Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo

Giới thiệu SGK Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo
58

Giới thiệu SGK Âm nhạc lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.