Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật THPT

Tài liệu tập huấn môn Mỹ thuật module 2
21

Tài liệu tập huấn môn Mỹ thuật module 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Âm nhạc

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.