Dành cho giáo viênTài liệu

Tài liệu tìm hiểu bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 2

Bộ SGK lớp 2 sách Chân trời sáng tạo
24

Bộ SGK lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa lớp 2 sách Chân trời sáng tạo do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam biên soạn và phát hành, sẽ được sử dụng trong năm học 2021-2022. Sau đây là Tài liệu tìm hiểu bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 2, mời các bạn tham khảo.

1. Hỏi đáp về sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 2

Hỏi đáp về sách Tiếng Việt lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Toán lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Âm nhạc lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Mỹ thuật lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Hỏi đáp về sách Giáo dục thể chất lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

2. Giới thiệu sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 2

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tự nhiên xã hội lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm