Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Toán lớp 2 năm học 2021-2022
504

Phân phối chương trình Toán lớp 2 năm học 2021-2022

Phân phối chương trình Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 2 theo chương trình mới năm học 2021-2022. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

PPCT Toán lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

CHỦ ĐỀ

TUẦN

BÀI

Số tiết

1. Ôn tập và bổ sung

Tuần 1

• Ôn tập các số đến 100

2 tiết

• Ước lượng

1 tiết

Số hạng -Tổng

2 tiết

Tuần 2

• Số bị trừ-Số trừ-Hiệu

• 2 tiết

• Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu

• 2 tiết

• Em làm được những gì?

• 1 tiết

Tuần 3

• Em làm được những gì?

• 1 tiết

• Điểm-Đoạn thẳng

• 2 tiết

• Tia số – Số liền trước, sổ liền sau

• 2 tiết

Tuần 4

Đề-xi-mét

2 tiết

• Em làm được những gì?

• 2 tiết

• Thực hành và trải nghiệm

• 1 tiết

Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Tuần 5

• Phép cộng có tổng bằng

• 1 tiết

• 9 cộng với một số

• 1 tiết

• 8 cộng với một số

• 1 tiết

• 7 cộng với một số, 6 cộng với một số

• 2 tiết

Tuần 6

• Bảng cộng

• 3 tiết

Đường thẳng – Đường cong

1 tiết

• Đường gấp khúc

• 1 tiết

Tuần 7

• Ba điểm thẳng hàng

• 1 tiết

• Em làm được những gì?

• 2 tiết

• Phép trừ có hiệu bằng 10

• 1 tiết

Tuần 8

• 11 trừ đi một số

• 1 tiết

12 trừ đi một số

1 tiết

• 13 trừ đi một số

• 1 tiết

• 14,15, 16,17,18 trừ đi một số

• 2 tiết

Tuần 9

• Bảng trừ

• 3 tiết

• Em giải bài toán

• 2 tiết

Tuần 10

• Bài toán nhiều hơn

• 1 tiết

Bài toán ít hơn

1 tiết

• Đựng nhiều nước, đựng ít nước

• 1 tiết

• Lít

• 1 tiết

• Em làm được những gì?

• 1 tiết

Tuần 11

• Em làm được những gì?

• 1 tiết

• Thực hành và trải nghiệm

• 1 tiết

• Kiểm tra

• 1 tiết

3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tuần 12

Phép cộng có tổng là số tròn chục

2 tiết

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

3 tiết

Tuần 13

Em làm được những gì?

2 tiết

Phép trừ có số bị trừ là sổ tròn chục

2 tiết

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

1 tiết

Tuần 14

Phép trừ có nhớ trong phạm vi

2 tiết

Em làm được những gì?

2 tiết

Thu thập, phân loại, kiểm đếm

1tiết

Tuần 15

Biểu đồ tranh

2 tiết

Có thể, chắc chắn, không thể

1 tiết

Ngày, giờ

2 tiết

Tuần 16

Ngày, tháng

2 tiết

• Em làm được những gì?

• 2 tiết

• Ôn tập HKI

• 1 tiết

Tuần 17

• Ôn tập HKI

• 5 tiết

Tuần 18

• Ôn tập HKI

• 3 tiết

• Thực hành và trải nghiệm

• 2 tiết

Tuần 19

• Kiểm tra học kì 1

• 1 tiết

• Phép nhân, phép chia…..150

Tổng các số hạng bằng nhau

1 tiết

Phép nhân

3 tiết

Tuần 20

Thừa sổ – Tích

1 tiết

Bảng nhân 2

2 tiết

Bảng nhân 5

2 tiết

Tuần 21

Phép chia

3 tiết

• Thực hành và trải nghiệm

• 1 tiết

Số bị chia – Số chia -Thương 16

1 tiết

Tuần 22

Bảng chia 2

2 tiết

• Bảng chia 5

• 2 tiết

Giờ, phút, xem đồng hô

1 tiết

Tuần 23

Giờ, phút, xem đổng hô

2 tiết

• Em làm được những gì?

• 3 tiết

Tuần 24

• Thực hành và trải nghiệm

• 1 tiết

Các số đến 1000

• Đơn vị, chục, trăm, nghìn

• 3 tiết

Các số từ 101 đến 110

1 tiết

Tuần 25

Các số từ 101 đến 110

1 tiết

Các số từ 111 đến 200

2 tiết

Các số có ba chữ số

2 tiết

Tuần 26

Các số có ba chữ số

1 tiết

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

1 tiết

So sánh các số có ba chữ số

2 tiết

• Em làm được những gì?

• 1 tiết

Tuần 27

• Em làm được những gì?

• 2 tiết

Mét

• 2 tiết

Ki-lô-mét

• 1 tiết

Tuần 28

Ki-lô-mét

• 1 tiết

Khối trụ – Khối cẩu

• 2 tiết

Hình tứ giác

• 1 tiết

Xếp hình, gấp hình

• 1 tiết

Tuần 29

Xếp hình, gấp hình

• 1 tiết

Em làm được những gì?

• 3 tiết

Thực hành và trải nghiệm

• 1 tiết

Tuần 30

• Kiểm tra

• 1 tiết

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000 233

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000

• 2 tiết

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

• 2 tiết

Tuần 31

Nặng hơn, nhẹ hơn

• 1 tiết

Ki-lô-gam

• 2 tiết

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000

• 2 tiết

Tuần 32

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1 000

• 1 tiết

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1 000

• 3 tiết

Tiến Việt Nam

• 1 tiết

Tuần 33

Em làm được những gì?

• 3 tiết

ÔN TẬP CUỐI NĂM

• 2 tiết

Tuần 34

ÔN TẬP CUỐI NăM

• 9 tiết

Tuần 35

Thực hành và trải nghiệm

• 2 tiết

KIỂM TRA CUỐI NĂM

• 1 tiết

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 2 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm