Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giáo án minh họa môn Âm nhạc mô đun 2 THCS

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Âm nhạc mô đun 2
12

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Âm nhạc mô đun 2

Mẫu giáo án minh họa môn Âm nhạc mô đun 2 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.