.

Lớp học

5

5

– Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

3

BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

2

6

6

khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về những việc làm thể hiện sự chăm chỉ siêng năng, kiên trì trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Lớp học

7

7

– Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.

4

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

1

8

8

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3.

Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

1

9

9

– Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

– Yêu thương con người.

– Siêng năng, kiên trì.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học

6

BÀI 4: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

2

10

10

– Sự thật là gì và biểu hiện của tôn trọng sự thật.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống trung thực

Lớp học

11

11

– Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.

– Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

– Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

7

BÀI 5: TỰ LẬP

2

12

12

– Nêu được khái niệm tự lập.

– Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống tự lập

Lớp học.

13

13

– Hiểu vì sao phải tự lập.

– Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.

– Tự thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở nhà trường và trong sinh hoạt cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

8

BÀI 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

3

14

14

– Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân; biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video tình huống về việc tự giác làm việc nhà

– Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân

Lớp học

15

15

– Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ bản thân.

16

16

– Biết tôn trọng bản thân; xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân.

9

KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

17

17

– Tôn trọng sự thật.

– Tự lập.

– Tự nhận thức bản thân.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học.

10

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

18

18

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 4 đến bài 6.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

11

BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

3

19

19

– Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh hướng dẫn các bước phòng tránh và ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm

Lớp học, sân thể dục để diễn tập các tình huống.

20

20

– Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

21

21

– Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

12

BÀI 8: TIẾT KIỆM

2

22

22

– Nêu được khái niệm tiết kiệm và những biểu hiện của tiết kiệm.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip tình huống về tiết kiệm

– Bộ tranh thể hiện những hành vi tiết kiệm điện, nước

– Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm

Lớp học

23

23

– Giải thích được vì sao phải tiết kiệm.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện tiết kiệm của bản thân và người xung quanh.

– Phê phán những biểu hiện của lãng phí trong cuộc sống và trong học tập.

– Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống và trong học tập.

13

BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

2

24

24

– Nêu được khái niệm công dân.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh thể hiện mô phỏng mối quan hệ giữa nhà nước và công dân

Video hướng dẫn về quy trình khai sinh cho trẻ em

Lớp học.

25

25

– Nêu được căn cứ xác định công dân nước CHXHCNVN.

14

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

1

26

26

– Ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

– Tiết kiệm.

– Công dân nước CHXHCNVN.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học

15

TRẢ BÀI KIỂM TRA

GIỮA HỌC KỲ II

1

27

27

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

16

BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

2

28

28

– Nêu được quy định của Hiến Pháp nước CHXHCNVN về quyền và nghĩa vụ của công dân.

– Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

29

29

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với lứa tuổi.

17

BÀI 11: QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM

2

30

30

– Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về các nhóm quyền của trẻ em

Lớp học

31

31

– Nêu được ý nghĩa quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

18

BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

2

32

32

– Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hiện quyền trẻ em.

– Màn chiếu/Tivi, laptop, giấy A0, bút lông.

Lớp học

33

33

– Phân biệt được hành vi thực hiện và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

– Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của gia đình, nhà trường và xã hội; bày tỏ được nhu cầu thực hiện tốt quyền trẻ em.

19

KIỂM TRA HỌC KỲ II

1

34

34

– Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

– Quyền cơ bản của trẻ em.

– Thực hiện quyền trẻ em.

Đề kiểm tra và phiếu trả lời

Lớp học.

20

TRẢ BÀI KIỂM TRA

HỌC KỲ II

1

35

35

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12.

– Rút kinh nghiệm sau một bài kiểm tra.

Màn chiếu/Tivi, laptop

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):

TỔ TRƯỞNG

.…, ngày ….tháng ….năm 2021

GIÁO VIÊN

Trên đây là Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm