Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình Giáo dục thể chất lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PPCT Giáo dục thể chất lớp 2
66

PPCT Giáo dục thể chất lớp 2

Phân phối chương trình Giáo dục thể chất lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 2 theo chương trình mới năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

PPCT môn GDTC lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 2

Năm học 2021-2022

1. Tổng hợp số tiết thực hiện cho khung chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục.

Lớp

Học kì

Tổng số tiết quy định

Chương trình bắt buộc

Chương trình mở rộng

Hoạt động ngoại khóa

Số tiết lên lớp

Số tiết chủ đề

Số tiết trải nghiệm

1

Học kì I

36

35

0

1

0

Học kì II

34

33

0

1

0

2. Chương trình chính khóa

Tiết

Tên bài

Nội dung

Ghi chú

Học kì 1

Chủ đề: Đội hình đội ngũ

1

Giới thiệu chương trình

– Giới thiệu tóm tắt chương trinhg GDTC lớp 2 cả năm. Tổ chức lớp.

– Trò chơi “lò cò tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực

T1

2

Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn.

– Trò chơi “lò cò tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực

T2

3

Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Chuyển đội hình hàng vòng tròn thành đội hình hàng dọc.

– Trò chơi “lò cò tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực

T3

4

Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Ôn tập chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại.

– Trò chơi “lò cò tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực

T4

5

Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Ôn tập chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại.

– Trò chơi “lò cò tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực

T5

6

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn.

– Trò chơi “bịt mắt bắt dê.

– Bài tập phát triển thể lực

T1

7

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Chuyển đội hình hàng vòng tròn thành đội hình hàng ngang.

– Trò chơi “bịt mắt bắt dê.

– Bài tập phát triển thể lực

T2

8

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

– Trò chơi “bịt mắt bắt dê.

– Bài tập phát triển thể lực

T3

9

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

– Trò chơi “bịt mắt bắt dê.

– Bài tập phát triển thể lực

T4

10

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

– Ôn tập chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại.

– Trò chơi “bịt mắt bắt dê.

– Bài tập phát triển thể lực

T5

11

Giậm chân tại chỗ, đứng lại

– Học động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

– Trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

– Bài tập phát triển thể lực

T1

12

Giậm chân tại chỗ, đứng lại

– Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

– Trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

– Bài tập phát triển thể lực

T2

13

Giậm chân tại chỗ, đứng lại

– Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

– Trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

– Bài tập phát triển thể lực

T3

14

Giậm chân tại chỗ, đứng lại

– Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại.

– Trò chơi “chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”

– Bài tập phát triển thể lực

T4

Chủ đề: Bài thể dục

15

Động tác vươn thở, động tác tay

– Động tác vươn thở.

– Trò chơi “ném trúng đích”

– Bài tập phát triển thể lực

T1

16

Động tác vươn thở, động tác tay

– Động tác tay.

– Trò chơi “ném trúng đích”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

17

Động tác vươn thở, động tác tay

– Ôn động tác vươn thở, tay.

– Trò chơi “ném trúng đích”

– Bài tập phát triển thể lực

T3

18

Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

– Động tác chân.

– Trò chơi “chèo thuyền”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

19

Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

– Động tác lườn.

– Trò chơi “chèo thuyền”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

20

Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

– Động tác bụng.

– Trò chơi “chèo thuyền”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

21

Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

– Ôn động tác chân, lườn, bụng.

– Trò chơi “chèo thuyền”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

22

Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác diều hòa.

– Động tác phối hợp.

– Trò chơi “mèo đuổi chuột”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

23

Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác diều hòa.

– Động tác nhảy.

– Trò chơi “mèo đuổi chuột”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

24

Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác diều hòa.

– Động tác điều hòa.

– Trò chơi “mèo đuổi chuột”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

25

Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác diều hòa.

– Ôn động tác phối hợp, nhảy, điểu hòa.

– Trò chơi “mèo đuổi chuột”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

26

Bài thể dục

– Ôn bài thể dục.

– Trò chơi “mèo đuổi chuột”

– Bài tập phát triển thể lực.

T5

Chủ đề: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

27

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

– Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên.

– Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

28

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

– Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang.

– Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

29

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

– Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay dơ cao.

– Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

30

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

– Đi kiễng gót theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

– Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

31

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

– Bài tập phối hợp đi theo vạch kể thẳng

– Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

– Bài tập phát triển thể lực.

T5

32

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

– Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay phối hợp tự nhiên.

– Trò chơi “bỏ khăn”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

33

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

– Đi theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay dang ngang.

– Trò chơi “bỏ khăn”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

34

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

– Đi kiễng gót theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay chống hông.

– Trò chơi “bỏ khăn”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

35

Trải nghiệm biểu diễn

bài thể dục phát triển chung với nhạc.

Trải nghiệm biểu diễn Bài thể dục.

Trải nghiệm theo nhạc

36

Sơ kết học kì 1

Nhắc lại những kiến thức đã học.

Học kì 2

37

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

– Bài tập phối hợp đi thường theo vạch kẻ vòng trái, vòng phải.

– Trò chơi “bỏ khăn”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

38

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng

– Đi nhanh dần theo vạch kẻ thẳng hai tay phối hợp tự nhiên.

– Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

39

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng

– Đi nhanh dần theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.

– Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

40

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng

– Đi nhanh chuyển sang chạy theo vạch kẻ thẳng.

– Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

41

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng

– Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng.

– Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

42

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải.

– Đi nhanh dần theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay phối hợp tự nhiên.

– Trò chơi “Di chuyển tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

43

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải.

– Đi nhanh dần theo vạch kẻ vòng trái (phải), hai tay dang ngang.

– Trò chơi “Di chuyển tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

44

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải.

– Đi nhanh chuyển sang chạy theo vạch kẻ hướng trái (phải), hai tay phối hợp tự nhiên.

– Trò chơi “Di chuyển tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

45

Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải.

– Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ hướng trái, hướng phải.

– Trò chơi “Di chuyển tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T4

46

Các động tác quỳ ngồi cơ bản

– Ngồi xổm, ngồi kiễng 2 gót chân.

– Trò chơi “vượt hố tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

47

Các động tác quỳ ngồi cơ bản

– Ngồi bệt thẳng chân.

– Trò chơi “vượt hố tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

48

Các động tác quỳ ngồi cơ bản

– Quỳ thấp, quỳ cao.

– Trò chơi “vượt hố tiếp sức”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

49

Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản

– Bài tập 1.

– Trò chơi “Tung vòng vào đích”

– Bài tập phát triển thể lực.

T1

50

Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản

– Bài tập 2.

– Trò chơi “Tung vòng vào đích”

– Bài tập phát triển thể lực.

T2

51

Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản

– Bài tập 3.

– Trò chơi “Tung vòng vào đích”

– Bài tập phát triển thể lực.

T3

Chủ đề: Thể thao tự chọn

52

Động tác di chuyển không bóng.

– Động tác nhảy: nhảy bằng 2 chân và nhảy bằng 1 chân.

– Trò chơi “nhảy ôm bóng tiếp sức”.

– Phát triển thể lực.

T1

53

Động tác di chuyển không bóng.

– Ôn động tác nhảy: nhảy bằng 2 chân và nhảy bằng 1 chân.

– Trò chơi “nhảy ôm bóng tiếp sức”.

– Phát triển thể lực.

T2

54

Động tác di chuyển không bóng.

– Động tác nhảy đứng.

– Trò chơi “nhảy ôm bóng tiếp sức”.

– Phát triển thể lực.

T3

55

Động tác di chuyển không bóng.

– Ôn động tác nhảy đứng.

– Trò chơi “nhảy ôm bóng tiếp sức”.

– Phát triển thể lực.

T4

56

Động tác dẫn bóng

– Động tác khởi động với bóng.

– Trò chơi “dẫn bóng tiếp sức.

– Phát triển thể lực.

T1

57

Động tác dẫn bóng

– Động tác dẫn bóng cao tay tại chỗ và di chuyển nhanh dẫn lên trước.

– Trò chơi “dẫn bóng tiếp sức.

– Phát triển thể lực.

T2

58

Động tác dẫn bóng

– Ôn động tác dẫn bóng cao tay tại chỗ và di chuyển nhanh dẫn lên trước.

– Trò chơi “dẫn bóng tiếp sức.

– Phát triển thể lực.

T3

59

Động tác dẫn bóng

– Ôn động tác dẫn bóng cao tay tại chỗ và di chuyển nhanh dẫn lên trước.

– Trò chơi “dẫn bóng tiếp sức.

– Phát triển thể lực.

T4

60

Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay

– Động tác tại chỗ tung bóng ra trước bằng hai tay.

– Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.

– Phát triển thể lực.

T1

61

Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay

– Ôn động tác tại chỗ tung bóng ra trước bằng hai tay.

– Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.

– Phát triển thể lực.

T2

62

Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay

– Động tác di chuyển tung bắt bóng bằng hai tay.

– Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.

– Phát triển thể lực.

T3

63

Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay

– Ôn động tác di chuyển tung bắt bóng bằng hai tay.

– Trò chơi “lăn bóng bằng tay”.

– Phát triển thể lực.

T4

64

Động tác ném rổ hai tay trước ngực

– Động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần.

– Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”.

– Phát triển thể lực.

T1

65

Động tác ném rổ hai tay trước ngực

– Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần.

– Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”.

– Phát triển thể lực.

T2

66

Động tác ném rổ hai tay trước ngực

– Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần.

– Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”.

– Phát triển thể lực.

T3

67

Động tác ném rổ hai tay trước ngực

– Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần.

– Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”.

– Phát triển thể lực.

T4

68

Động tác ném rổ hai tay trước ngực

– Ôn động tác tại chỗ ném rổ hai tay trước ngực cự ly gần.

– Trò chơi “Chuyền nhanh, nhảy nhanh”.

– Phát triển thể lực.

T5

69

Trải nghiệm : Thi đua tâng cầu và chuyền cầu

Thi đua ném bóng vào rổ

Trải nghiệm

70

Tổng kết môn học

Tổng kết môn học

* Lưu ý:

– Các giáo viên dựa vào điều kiện thời tiết của từng mùa để điều chỉnh phân phối cho phù hợp.

– Tiết 35 và 69 giáo viên tổ chức trải nghiệm theo khối.

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm