Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Toán THCS

Tài liệu tập huấn môn Toán module 3
122

Tài liệu tập huấn môn Toán module 3

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 môn Toán THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Kiểm tra đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển, phẩm chất năng lực môn Toán

1. Giới thiệu khái quát về mô đun

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MÔ ĐUN

Mô đun kiểm tra, đánh giá HS THCS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS là mô
đun bồi dưỡng GV phô thông cốt cán trong việc thực hiện đôi mới kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập, rẻn luyện của học HS theo yêu câu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô đun này được xây dựng theo cấu trúc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm nâng
cao hiểu biết cho học viên những kiến thức cơ bản vẻ kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát
triển phẩm chất và năng lực, trên cơ sở đó, học viên sẽ được phát triển kỹ năng sử dụng các
công cụ đánh giá để phát triển phẩm chất, năng lực HS trong quá trình đạy học môn học.

2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau khi thực hiện xong mô đun, học viên có thể:

– Khái quát được những điểm cốt lỗi vẻ phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh
giá phát triển phẩm chất, năng lực HS;

– Lựa chọn và vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật kiểm tra, đánh giá phù
hợp với nội dung và định hướng đường phát triển năng lực của HS:

– Xây dựng được các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS về
phẩm chất, năng lực;

Để xem tài liệu đầy đủ, mời các bạn bấm vào đường link sau: http://drive.google.com/file/d/1l3mIc1ofDxCO_13nlQztiujMXHv9ZaN5/view

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm