Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giáo án minh họa môn Tin học mô đun 2 Tiểu học

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Tin học mô đun 2
30

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Tin học mô đun 2

Mẫu giáo án minh họa môn Tin học mô đun 2 Tiểu học là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Tin học Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.