Dành cho giáo viênTài liệu

Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam

Lịch tập huấn Sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6
32

Lịch tập huấn Sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6

Bắt đầu từ ngày 24/05/2021, Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai chương trình tập huấn SGK mới trên nền tảng K12Online do Viettel phát triển. Sau đây là Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam lớp 2 và lớp 6, các đơn vị, nhà trường vui lòng xem lịch trình chi tiết các buổi tập huấn để nắm được thông tin chi tiết.

Lịch tập huấn SGK mới năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa (SGK) mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình GDPT mới). Chính vì vậy các giáo viên phải tham gia các khóa tập huấn do NXB tổ chức để nắm được những điểm mới của các bộ sách giáo khoa cũng như cách giảng dạy chương trình SGK mới này.

Ngày Thời gian Tên hội thảo Tỉnh tham gia SGK môn Bộ sách
7/6 08h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 07/06

Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Huế; Lạng Sơn; Đạo đức 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Lạng Sơn; Mĩ Thuật 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 07/06

Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Toán 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 07/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn; GDTC 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 07/06

Hòa Bình; Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Đạo đức 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 07/06

Hòa Bình; Hà Nam; Bắc Kạn; Trà Vinh; Tiền Giang; Vĩnh Long; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Vũng Tàu; Thái Nguyên; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn; Mĩ Thuật 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; Toán 1 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 07/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; GDTC 1 – CTST CTST
8/6 08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn; Toán 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Hòa Bình; Hà Nam; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Yên Bái; Huế; Lạng Sơn; Âm nhạc 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Ngữ văn 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam; Ngữ văn 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Lịch sử và Địa lý 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Sơn La; Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam; Lịch sử & Địa lí 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục công dân 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam; GDCD 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Trà Vinh; Hà Giang; Kiên Giang; Mĩ thuật 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn Đạo đức 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 08/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Hòa Bình; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Đạo đức 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Toán 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Vĩnh Long; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Âm nhạc 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Ngữ văn 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Sơn La; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; Ngữ văn 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Lịch sử và Địa lý 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Bạc Liêu; Cà Mau; Lịch sử & Địa lí 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/07

Trà Vinh; Bạc Liêu; Cà Mau; GDCD 6 CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Long; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang; Mĩ thuật 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Đạo đức 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 08/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; Đạo đức 1 – CTST CTST
9/6 08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Hà Nam; Bắc Kạn; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Huế; Lạng Sơn; TNXH 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Toán 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Hà Giang; Kiên Giang; HĐTN, HN 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam; GDTC 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Nghệ An; Hà Giang; Kiên Giang; Hà Nam; Âm nhạc 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 03/06

Sơn La; Quảng Ninh; Trà Vinh; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Hòa Bình; Tiếng Việt 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; TNXH 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Toán 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Bến Tre; Bạc Liêu; Cà Mau; Toán 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Nam Định; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; HĐTN, HN 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục Thể chất 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Vĩnh Long; Bạc Liêu; Cà Mau; GDTC 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Vĩnh Long; Hưng Yên; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang; Âm nhạc 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 03/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; Tiếng Việt 1 – CTST CTST
10/6 08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Hòa Bình; Hà Nam; Sơn La; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Huế; Lạng Sơn; Tiếng Việt 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Thái Nguyên; Huế; Lạng Sơn; GDTC 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Sơn La; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Nghệ An; Hưng Yên; Kiên Giang; KHTN 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Công nghệ 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Trà Vinh; Bến Tre; Hưng Yên; Kiên Giang; Công nghệ 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tin học 6

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Nam Định; Bắc Kạn; Trà Vinh; Vĩnh Long; Nghệ An; Hưng Yên; Yên Bái; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Kiên Giang; Tin học 6 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn; Đồng Nai HĐTN 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 10/06

Quảng Ninh; Trà Vinh; Lạng Sơn; Hòa Bình; Âm nhạc 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tiếng Việt 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Tiếng Việt 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Giáo dục thể chất 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Yên Bái; GDTC 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bến Tre; Vĩnh Long; Nghệ An; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; KHTN 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Công nghệ 6

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bến Tre; Vĩnh Long; Hưng Yên; Hà Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Hà Nam; Công nghệ 6 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Bình Dương; Đồng Nai; Nghệ An; Cà Mau; HĐTN 1 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Âm nhạc 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 10/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; Âm nhạc 1 – CTST CTST
11/6 08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 11/06

Hà Nam; Quảng Ninh; Trà Vinh; Khánh Hòa; Nghệ An; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Huế; HĐTN 2 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên và Xã hội 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Hòa Bình; TNXH 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 1

– Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống – Đợt 3 Ngày 11/06

Sơn La; Trà Vinh; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Mĩ thuật 1 – KNTT KNTT
08h00-17h00

Tập huấn SGK Hoạt động Trải nghiệm 2

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 11/06

Hòa Bình; Bắc Kạn; Trà Vinh; Tiền Giang; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Nghệ An; HĐTN 2 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Tự nhiên Xã hội 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Đồng Nai; Cà Mau; TNXH 1 – CTST CTST
08h00-17h00

Tập huấn SGK Mĩ thuật 1

– Bộ sách Chân trời Sáng tạo – Đợt 3 Ngày 11/06

Trà Vinh; Bình Dương; Đồng Nai; Cà Mau; Mĩ thuật 1 – CTST CTST

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Lịch tập huấn SGK mới của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, qua đó các thầy cô nắm được các mốc thời gian tổ chức tập huấn các bộ SGK của NXB Giáo Dục để tham gia đầy đủ nhằm chuẩn bị cho năm học 2021-2022 diễn ra một cách thành công nhất.

Mời các bạn tham khảo các thông tin về tập huấn SGK mới lớp 2 và lớp 6 khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.