Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất

Giấy ủy quyền công ty
163

Giấy ủy quyền công ty

Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân do chính công ty lập ra để ủy quyền cho một thành viên nào đó của công ty đại diện cho công ty. Nội dung ủy quyền trong giấy ủy quyền công ty cho cá nhân cần nêu rõ các công việc, nhiệm vụ mà người được ủy quyền phải thực hiện. Mời các bạn tham khảo và tải về các mẫu dưới đây.

1. Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là mẫu giấy được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện công việc được bàn giao.

2. Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân số 1

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: ………………………………………………………………………………………..

Chức Vụ: Giám Đốc/Tổng giám đốc

Đại diện Pháp luật cho: ……………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………..…………….

Ủy quyền cho ông/bà……………………………………………………………….

Địa chỉ tại …………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………

Phạm vi ủy quyền: Được thay mặt tôi tiến hành ……………………… theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời hạn ủy quyền:……………………………………………………………………………………..

Vì vậy, ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…..,ngày….tháng…..năm……..

Người ủy quyền

(ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……., tại………….. chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Công ty:…………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Người đại diện:…………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên:……………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số CMND:.. Cấp ngày:………………………… Nơi cấp:…………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

4. Cách viết giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân bao gồm các nội dung sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Tên loại giấy tờ: được viết in hoa chữ đậm

– Thông tin cá nhân các bên ủy quyền bao gồm các nội dung: Họ và tên, năm sinh, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

Trong trường hợp này cần chú ý bên ủy quyền là người đại diện cho công ty nên cần phải ghi rõ tên công ty, mã số doanh nghiệp, trụ sở chính

– Nội dung ủy quyền: Trình bày toàn bộ nội dung công việc ủy quyền, và phải ghi rõ có giá trị từ ngày …đến ngày… của giấy ủy quyền.

– Nơi nhận và Chữ ký của người ủy quyền.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm