Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận

Tài liệu tập huấn Cơ sở lý luận mô đun 2
86

Tài liệu tập huấn Cơ sở lý luận mô đun 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Cơ sở lý luận là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng cơ sở lý luận sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm