Dành cho giáo viênTài liệu

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo
80

Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới. Mẫu được lập theo mẫu của Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Kế hoạch giáo dục Văn 6 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ……………………………………

TỔ: ………………………………………………

Họ và tên giáo viên: ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 6

BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Học kì I: 18 tuần x 4tiết/tuần (72 tiết)

I. Kế hoạch dạy học.

1. Phân phối chương trình.

Tuần

Tên bài/Chủ đề

Tổng tiết

Tên bài học

Số tiết

Số thứ tự tiết

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Bài mở đầu:

Hòa nhập vào môi trường mới

2 tiết

(1-2)

– Nói và nghe: Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS.

1

1

Giáo án, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

Phòng máy

– Đọc: Khám phá một chặng hành trình

– Viết: Lập kế hoạch CLB đọc sách

1

2

1

Bài 1:

Lắng nghe lịch sử nước mình

14 tiết

(3-16)

– Đọc: VB: Thánh Gióng

2

3-4

Giáo án, máy tính, máy chiếu chiếu,

Phòng máy, lớp học, có kết nối Internet

2

– Đọc: VB: Sự tích Hồ Gươm

2

5- 6

Đọc kết nối chủ điểm: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn

1

7

– Thực hành Tiếng Việt

2

8- 9

3

Đọc mở rộng theo thể loại: VB : Bánh chưng, bánh giầy

1

10

Viết: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

3

11-12- 13

4

Nói và nghe: Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có

2

14-15

Ôn tập

1

16

5

Bài 2:

Miền cổ tích

12 tiết

(17-28)

Đọc: Văn bản: Sọ Dừa

2

17 -18

Giáo án, máy tính, máy chiếu, giấy A0

Phòng máy

Đọc: Văn bản: Em bé thông minh

2

19-20

6

Đọc kết nối chủ điểm:

Chuyện cổ nước mình

1

21

– Thực hành Tiếng Việt

1

22

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Non-bu và Heng-bu

1

23

Viết: Kể lại một truyện cổ tích

2

24- 25

7

Nói nghe: Kể lại một truyện cổ tích

2

26-27

Ôn tập

1

28

8

Bài 3:

Vẻ đẹp quê hương

14 tiết

+ 2 tiết KT giữa kì I

(29-44)

Đọc: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương

2

29- 30

Giáo án, máy tính kết nối ti vi

Lớp học

Đọc: Việt Nam quê hương ta

2

31-32

9

Đọc kết nối chủ điểm:

Về bài ca dao Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng

1

33

– Thực hành Tiếng Việt

1

34

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Hoa bìm

1

35

– Ôn tập giữa kì I

1

36

10

– Kiểm tra giữa kì I

2

37 -38

Viết: Làm một bài thơ lục bát

1

39

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.

2

40- 41

11

Nói và nghe: Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

2

42-43

– Ôn tập.

1

44

12

Bài 4:

Những trải nghiệm trong đời

13 tiết

(45-57)

Đọc: Bài học đường đời đầu tiên.

2

45 -46

Giáo án, sgk, máy tính, giấy A0

Lớp học

Đọc: Văn bản: Giọt sương đêm.

2

47-48

13

Đọc kết nối chủ điểm:

– Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

1

49

– Thực hành Tiếng Việt

2

50-51

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Cô Gió mất tên

1

52

14-15

Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân

2

53 -54

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của bản thân

2

55 56

– Ôn tập

1

57

15

Bài 5:

Trò chuyện cùng thiên nhiên

12 tiết

(58-69)

Đọc: Lao xao ngày hè

2

58-59

Giáo án, máy tính kết nối TV

Lớp học Phòng máy, có kết nối Internet

Đọc: Thương nhớ bầy ong

2

60- 61

16

Đọc kết nối chủ điểm:

– Đánh thức trầu

1

62

– Thực hành Tiếng Việt

2

63-64

17

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Một năm ở tiểu học

1

65

Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

2

66 67

Nói và nghe: Trình bày về một cảnh sinh hoạt

1

68

18

– Ôn tập

1

69

18

Ôn tập cuối kì I

3 tiết

(70-72)

Ôn tập cuối kì I

1

70

Giáo án, máy tính kết nối TV

Lớp học Phòng máy, có kết nối Internet

Kiểm tra cuối kì I

Kiểm tra cuối kì I

2

71-72

Phân phối chương trình Ngữ Văn 6 Học kì 2 CTST

Học kì II: 17 tuần = 68 tiết (trong đó có 4 tiết kiểm tra giữa kì và cuối kì)

Tuần

Tên bài/Chủ đề

Tổng tiết

Tên bài học

Số tiết

Số thứ tự tiết

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

19

Bài 6:

Điểm tựa tinh thần

12 tiết

(73-84)

Đọc: Gió lạnh đầu mùa

2

73 -74

Giáo án, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

Giáo án, máy tính, máy chiếu chiếu,

Phòng máy

Phòng máy, lớp học, có kết nối Internet

Đọc: Tuổi thơ tôi

2

75-76

20

Đọc kết nối chủ điểm:

– Con gái của mẹ

1

77

– Thực hành Tiếng Việt

2

78-79

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Chiếc lá cuối cùng

1

80

21

Viết: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.

2

81 -82

Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

1

83

– Ôn tập

1

84

22

Bài 7:

Gia đình yêu thương

12 tiết

(85-96)

Đọc: Những cánh buồm

2

85 -86

Giáo án, máy tính, máy chiếu, giấy A0

Phòng máy

Đọc: Mây và sóng

2

87-88

23

Đọc kết nối chủ điểm:

– Chị sẽ gọi em bằng tên

1

89

– Thực hành Tiếng Việt

1

90

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Con là… (Y phương)

1

91

Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

2

92- 93

24

Nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

2

94-95

– Ôn tập

1

96

25

Bài 8:

Những góc nhìn cuộc sống

13 tiết + 2 tiết KT giữa kì II

(97-111)

Đọc: Học thầy, học bạn

2

97 -98

Giáo án, máy tính kết nối ti vi

Lớp học

Đọc: Về hai cách hiểu bài ca dao “Ra đi anh nhớ quê nhà”

1

99

Đọc kết nối chủ điểm:

– Góc nhìn

1

100

26

– Thực hành Tiếng Việt

1

101

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

1

102

– Ôn tập giữa kì II

1

103

– Kiểm tra giữa kì II

2

104- 105

27

Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

3

106-107-108

28

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

2

109- 110

– Ôn tập

1

111

29

Bài 9:

Nuôi dưỡng tâm hồn

12 tiết

(112-123)

Đọc: Lẵng quả thông

2

112- 113

Giáo án, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

Giáo án, máy tính, máy chiếu chiếu,

Phòng máy

Phòng máy, lớp học, có kết nối Internet

Đọc: Con muốn làm một cái cây

2

114-115

Đọc kết nối chủ điểm:

– Và tôi nhớ khói

1

116

30

– Thực hành Tiếng Việt

2

117- 118

Đọc mở rộng theo thể loại:

– VB: Cô bé bán diêm

1

119

Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân

2

120- 121

31

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

1

122

– Ôn tập

1

123

32

Bài 10:

Mẹ thiên nhiên

12 tiết

(124-135)

Đọc: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro

2

124- 125

Giáo án, máy tính, máy chiếu, giấy A0

Phòng máy

Đọc: Trái Đất – Mẹ của muôn loài

2

126-127

Đọc kết nối chủ điểm:

– Hai cây phong

1

128

33

– Thực hành Tiếng Việt

2

129- 130

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

1

131

Viết: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

2

132- 133

34

Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

1

134

– Ôn tập

1

135

Bài 11:

Bạn sẽ giải quyết việc này như thế nào?

2 tiết

(136-137)

Đọc: Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?

2

136- 137

Giáo án, máy tính kết nối tivi (máy chiếu)

Phòng máy

Đọc: Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?

– Đọc kết nối chủ điểm: Làm thế nào để thực hiện một sản phẩm cho Góc truyền thông của trường?

35

Ôn tập cuối kì II

1 tiết

Ôn tập cuối kì II

1

138

Giáo án, máy tính, máy chiếu chiếu,

Phòng máy, lớp học, có kết nối Internet

Kiểm tra cuối kì II

2 tiết

Kiểm tra cuối kì II

2

139-140

Giấy thi, bút, thước.

Phòng thi.

(1)Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

……..

….., ngày …. tháng ….năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

…….

Trên đây là Kế hoạch giáo dục Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm