Dành cho giáo viênTài liệu

Kế hoạch giáo dục môn thể dục lớp 6 năm học 2020-2021

Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6
50

Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6

Kế hoạch giáo dục môn thể dục lớp 6 năm học 2020-2021 giúp GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học.

Phân phối chương trình GDTC lớp 6

PHÒNG GD&ĐT…………..

TRƯỜNG………….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: THỂ DỤC – LỚP: 6

Tuần

Tiết theo thứ tự

Tên bài học

Nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

1

(Từ 7/9 đến 12/9)

1,2

Chủ đề: Lợi ích, tác dụng của TDTT

– Lợi ích góp phần giáo dục, hình thành nhân cách.

– Biết được lợi ích của TDTT trong việc góp phần giáo dục, hình thành nhân cách.

Đồng loạt và theo nhóm.

2

(Từ 14/9 đến 19/9)

3

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Học: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng; Điểm số (từ 1 đến hết); Chào báo cáo, xin phép ra – vào lớp; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN, Chạy bền ; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

4

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng; Điểm số (từ 1 đến hết); Chào báo cáo, xin phép ra – vào lớp; Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay trái, quay phải, quay đằng sau.

– Chạy bền: Giới thiệu khái niệm ‘sức bền’; Chạy vòng số 8; Trò chơi ‘hai lần hít vào, hai lần thở ra’.

3

(Từ 21/9 đến 25/9)

5

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: điểm số, báo cáo, tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.

– Học: tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng.

+ Tiến, lùi, sang trái, sang phải.

+ Điểm số theo chu kỳ (1-2).

+ Đi đều, đứng lại.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN, Chạy bền; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

6

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng; Tiến, lùi, sang trái, sang phải; Điểm số theo chu kỳ (1-2); Đi đều – đứng lại; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy vòng số 8.

4

(Từ 28/9 đến 3/10)

7

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng; Tiến, lùi, sang trái, sang phải; Đi đều – đứng lại; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Trò chơi (GV chọn).

– Học: Chạy đều – đứng lại.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN, Chạy bền; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

8

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng; Quay trái, quay phải, quay đằng sau; Chạy đều – đứng lại; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Học: Chạy tại chỗ; chạy theo đường gấp khúc.

5

(Từ 5/10 đến 10/10)

9

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang; dóng hàng, giãn hàng, dồn hàng; Đi đều – đứng lại; Trò chơi (GV chọn).

– Học: Giậm chân tại chỗ; đi đều – vòng các hướng, đổi chân khi sai nhịp.

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN, Chạy bền; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

10

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Chạy bền.

– ĐHĐN: Ôn: Giậm chân tại chỗ; đi đều – vòng các hướng, đổi chân khi sai nhịp; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Học: Chạy tại chỗ; chạy theo đường gấp khúc.

6

(Từ 12/10 đến 17/10)

11,12

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: GV chọn nội dung HS thực hiện còn yếu để luyện tập.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

7

(Từ 19/10 đến 24/10)

13

– Chủ đề: Đội hình đội ngũ.

– Ôn: GV chọn nội dung HS còn yếu để luyện tập.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các kỹ năng ĐHĐN; Vận dụng được thành thục trong các giờ học môn Thể dục và các hoạt động tập thể trong cũng như ngoài nhà trường.

– Có ý thức học tập tích cực, tự giác.

– Biết giúp đỡ bạn, điều khiển nhóm luyện tập; hình thành kỹ năng đánh giá, mạnh dạn, tự tin khi trình diễn hoặc nêu ý kiến.

Theo tổ (nhóm)

14

– Chủ đề: Bài TD.

– Học 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng.

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện đúng 9 động tác trong bài tập thể dục.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

8

(Từ 26/10 đến 31/10)

15

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn 5 động tác: Vươn thở, Tay, Ngực, Chân, Bụng; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

– Thực hiện đúng 9 động tác Bài TD.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

16

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn: 5 động tác đã học; Trò chơi (GV chọn).

– Học 4 động tác: Vặn mình, Phối hợp, Nhảy, Điều hòa.

9

(Từ 2/11 đến 7/11)

17

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn và hoàn thiện 9 động tác; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; Thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

– Thực hiện đúng 9 động tác trong bài tập thể dục.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

18

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn và hoàn thiện 9 động tác; Trò chơi (GV chọn).

10

(Từ 9 /11 đến 14/11)

19

– Chủ đề: Bài TD.

– Chạy bền.

– Bài TD: Ôn và hoàn thiện 9 động tác; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.

– Thực hiện đúng 9 động tác trong bài tập thể dục.

– Biết điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Tự giác, tích cực, đoàn kết và giúp đỡ bạn trong tập luyện. Biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và nhận xét kết quả tập luyện.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để rèn luyện hằng ngày.

Theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

20

– Chủ đề: Bài TD.

– Ôn và hoàn thiện 9 động tác; Trò chơi (GV chọn).

11

(Từ 16/11 đến 21/11)

21

– Kiểm tra.

– Bài TD: 9 động tác (từ 1 đến 9).

– Thực hiện cơ bản đúng tư thế, nhịp nhàng.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành các yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo nhóm và theo cặp đôi.

22

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Học: Các thuật ngữ (đồ hình; căn bản công, tấn, thủ pháp); Căn bản công: các kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 3 kỹ thuật đơn (1 đến 3).

– Trò chơi (GV chọn).

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

12

(Từ 23/11 đến 28/11)

23

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– TTTC: Ôn: Các thuật ngữ (đồ hình; căn bản công, tấn, thủ pháp); Căn bản công: các kỹ thuật tấn; Thủ pháp: 3 kỹ thuật đơn (1 đến 3); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Hoàn thành được lượng vận động của bài tập.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

24

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; Thủ pháp: kỹ thuật đơn 1 đến 3; Trò chơi (GV chọn).

– Học: 3 kỹ thuật đơn (4 đến 6).

13

(Từ 30/11 đến 5/12)

25

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– TTTC: Ôn: đồ hình; các kỹ thuật tấn; 6 kỹ thuật đơn (1 đến 6); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Hoàn thành được lượng vận động của bài tập.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

26

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; 6 kỹ thuật đơn (1 đến 6); Trò chơi (GV chọn).

– Học: 3 kỹ thuật đơn (7 đến 9).

14

(Từ 7/12 đến 12/12)

27

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– TTTC: Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Hoàn thành được lượng vận động của bài tập.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

28

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Trò chơi (GV chọn).

15

(Từ 14/12đến 19/12)

29

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– TTTC: Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Hoàn thành được lượng vận động của bài tập.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

30

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: Đồ hình; các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Trò chơi (GV chọn).

16

(Từ 21/12 đến 26/12)

31

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Chạy bền.

– TTTC: Ôn: các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9); Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Hiểu và ghi nhớ được một số thuật ngữ trong Võ cổ truyền.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng: các kỹ thuật tấn cơ bản, các kỹ thuật đơn của bài ‘Căn bản công pháp 36 động tác’.

– Thực hiện phối hợp vận động được với đồng đội trong bài tập cũng như bài kiểm tra.

– Vận dụng được để luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

32

– Chủ đề: Môn TTTC (Võ cổ truyền).

– Ôn: các kỹ thuật tấn; 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Trò chơi (GV chọn).

17

(Từ 28/12 đến 2/1)

33

– Ôn tập học kì I.

– Môn TTTC (Võ cổ truyền): 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện cơ bản đúng, tương đối thành thục.

– Vận dụng được để luyện tập hàng ngày.

– Tích cực tham gia hoặc cổ động trò chơi.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

34

– Kiểm tra học kì I.

– Môn TTTC (Võ cổ truyền): 9 kỹ thuật đơn (1 đến 9).

– Thực hiện cơ bản đúng, tương đối thành thục.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành các yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo cặp đôi.

18

(Từ 4/1 đến 9/1)

35

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t1).

– Chạy tùy sức 5 phút.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành các yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo nhóm.

36

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t2).

– Nằm ngửa gập bụng.

– Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành các yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo cặp đôi.

19

(Từ 18/1 đến 23/1)

37

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Học: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá gót chạm mông, tại chỗ đánh tay, đi nhanh chuyển sang chạy; Xuất phát cao – chạy nhanh 20m; Bài tập phát triển thể lực: bật bậc, bật cóc, ngồi bật cao tại chỗ.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

38

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển thể lực; Xuất phát cao – chạy nhanh 20m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

20

(Từ 25/1 đến 30/1)

39

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Xuất phát cao – chạy nhanh 30m-40m.

– Học: Xuất phát với các tư thế khác nhau (mặt, lưng, vai) – hướng chạy.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

40

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: bài tập phát triển sức nhanh; Xuất phát với các tư thế khác nhau; Chạy nhanh cự li 30m-40m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

21

(Từ 1/2 đến 6/2)

41

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức nhanh; Xuất phát với các tư thế khác nhau; Chạy nhanh cự li 30m-40m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

42

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: động tác bổ trợ; Xuất phát cao chạy nhanh cự li 50m-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

22

(Từ 8/2đến 22/2)

43

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức nhanh; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 50-60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

44

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: Động tác bổ trợ; Chạy nhanh 60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

23

(Từ 22/2 đến 27/2)

45

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức nhanh; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 50-60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

46

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: động tác bổ trợ; Xuất phát cao chạy nhanh cự li 50m-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

24

(Từ 1/3 đến 6/3)

47

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức nhanh; Xuất phát cao – chạy nhanh cự li 50-60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kỹ thuật xuất phát.

– Biết một số điều luật cơ bản về chạy cự li ngắn.

– Biết cách sửa sai động tác qua quan sát, lắng nghe và tập luyện.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

– Vận dụng được kiến thức đã học vào tập luyện.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

48

– Chủ đề: Chạy nhanh.

– Chạy bền.

– Chạy nhanh: Ôn: động tác bổ trợ; Xuất phát cao chạy nhanh cự li 50m-60m; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

25

(Từ 8/3 đến 13/3)

49

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Học: Động tác bổ trợ: đá lăng trước, đá lăng sau, đá lăng trước – sau; động tác đánh tay.

+ Bài tập phát triển thể lực (sức bật): nhảy dây đơn, bật bậc.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

26

(Từ 8/3 đến 13/3)

50

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức mạnh chân; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

51

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức mạnh chân; Trò chơi (GV chọn).

– Học: Bật xa.

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

52

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Chạy bền.

– Bật nhảy: Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức mạnh chân; Bật xa; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

27

(Từ 22/3 đến 27/3)

53

– Chủ đề: Bật nhảy.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Bài tập phát triển sức mạnh chân; Bật xa.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được các động tác bổ trợ, kỹ thuật của ‘Bật xa’ và bài tập phát triển sức bật.

– Biết, ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản (quy định) của ‘Bật xa’ vào luyện tập và thực hiện bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

54

– Kiểm tra.

– Chủ đề: Bật nhảy (thành tích Bật xa).

– Thực hiện được kỹ thuật ‘Bật xa’ và đạt thành tích ở mức ‘Đạt’.

– Vận dụng được các điều luật (quy định) đã học để hoàn thành bài kiểm tra.

Theo nhóm.

28

Từ 29/3 đến 3/4)

55

– Chủ đề: Đá cầu.

– Học: Động tác bổ trợ: ép dẻo, căng cơ chân; Bài tập phát triển thể lực: nhảy dây, bật bậc; Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng mu chính diện bàn chân.

– Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

56

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Một số động tác bổ trợ; Bài tập phát triển thể lực; Kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng mu chính diện bàn chân; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

29

(Từ 5/4 đến 10/4)

57

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Động tác bổ trợ, bài tập phát triển thể lực đã học; Kỹ thuật tâng cầu đã học; Trò chơi (GV chọn).

– Học: đỡ cầu bằng ngực; chuyền cầu theo nhóm 2 người.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

58

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Động tác bổ trợ, bài tập phát triển thể lực đã học; Kỹ thuật tâng cầu đã học; Đỡ cầu bằng ngực, chuyền cầu theo nhóm 2 người; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

30

Từ 12/4 đến 17/4)

59

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực; Trò chơi (GV chọn).

– Học: phát cầu thấp chân chính diện; chuyền cầu theo nhóm 3 người.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

60

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu, kỹ thuật đỡ cầu bằng ngực; Phát cầu thấp chân chính diện, chuyền cầu theo nhóm 3 người; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

31

(Từ 19/4 đến 24/4)

61

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; Chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Học: hất cầu.

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

62

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; hất cầu, chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.

32

Từ 26/4 đến 2/5)

63

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; hất cầu; chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

64

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; hất cầu; chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

33

(Từ 3/5 đến 8/5)

65

– Chủ đề: Đá cầu.

– Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; hất cầu; chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Biết cách và thực hiện được cơ bản đúng các động tác, bài tập bổ trợ, các kỹ thuật đã học; vận dụng được vào thực hiện các yêu cầu của bài kiểm tra.

– Biết và ghi nhớ và vận dụng được một số điều luật cơ bản vào luyện tập và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.

– Vận dụng vào tự luyện tập hàng ngày.

Tập luyện đồng loạt, theo tổ (nhóm) và theo cặp đôi.

66

– Chủ đề: Đá cầu.

– Chạy bền.

– Đá cầu: Ôn: Động tác bổ trợ; Kỹ thuật tâng cầu; đỡ cầu bằng ngực; phát cầu; hất cầu; chuyền cầu; Trò chơi (GV chọn).

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

34

(Từ 10/5 đến 15/5)

67

– Ôn tập học kì II

– Chạy nhanh: Một số động tác bổ trợ đã học, chạy nhanh 60m.

– Trò chơi (GV chọn).

– Thực hiện cơ bản đúng, tương đối thành thục các kỹ năng đã học, hoàn thành được cự li quy định.

– Điều khiển được tổ (nhóm) tự luyện tập.

Theo cặp đôi.

68

– Kiểm tra học kì II

– Chạy nhanh: thành tích chạy nhanh 60m (tính giờ).

– Thực hiện cơ bản đúng, tương đối thành thục các kỹ năng đã học và vận dụng được để hoàn thành cự li quy định.

Theo cặp đôi.

35

(Từ 17/5 đến 22/5)

69

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t1).

– Bật xa tại chỗ.

– Vận dụng được các kỹ năng đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo nhóm (5HS/nhóm).

70

– Kiểm tra ĐGXL thể lực HS (t2).

– Chạy 30m XPC.

– Vận dụng được các kỹ năng đã học để hoàn thành yêu cầu của bài kiểm tra.

Theo cặp đôi

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.