Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hóa học THPT

Tài liệu tập huấn môn Hóa học module 2
173

Tài liệu tập huấn môn Hóa học module 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Hóa học THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Hóa học THPT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.