Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giáo án môn Công nghệ lớp 6 theo công văn 5512

Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 6 theo Công văn 5512
26

Kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 6 theo Công văn 5512

Mẫu giáo án môn Công nghệ lớp 6 theo công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu kế hoạch bài dạy môn Công nghệ lớp 6 mới nhất

TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦU

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình

– Học sinh biết được mục tiêu nội dung chương trình và SGK công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy và học.

2. Kĩ năng:

Học sinh biết được phương pháp dạy và học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.

– Học sinh sử dụng thành thạo các phương pháp học tập.

3. Thái độ:

Có thói quen học tập và làm việc theo quy trình.

– Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

4. Năng lực, phẩm chất :

Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .

Phẩm chất: Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.

Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :

1. Giáo viên:

– Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

– Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS.

– Phiếu học tập, máy chiếu

2. Học sinh:

– Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, bút, thước…

– Đọc và tìm hiểu trước bài, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kỹ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học nêu và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Thuyết trình vấn đáp

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Dạy học theo nhóm

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– …..

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– …..

II. Tổ chức các hoạt động

A. Hoạt động khởi động

1. Mục tiêu :Kiểm tra kiến thức cũ, huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác cho hs.

2. Phương thức:Hđ cá nhân.

3. Sản phẩm :Trình bày miệng.

3. Kiểm tra, đánh giá:

Hs đánh giá

Gv đánh giá

5.Tiến trình.

* Chuyển giao nhiệm vụ:

– Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:

+ Gia đình là gì ?

+ Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người chúng ta ?

– HS lắng nghe

*Thực hiện nhiệm vụ:

– HS: Suy nghĩ nhớ lại kiến thức trả lời câu hỏi.

Dự kiến câu trả lời:

C1: Gia đình là nền tảng của xã hội….

C2: quan trọng… là nơi em sinh ra, lớn lên…

*Báo cáo kết quả: Hs trình bầy miệng

*Đánh giá kết quả:

– Hs nhận xét bổ xung

– Gv nhận xét dẫn dắt vào bài: Gia đình là nền tảng của xã hội, ở đó mọi người được sinh ra và lớn lên, được nuôi dưỡng và giáo dục trở thành người có ích cho xã hội.

Để biết được vai trò của mỗi người với xã hội, chương trình Công nghệ 6- Phần kinh tế gia đình sẽ giúp cho các em hiểu rõ và cụ thể về công việc các em sẽ làm để góp phần xây dựng gia đình và phát triển xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Hoạt động hình thành kiến thức

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

2. Phương thức: Hđ cá nhân, hđn ,Kĩ thuật mảnh ghép; hoạt động cả lớp

3. Sản phẩm : Phiếu học tập cá nhân, phiếu học tập nhóm, hoàn thành nội dung trong vở ghi

4. Kiểm tra, đánh giá:

Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

Gv đánh giá

5.Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

Gv : Yêu cầu HS đọc thông tin mục I(SGK/3) và liên hệ thực tế – thảo luận nhóm 5 phút sử dụng kĩ thuật mảnh ghép.

– Nhóm 1,2 cho biết gia đình có vai trò gì ?

– Nhóm 3,4 cho biết trách nhiệm của mỗi người trong gia đình?

– Nhóm 5,6 cho biết trong gia đình có rất nhiều công việc phải làm đó là những công việc gì? Kể tên các công việc liên quan đến kinh tế gia đình mà em đã tham gia?

HS: lắng nghe câu hỏi

*Thực hiện nhiệm vụ:

– HS thảo luận nhóm về vấn đề đã được phân công. Sau đó mỗi thành viên của các nhóm này sẽ tập hợp lại thành các nhóm mới, trao đổi lại với cả nhóm mới về vấn đề mà em đã có cơ hội tìm hiểu sâu ở nhóm cũ.

– GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực

* Dự kiến câu trả lời: (phần nội dung I. 1, 2)

*Báo cáo kết quả

– Đại diện nhóm hs trình bầy kết quả thảo luận nhóm

*Đánh giá kết quả:

HS nhận xét, bổ sung, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

– GV: Chốt kiến thức, ghi bảng

I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình. ( 5 phút)

1. Vai trò của gia đình.

– Gia đình là nền tảng của xã hội.

– Mọi thành viên trong gia đình có trách nhiệm làm tốt công việc của mình, để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, hạnh phúc.

2. Kinh tế gia đình.

– Kinh tế gia đình là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả làm các công việc nội trợ trong gia đình.

Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.

1. Mục tiêu: Hiểu được mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.

2. Phương thức: Hđ cá nhân, hđn , Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật khăn trải bàn; Kĩ thuật chia nhóm.

3. Sản phẩm : Phiếu học tập cá nhân, phiếu học tập nhóm,hoàn thành nội dung trong vở ghi

4. Kiểm tra, đánh giá:

Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

Gv đánh giá

5.Tiến trình.

*Chuyển giao nhiệm vụ.

– GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II SGK/3 thảo luận nhóm 5 phút sử dụng KT khăn trải bàn cho biết

1. Sau khi học xong chương trình KTGĐ các em cần đạt được những mục tiêu gì?(về kiến thức, về kĩ năng, về thái độ).

2. Các em tiếp thu được những những kiến thức gì?

3. Những kiến thức đó giúp cho em biết được những công việc gì giúp ích cho cuộc sống thường ngày?

4. Thấy được tầm quan trọng của bộ môn này, em có thái độ học tập như thế nào?

– HS: lắng nghe câu hỏi

*Thực hiện nhiệm vụ:

– HS: làm việc cá nhân sau đó thảo luận thống nhất câu trả lời trong nhóm.

– GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực.

* Dự kiến câu trả lời:

– HS trả lời phần II. Mục 1,2,3 SGK/ 3,4.

*Báo cáo kết quả

– Đại diện nhóm hs trình bầy kết quả thảo luận nhóm.

*Đánh giá kết quả:

HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.

– GV nhận xét, đánh giá

– GV: Chốt kiến thức, ghi bảng

II. Mục tiêu của chương trình công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình.

(15 phút)

1.Về kiến thức

– Biết được kiến thức về ăn uống, may mặc, trang trí và thu chi trong gia đình.

– Biết khâu vá, cắm hoa trang trí , nấu ăn .

2. Về kĩ năng.

– Lựa chọn, sử dụng trang phục, bảo quản đúng kĩ thuật,Gĩữ gìn nhà ở sạch sẽ, Biết ăn uống hợp lí , chi tiêu hợp lí, làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình.

3. Về thái độ

Say mê học tập và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống

Hoạt động 3: Phương pháp học tập.

1. Mục tiêu: Biết được phương pháp học tập bộ môn kinh tế gia đình.

2. Phương thức: Hđ cá nhân, hđn , Nêu và giải quyết vấn đề; Thuyết trình; Vấn đáp; dạy học nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật chia nhóm.

3. Sản phẩm : Phiếu học tập cá nhân, phiếu học tập nhóm,hoàn thành nội dung trong vở ghi

4. Kiểm tra, đánh giá:

Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau

Gv đánh giá

5.Tiến trình.

* Chuyển giao nhiệm vụ.

– GV yêu cầu học sinh đọc mục 3 (SGK/4)

Thảo luận nhóm 3 phút

1. Theo em để học tốt môn học kinh tế gia đình em cần có phương pháp học mới là gì?

2. Để chủ động hoạt động tiếp thu kiến thức các em cần phải làm gì?

– HS: lắng nghe câu hỏi.

* Thực hiện nhiệm vụ:

– HS: làm việc cá nhân sau đó thảo luận thống nhất câu trả lời trong nhóm.

– GV: Quan sát, hỗ trợ các nhóm làm việc tích cực.

* Dự kiến câu trả lời:

1. Hoạt động tích cực, chủ động để tìm hiểu, phát hiện và nắm vững kiến thức với sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Tìm hiểu các hình vẽ, câu hỏi, bài tập, thực hiện các bài thử nghệm, thực hành liên hệ với thực tế, tích cực thảo luận để vận dụng các kiến thức vào cuộc sống.

*Báo cáo kết quả

– Đại diện nhóm hs trình bầy kết quả thảo luận nhóm

*Đánh giá kết quả:

HS nhận xét, bổ sung, đánh giá

– GV nhận xét, đánh giá

GV: Chốt kiến thức, ghi bảng

III. Phương pháp học tập.

(5 phút)

– Hoạt động tích cực, chủ động để tìm hiểu, phát hiện và nắm vững kiến thức với sự hướng dẫn của giáo viên.

– Tìm hiểu các hình vẽ, câu hỏi , bài tập, thực hiện các bài thử nghệm, thực hành liên hệ với thực tế, tích cực thảo luận để vận dụng các kiến thức vào cuộc sống.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút để xem đầy đủ Mẫu giáo án môn Mẫu giáo án môn Công nghệ lớp 6 theo công văn 5512 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm