Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu tập huấn môn Tự nhiên và xã hội

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Tự nhiên và xã hội
15

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn Tự nhiên và xã hội

Bản in

Tập huấn môn Tự nhiên xã hội mới

Tài liệu tập huấn môn Tự nhiên và xã hội – Hoatieu xin chia sẻ tài liệu tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới môn Tự nhiên xã hội theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 để các thầy cô có thêm thông tin tư liệu về môn học Tự nhiên và xã hội.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

(Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

MỤC LỤC

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ………………………………………………………………………………………. 4

A. MỤC TIÊU TẬP HUẤN…………………………………………………………………………………….. 6

B. NỘI DUNG TẬP HUẤN ……………………………………………………………………………………. 6

NỘI DUNG 1: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI………………………………………………………. 6

NỘI DUNG 2: TÌM HIỂU MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM
CHẤT, NĂNG LỰC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI……………………………………………………. 10

NỘI DUNG 3: TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC TÀI LIỆU TÌM HIỂU
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI……………………………………………………… 12

NỘI DUNG 4: THỰC HIỆN DẠY HỌC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC KHOA HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI…………………………………………….. 17

C. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN……………………………………………………………………… 20

D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHOÁ TẬP HUẤN…………………………………………………………….. 23

PHỤ LỤC 1. Minh họa một KHDH theo chủ đề/bài học …………………………………………….. 25

PHỤ LỤC 2. Đề kiểm tra minh hoạ…………………………………………………………………………. 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………………………. 38

Nội dung chi tiết chương trình tập huấn môn Tự nhiên xã hội 2018, mời các bạn sử dụng file .

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm