Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Vật lý THCS mô đun 2

Mẫu giáo án minh họa môn Vật lý module 2 THCS
77

Mẫu giáo án minh họa môn Vật lý module 2 THCS

Mẫu kế hoạch bài dạy minh họa môn Vật lý THCS mô đun 2 là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Vật lý Mô đun 2

MÔ ĐUN 2 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN CHỦ ĐỀ: CÁC PHÉP ĐO

Thời lượng: 02 tiết

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Ghi dạng

SỐ THỨ TỰ

hoặc

MÃ HÓA YCCĐ

(STT)

MÃ HÓA

NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhận thức khoa học tự nhiên

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian.

(1)

KHTN 1.1

Tìm hiểu tự nhiên

– Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.

(2)

KHTN 2.1

Vận dung kiến thức, kĩ năng đã học

– Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

(3)

KHTN 3.1

NĂNG LỰC CHUNG

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

– HS thực hành đo độ dài, khối lượng, thời gian.

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trung thực

Báo cáo đúng kết quả đo

Chăm chỉ

HS tích cực tham gia hoạt động thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Hoạt động học

Giáo viên

Học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo độ dài

Các loại thước: Thước thẳng, thước dây, thước cuộn…..

Hs chuẩn bị thước kẻ

Hoạt động 2:Thực hành đo độ dài

Nội dung thực hành: Đo chiều dài , chiều rộng SGK vật lí 6, chiều dài bàn học.

Bảng 1.1 SGK

Hoạt động 3: Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo khối lượng

Các loại cân: Cân đồng hồ, cân y tế

Cân đồng hồ,vật đem cân tùy chọn

Hoạt động 4: Thực hành đo độ khối lượng

Phiếu học tập

Viết lông, nam châm

Hoạt động 5: Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo thời gian

– Đồng hồ bấm giây hiện số

– Đồng hồ bấm giây chỉ thị bằng bằng kim

– Viết lông , nam châm

Hoạt động 6: Thực hành đo độ thời gian

Phiếu học tập

Viết

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt

động học

(thời gian)

Mục tiêu

(Có thể ghi ở dạng số thứ tự hoặc dạng mã hóa đối với YCCĐ)

Nội dung

dạy học

trọng tâm

PP/KTDH

chủ đạo

Phương án đánh giá

Hoạt động [1]. [Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo độ dài] (20 phút)

– KHTN 1.1

– KHTN 2.1

– Đơn vị đo đọ dài:mét (m);

– Dụng cụ đo độ dài: thước gồm:thước kẻ, thước dây, thước cuộn

– Cách đo độ dài:

+ Ước lượng độ dài cần đo

+ Chọn thuoc có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hợp

+ Đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đàu của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước

+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước đầu kia của vật

+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật

– Vấn đáp:

– Thuyết trình

– Khám phá

– Câu hỏi

– Câu hỏi

– Dựa theo kết quả thực hành của hs

Hoạt động [2]. [Thực hành đo độ dài] (25 phút)

– KHTN 3.1

Nội dung thực hành:

– Đo chiều dài, chiều rộing của sgk vật lí 6

– Đo chiều dài bàn học

* Bảng kết quả đo độ dàiL bảng 1.1 sgk

– Dạy học hợp tác

– Bảng kq thực hành (sgk)

Hoạt động [3]. [Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo khối lượng] (20 phút)

KHTN.1

– Nêu được dụng cụ đo.

– Biết được đơn vị của khối lượng

– Nắm được các bước đo độ dài bằng cân đồng hồ

– Dạy học trực quan bằng mẫu vật.

– Dạy học gii quyết vấn đề

Hoạt động [4]. [Thực hành đo khối lượng] (25 phút)

KHTN.3

– Đo được khối lượng của 1 vật bất kì bằng cân đồng hồ

– Dạy học hợp tác

Hoạt động [5]. Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo thời gian (20 phút)

KHTN 1.1

Hoạt động [6]. Thực hành đo thời gian] (25 phút)

KHTN 2.1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: CÁC HOẠT ĐỘNG)

Dưới đây là cấu trúc một hoạt động học

Hoạt động 1. [Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo độ dài] (20 phút)

1. Mục tiêu: (KHTN 1.1, KHTN 2.1)

2. Tổ chức hoạt động

Hđ 1.1: khởi động

Cho hai hs đóng vai thực hiện đo độ dài bằng tay để thấy được sự khác nhau về độ dài của hai em đo được

Gv đặt câu hỏi kq đo củ hai bạn ko giống nhau. Vậy làm thế nào để thống nhất được kq đo độ dài? => Gv ĐVĐ vào bài

Hđ 1.2: hình thành kiến thức đơn vị, dụng cụ, cách đo độ dài

* Tìm hiểu đơn vị đo

Gv giới thiệu đơn vị đo

* Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài.

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C4.

? Dụng cụ đo độ dài gồm những dụng cụ nào?

GV yêu cầu HS quan sát thước kẻ của HS.

? Thước kẻ có số đo lớn nhất là bao nhiêu?

GV thông báo:

Độ dài lớn nhất ghi trên thước gọi là giới hạn đo (GHĐ) của thước.

? Hãy chỉ ra hai vạch liên tiếp nhau trên thước tính từ vạch số 0. Hai vạch này có độ dài bao nhiêu?

GV thông báo:

Độ dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước gọi là độ chi nhỏ nhất (ĐCNN) của thước.

GV cho HS quan sát thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

? Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước.

Yêu cầu cá nhân HS nhận xét và GV nhận xét lại. Nếu HS chưa xác định được GV có thể hướng dẫn lại cho HS.

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C6, C7

Tìm hiểu cách đo độ dài.? Để chọn thước đo phụ hợp ta cần phải làm gì trước tiên?

Yêu cầu HS quan sát lần lượt các hình 2.1, 2.2, 2.3 và trả lời lần lượt các câu hỏi sau:

? Trong hình 2.1, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì.

? Cần phải đặt thước như thế nào để đo chiều dài của vật chính xác.

? Trong hình 2.2, hình nào vẽ cách đặt mắt đúng để đọc kết quả đo.

? Cần đặt mắt đo như thế nào để đọc đúng kết quả?

? Trong hình 2.3, nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào?

GV yêu cầu cá nhân HS nhắc lại cách đo độ dài.

3. Dự kiến sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh, kết quả thực hành .

4. Dự kiến phương án đánh giá kết quả học tập

Mô tả hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá trong hoạt động (chỉ rõ đánh giá qua quan sát, viết hay hỏi đáp với công cụ là rubric, câu hỏi, bài tập, do GV đánh giá hay HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng …)

Trong đó: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (thông qua các sản phẩm học tập) chính là đánh giá mức độ HS đáp ứng mục tiêu của hoạt động học.

Hoạt động 2. Thực hành đo độ dài (25 phút)

1. Mục tiêu: (KHTN 1.1, KHTN 2.1)

2. Tổ chức hoạt động

Hđ 2.1: Thực hành:

– Phân nhóm, giao dụng cụ cho các nhóm

– Yêu càu hs thực hành đo chiều dài SGK vật lí 6, chiều rộng, chiều dài bàn học.

Hđ 2.2: Đánh giá kết quả thực hành

Các nhóm lần lượt trình bày báo cáo kết quả đo thực hành theo bảng 1.1 SGK

3. Dự kiến sản phẩm học tập: Kết quả thực hành .

4. Dự kiến phương án đánh giá kết quả học tập

Mô tả hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá trong hoạt động (chỉ rõ đánh giá qua quan sát, viết hay hỏi đáp với công cụ là rubric, câu hỏi, bài tập, do GV đánh giá hay HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng …)

Trong đó: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (thông qua các sản phẩm học tập) chính là đánh giá mức độ HS đáp ứng mục tiêu của hoạt động học.

Hoạt động [STT]. [Tên hoạt động] (Thời gian dự kiến)

1. Mục tiêu: (ghi số thứ tự hoặc dạng mã hóa của YCCĐ)

– KHTN1.1; 2.1 ; 3.1

2. Tổ chức hoạt động

HĐ 3: Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo khối lượng

– GV đưa ra tình huống: Trong đời sống để mua 1kg thịt người ta dùng dụng cụ gì để đo?

HS: Thảo luận và đưa ra ý kiến

GV: Chốt và cho HS xem cân đồng hồ.

GV đặt câu hỏi gợi mở:

– Cân đồng hồ có những bộ phận chính nào.

– Bộ phận nào quan trọng nhất của cân.

– Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân

HS thảo luận và chỉ ra các bước đo độ dài.

Hoạt động [4]. [Thực hành đo khối lượng

GV: Giao nhiệm vụ cho nhóm: Mỗi nhóm 1 cái cân đồng hồ và vật đem cân(vd: 1 kg xoài),

Phát phiếu học tập cho các nhóm.

HS: HĐ theo nhóm và ghi vào phiếu học tập

GV: Theo dõi các nhóm HĐ.

HS: Các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét.

3. Dự kiến sản phẩm học tập

Phiếu học tập

4. Dự kiến phương án đánh giá kết quả học tập

– GV đánh giá kết quả thực hành của HS qua phiếu học

Hoạt động 5. Tìm hiểu dụng cụ đo, đơn vị đo, cách đo thời gian (20 phút)

1. Mục tiêu: KHTN 1.1

– – Nêu được đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thời gian.

2. Tổ chức hoạt động

* Chuẩn bị:

Hs làm việc cá nhân

– Dụng cụ: đồng hồ bấm giây

* Chuyển giao nhiệm vụ

– Gv sử dụng phương pháp dạy học khám phá và dạy học hợp tác, phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập

Bước 1:

– GV đưa ra tình huống: Để đo khối lượng ta có thể dùng các loại cân, và đơn vị khối lượng là kg. Tương tự như vậy thời gian cũng có đơn vị đo và có thể đo được bằng dụng cụ nào đó chúng ta cùng tìm hiểu

Hs trả lời cá nhân

Gv: hỏi Hs ta dùng dụng cụ đo thời gian để phục vụ cho các hoạt động nào trong cuộc sống, học tập

– Hs: trả lời cá nhân

Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề.

– Hs đưa ra cách đo thời gian của một bạn gấp một chiếc thuyền giấy

Bước 3: Thực hiện kế hoạch tìm hiểu vấn đề

– Hs thực hiện theo nhóm để đưa ra phương an hoàn thành nhanh nhất.

Bước 4: Kiểm tra đánh giá

– Các nhóm báo cáo lại kết quả đã thực hiện

3. Dự kiến sản phẩm học tập

Sp học tập là câu trả lời của hs

4. Dự kiến phương án đánh giá kết quả học tập

(Sử dụng công cụ đánh giá – câu hỏi)

– Đo thời gian bằng các dụng cụ gì?

Gợi ý đáp án: đồng hồ

– Đơn vị đo thời gian là gì?

Gợi ý: giây, phút , giờ

– Trình bày cách đọc kết quả đo

Gợi ý: đọc số ghi đồng hồ theo thứ tự từ trái qua phải

Hoạt động 6: Thực hành đo thời gian] (25 phút)

1. Mục tiêu: KHTN 2.1

Dùng đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.

2. Tổ chức hoạt động

* Chuẩn bị:

Gv chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm một nhóm trưởng và 1 thư kí

– Dụng cụ: Mỗi nhóm một đồng hồ bấm giây

* Chuyển giao nhiệm vụ

– Gv sử dụng phương pháp dạy học khám phá và dạy học hợp tác, phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập

Bước 1:

– GV đưa ra tình huống: Ta sẽ đo thời gian, đọc kết quả,ghi kết quả như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu

Hs chia nhóm theo hướng dẫn

Bước 2: Hs tìm hiểu cách đo, ghi kết quả vào phiếu học tập

Bước 3: Tiến hành đo thời gian theo yêu cầu

– Hs thực hiện theo nhóm để đưa ra phương an hoàn thành nhanh nhất.

Bước 4: Kiểm tra đánh giá

– Các nhóm báo cáo lại kết quả đã thực hiện

3. Dự kiến sản phẩm học tập

Sp học tập là hoàn thành phiếu học tập kèm theo

4. Phương án đánh giá kết quả học tập

IV. HỒ SƠ DẠY HỌC (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG)

V. NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI (Với hoạt động trải nghiệm, sử dụng: Nội dung hoạt động)

VI. CÁC HỒ SƠ KHÁC

Các phiếu học tập, rubric đánh giá …

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm