Dân sựHỏi đáp pháp luật

Bản sao giấy khai sinh có công chứng được không?

Quy định về công chứng, chứng thực
65

Quy định về công chứng, chứng thực

Thủ tục công chứng, chứng thực hiện nay vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường thắc mắc rằng không biết khi mất bản chính giấy khai sinh thì có lấy bản sao đi để công chứng được không. Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho bạn để bạn hiểu rõ hơn.

1. Công chứng là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014, Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận:

Mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

2. Giá trị bản sao giấy khai sinh

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 thì Giấy khai sinh được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì bản sao là:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về hoạt động Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký có quy định về Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính như sau:

“1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, bản sao Giấy khai sinh có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong có giao dịch.

Bản sao Giấy khai sinh có công chứng được không?

3. Bản sao giấy khai sinh photo công chứng được không?

Bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc là bản sao được cấp từ sổ gốc, do cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao, có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực là bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Do đó, Giấy khai sinh bản sao được công chứng.

4. Mất giấy khai sinh gốc còn bản sao có công chứng được không?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: bản sao có 2 loại (bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính), bản sao Giấy khai sinh cũng như vậy.

Khi bạn mất giấy khai sinh bản gốc mà còn bản sao thì có thể mang giấy khai sinh bản sao để công chứng cho Giấy khai sinh khi photo cần công chứng để nộp cho các cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Giấy khai sinh bản sao, Bản sao giấy khai sinh có thời hạn không từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm