Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào?

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội
61

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào? Vì sao ngày đó lại được công nhận là ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội?

1. Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào?

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày 19/10/1946. Ngày 31 tháng 5 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1850/QĐ-QP công nhận ngày 19 tháng 10 năm 1946 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

2. Vì sao ngày đó lại được công nhận là ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội?

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào? 

Để chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa, Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc kỳ và Đảng bộ Hà Nội đã chỉ đạo thành lập các tổ chức cứu quốc (các đội tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô) trong công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh, như: Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu, Đội danh dự Việt Minh Hà Nội…

Tuy nhiên vì những lực lượng này nhỏ, lẻ, trình độ học vấn thấp, chưa được trang bị kiến thức quân sự, vũ khí thô sơ nên đặt ra yêu cầu tập hợp mọi người để tạo ra lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ hơn.

Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 19 tháng 10 năm 1946, Chiến khu XI – tổ chức hành chính quân sự thống nhất của các LLVT Thủ đô Hà Nội được thành lập. Chiến khu XI đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương. Ngày 25 tháng 7 năm 1947, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, Trung ương quyết định mở rộng địa bàn hoạt động của Chiến khu XI bao gồm: Hà Nội, Hà Đông và Sơn Tây. Từ kết qủa phân tích, đánh giá khách quan, khoa học sự ra đời, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự phát triển, trưởng thành,chiến đấu, chiến thắng của Chiến khu XI, qua các cuộc Hội thảo khoa học, ngày 31 tháng 5 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1850/QĐ-QP công nhận ngày 19 tháng 10 năm 1946 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

3. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội

19/10/2021 là kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 – 19/10/2021).

Nội dung tuyên truyền gồm: Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô trong 75 năm qua; những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và những nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Thủ đô, đất nước. Đồng thời, quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tuyên truyền về những thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân Thủ đô tích cực tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang Thủ đô trong công tác tham mưu và làm tốt vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện, đưa các phong trào thi đua trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, đất nước…

Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là ngày nào?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm