Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học

Tài liệu tập huấn môn Khoa học mô đun 2
18

Tài liệu tập huấn môn Khoa học mô đun 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Khoa học là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Khoa học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.