Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THPT

Tài liệu tập huấn môn Ngữ Văn module 2
259

Tài liệu tập huấn môn Ngữ Văn module 2

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Ngữ Văn THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Ngữ Văn THPT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.