Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù theo Thông tư 27

Nhận xét năng lực đặc thù theo Thông tư 27
279

Nhận xét năng lực đặc thù theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù

Mẫu nhận xét năng lực theo thông tư 27 – Hiện nay quy định về đánh giá tiểu học sẽ được thực hiện theo lộ trình tại Thông tư 27 bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ về năng lực phẩm chất của học sinh. Sau đây là các mẫu lời nhận xét năng lực đặc thù theo Thông tư 27, Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Cách đánh giá học sinh theo Thông tư 27

Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi.

2. Phương pháp đánh giá

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh gồm:

a) Phương pháp quan sát

b) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, các sản phẩm, hoạt động của học sinh

c) Phương pháp vấn đáp:

d) Phương pháp kiểm tra viết

Đánh giá thường xuyên

Đánh giá định kỳ

Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục

Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Lời nhận xét năng lực đặc thù của học sinh tiểu học

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù về ngôn ngữ

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù về tính toán

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù về khoa học

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù về thẩm mĩ

Mẫu nhận xét năng lực đặc thù về thể chất

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm