Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều

PPCT GDCD 6 Cánh Diều
50

PPCT GDCD 6 Cánh Diều

Phân phối chương trình Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều hay còn gọi là Kế hoạch giáo dục Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn trong năm học mới.

Kế hoạch giáo dục GDCD lớp 6 Cánh Diều được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

TRƯỜNG: …………………….

TỔ: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC GDCD 6 (Bộ sách Cánh diều)

Năm học 2021 – 2022

Cả năm: 35 tiết

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần= 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết

Học kì I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung từng tiết

1

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 1: 1. Truyền thống gia đình dòng họ

2

2

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 2: 2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

3

3

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

4

4

Bài 2. Yêu thương con người

1. Yêu thương con người và biểu hiện của tình yêu thương con người

5

5

Bài 2. Yêu thương con người

2, Giá trị của tình yêu thương con người

6

6

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

1. Siêng năng, kiên trì và biểu hiện của siêng năng, kiên trì

7

7

Kiểm tra giữa học kì II

8

8

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

9

9

Bài 4. Tôn trọng sự thật

1. Tôn trạng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật

10

10

Bài 4. Tôn trọng sự thật

2. ý nghĩa của tôn trọng sự thật

11

11

Bài 4. Tôn trọng sự thật

3. Cách tôn trọng sự thật

12

12

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu nội dung câu chuyện)

13

13

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu các biểu hiện của tự lập)

14

14

Bài 5. Tự lập

2. Ý nghĩa của tự lập

15

15

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

1. Thế nào là tự nhận thức bản thân

16

16

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

2. ý nghĩa của tự nhận thức bản thân

17

17

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

3. Các tự nhận thức bản thân

18

18

Kiểm tra cuối kì II

Học kì II

19

19

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

1. Tình huống nguy hiểm từ con người

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người

20

20

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

21

21

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

1. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

22

22

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

23

23

Bài 9. Tiết kiệm

1. Thế nào là tiết kiệm

24

24

Bài 9. Tiết kiệm

2. Biểu hiện của tiết kiệm

25

25

Kiểm tra giữa học kì II

26

26

Bài 9. Tiết kiệm

3. Ý nghĩa của tiết kiệm

27

27

Bài 9. Tiết kiệm

4. Rèn luyện lối sống tiét kiệm

28

28

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

1. Công dân của một nước

29

29

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2. Công dân nước cộng hòa XHCN VN

30

30

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

31

31

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân

32

32

Bài 11. Quyền trẻ em

1. Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em

33

33

Bài 11. Quyền trẻ em

2. Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em

34

34

Bài 11. Quyền trẻ em

3. Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiên quyền trẻ em

35

35

Kiểm tra cuối học kì II

Trên đây là Phân phối chương trình Giáo dục công dân lớp 6 sách Cánh Diều. Mẫu gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ Cánh Diều lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm