Hỏi đáp pháp luật

Áp dụng 06 quy định mới về giá đất từ ngày 03/3/2017

Hướng dẫn chi tiết Luật đất đai 2017
76

Hướng dẫn chi tiết Luật đất đai 2017

Bản in

Áp dụng 06 quy định mới về giá đất từ ngày 03/3/2017

Quy định rõ giá đất theo thời hạn sử dụng đất; sửa đổi một số nội dung về xác định giá đất bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; Mở rộng đối tượng được hành nghề tư vấn xác định giá đất,.. là những quy định mới về giá đất từ ngày 03/3/2017. Mời các bạn tham khảo.

Quyết định 1675/QĐ-TTg tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

Thiquocgia.vn xin giới thiệu quy định mới về giá đất sẽ được áp dụng kể từ ngày 03/3/2017.

Áp dụng 06 quy định mới về giá đất từ ngày 03/3/2017

1. Quy định rõ giá đất theo thời hạn sử dụng đất

Giá đất trong khung giá đất, bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Đối với địa phương mà UBND cấp tỉnh đã quy định thời hạn sử dụng đất để tính giá đất trong bảng giá đất khác với quy định tại khoản này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Mức giá đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác

UBND cấp tỉnh căn cứ vào giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất đối với đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác.

3. Trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

4. Sửa đổi một số nội dung về xác định giá đất bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

– Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

– Hàng năm, UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì UBND cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất đối với từng loại đất theo dự án hoặc theo khu vực để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Mở rộng đối tượng được hành nghề tư vấn xác định giá đất

Theo đó, sửa đổi yêu cầu về trình độ tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau: “Có trình độ từ đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật”.

6. Điều kiện để được cấp Chứng chỉ định giá đất

Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:

Nội dung này được quy định tại Điều 3 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm