Dành cho giáo viênTài liệu

Thể lệ cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô 2021

Kế hoạch thi Vì An toàn giao thông Thủ đô
50

Kế hoạch thi Vì An toàn giao thông Thủ đô

Cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô 2021 được tổ chức nhằm giáo dục, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên. Sau đây là thể lệ và nội dung cuộc thi.

Nội dung cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô 2021

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 164/KH-UBND triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″. Kế hoạch nhằm tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc và TNGT trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP Hà Nội.

Thể lệ cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô 2021

Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″ sẽ có 4 nội dung chính, bao gồm: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; Tổ chức bình chọn điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021″; Tổ chức các sự kiện truyền thông trong dịp Lễ tổng kết, trao giải và phát động Cuộc thi; Vận hành chuyên trang: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn.

UBND TP đề nghị Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện, Thể lệ Cuộc thi; quy định tiêu chí bình chọn điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình năm 2021; phổ biến rộng rãi để kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia Cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên báo chí, trên các tuyến đường, phố dưới hình thức phù hợp trong dịp phát động, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi và các đợt cao điểm khác, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động, tổng kết Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” và báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.

Báo Kinh tế và Đô thị là đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, các DN tổ chức triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; ban hành Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên internet; tiêu chí bình chọn điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” trình Ban Tổ chức xem xét ban hành. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP về tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” và kinh phí tài trợ cho Chương trình…

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị triển khai Kế hoạch Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021” đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; bố trí kinh phí tuyên truyền cho Chương trình; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, liên quan ủng hộ Chương trình (ủng hộ tài trợ, huy động lực lượng tham gia Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi). Chỉ đạo Phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách các trường, số lượng học sinh tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức bình chọn các gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021”, gửi Ban Tổ chức Chương trình để trình TP biểu dương, khen thưởng.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô 2021 dành cho học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm