Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Cánh Diều

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Cánh Diều
58

Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Cánh Diều

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 do NXB ĐHSP, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Cánh Diều, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.