Dành cho giáo viênTài liệu

Tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đối với nhà giáo

Tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục
58

Tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng ngành giáo dục

Thời điểm cuối năm học 2020-2021, một trong những điều mà các giáo viên quan tâm là việc bình xét các danh hiệu cho năm học đó. Vậy đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cơ sở 2021

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 91/2017/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

5. Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

Như vậy thì giáo viên đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên sẽ được xem xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với nhà giáo

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên cần chuẩn 01 bộ hồ sơ (bản chính) gồm có:

– Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;

– Báo cáo thành tích của cá nhân;;

– Biên bản họp bình xét thi đua;

– Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Trên đây là những thông tin về việc xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở đối với giáo viên năm 2021 cần chú ý.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm