Hỏi đáp pháp luật

32 chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2019

Tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực
43

Tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực

32 chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2019

Bắt đầu từ ngày 1/7/2019 sẽ có rất nhiều chính sách mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7 đã được Thiquocgia.vn cập nhật, xin giới thiệu đến các bạn độc giả.

Các chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2019

TT

Loại văn bản

Nội dung

Số hiệu

1

Luật

Luật Cạnh tranh

23/2018/QH14

2

Luật Đặc xá

30/2018/QH14

3

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

33/2018/QH14

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

34/2018/QH14

5

Luật Phòng chống tham nhũng

36/2018/QH14

6

Luật Công an nhân dân

37/2018/QH14

7

Nghị định

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

38/2019/NĐ-CP

8

Quy định tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

39/2019/NĐ-CP

9

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

40/2019/NĐ-CP

10

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

44/2019/NĐ-CP

11

Thông tư

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

08/2019/TT-BKHĐT

12

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

03/2019/TT-BNV

13

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước

26/2019/TT-BTC

14

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 246/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư 247/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

27/2019/TT-BTC

15

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

05/2019/TT-BNNPTNT

16

Ban hành Khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa

17/2019/TT-BGTVT

17

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

22/2019/TT-BTC

18

Quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam

15/2019/TT-BQP

19

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

20/2018/TT-BTTTT

20

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

134/2018/TT-BTC

21

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

40/2018/TT-BNNPTNT

22

Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT

61/2018/TT-BGTVT

23

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

21/2018/TT-BTTTT

24

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

19/2018/TT-BTTTT

25

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2016/TT-NHNN về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

35/2018/TT-NHNN

26

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

29/2018/TT-BLĐTBXH

27

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

53/2018/TT-BGTVT

28

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện – Yêu cầu phát xạ

08/2018/TT-BTTTT

29

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

06/2018/TT-BTTTT

30

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di dộng W-CDMA FDD

05/2018/TT-BTTTT

31

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến

02/2018/TT-BTTTT

32

Quyết định

Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

19/2019/QĐ-TTg

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm