Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Lịch sử lớp 6 theo công văn 5512

Mẫu kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH
21

Mẫu kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

Mẫu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Lịch sử lớp 6 theo công văn 5512 là mẫu được ban hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Mẫu khung kế hoạch giáo dục của giáo viên

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG……………….

TỔ: CHUYÊN MÔN KHỐI THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ-LỚP 6

(Năm học 2020 – 2021)

1. Kế hoạch dạy học:

LỚP 6: Cả năm 35 tiết:

Học kì 1: 18 tuần (18 tiết)

Học kì 2: 17 tuần (17 tiết)

2. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

 

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Chủ đề: ( Bài 17-> 23)

Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc

06

Tuần 19,20,21,22,23,24

– Hình ảnh và lược đồ các cuộc khởi nghĩa .

+Khởi nghĩa Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43)

+ Khởi nghĩa Bà Triệu

+ Khởi nghĩa Lý Bí

– Những tư liệu lịch sử về các nhân vật lịch sử.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

2

Bài 24.

Nước Champa từ thế kỉ II

đến thế kỉ X.

01

Tuần 25

– Giáo án, SGK…

– Tranh ảnh về đền tháp Chăm.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

3

Làm bài tập lịch sử

01

Tuần 26

– Phiếu học tập, bảng phụ.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

4

Bài 25.

Ôn tập chương III

01

Tuần 27

– Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc, tư liệu liên quan…

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

5

Kiểm tra giữa kỳ

01

Tuần 28

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

6

Chủ đề ( Bài 26+27)

Bước ngoăt Lịch sử đầu thế kỷ X

02

Tuần 29 +30

-Thông tin cho trước/tìm hiểu trước; Kênh hình; Phiếu học tập.

– Lược đồ diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

7

HĐTNST:

Kể chuyện lịch sử bằng tranh

02

Tuần 31 +32

– Sách giáo khoa lịch sử 6.

– Giấy A0, bút chì, bút màu, sổ ghi chép.

– Máy tính.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

8

Lịch sử địa phương

01

Tuần 33

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

9

Bài 28.

Ôn tập

01

Tuần 34

– Máy chiếu , bảng phụ.

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

10

Kiểm tra đánh giá cuối kì

01

Tuần 35

Tại lớp học 6A, 6B, 6C

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

……., ngày ….tháng …..năm…….

GIÁO VIÊN

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm