Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu nhận xét môn Mỹ thuật theo thông tư 22

Nhận xét môn Mỹ thuật lớp 2, 3, 4, 5 theo thông tư 22
102

Nhận xét môn Mỹ thuật lớp 2, 3, 4, 5 theo thông tư 22

Mẫu nhận xét môn Mỹ thuật theo thông tư 22 giúp giáo viên nhất là giáo viên mới ra trường dễ dàng ghi nhận xét, đánh giá học sinh vào sổ nhận xét chất lượng giáo dục. Mời các thầy cô tham khảo.

1. Nhận xét môn Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5 theo thông tư 22

STT

Nội dung nhận xét

1

MT1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

MT10

Cần tự giác học tập

3

MT11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

MT12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

MT13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

MT14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

MT15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

MT16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

MT17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

MT18

Có cố gắng trong học tập

11

MT19

Có tiến bộ trong học tập

12

MT2

Biết giúp bạn học tập

13

MT20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

MT21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

MT22

Hoàn thành công việc được giao

16

MT23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

MT24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

MT25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

MT26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

MT27

Tiếp thu bài chậm

21

MT28

Tiếp thu bài nhanh

22

MT29

Tự giác học tập

23

MT3

Biết hợp tác với bạ

24

MT30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

MT31

Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý

26

MT32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

MT4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

MT5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

MT6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

MT7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

MT8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

MT9

Cần tích cực tự học

2. Đánh giá nhận xét môn Mỹ Thuật

+ Sắp xếp được bố cục chặt chẽ, hài hoà, cân đối trong tranh.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, sắm vai được các nhân vật trong tranh.

+ Tạo được nhiều sản phẩm trang trí đẹp, phong phú, sáng tạo.

+ Biết phối hợp màu sắc tươi vui, hình vẽ cân đối, vẽ màu phù hợp.

+ Biết cách và tạo được hình 3D mang tính đặc trưng đúng theo yêu cầu.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, có sáng tạo trong vẽ biểu cảm.

+ Xây dựng được câu chuyện từ nội dung tranh, bài vẽ có tính sáng tạo cao.

+ Vẽ được đặc điểm, hình dáng của vật mẫu, hình vẽ cân đối, chọn màu phù hợp.

+ Áp dụng được các qui tắc trong trang trí, trí tượng tượng phong phú.

+ Biết trưng bày sản phẩm một cách thu hút, đánh giá được sản phẩm.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, biết lựa chọn hình ảnh phù hợp từ ngân hàng hình ảnh.

+ Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, hình vẽ gần với mẫu.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm