Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 tiểu học – Tất cả các môn

Mẫu kế hoạch bài dạy module 2
118

Mẫu kế hoạch bài dạy module 2

Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Khoa học….. là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các thầy cô tham khảo.

1. Nội dung mô đun 2

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

2. Mẫu giáo án minh họa mô đun 2 – Tất cả các môn

Để xem nội dung chi tiết, mời các thầy cô click vào từng môn bên dưới.

Mẫu giáo án minh họa môn Toán mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử – Địa lý mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Tiếng Việt mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Đạo Đức mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Khoa học mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Âm nhạc mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Tự nhiên xã hội mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Mỹ thuật mô đun 2 Tiểu học

Mẫu giáo án minh họa môn Giáo dục thể chất mô đun 2 Tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm