Hỏi đáp pháp luậtThuế - Lệ phí

Bảng giá phí trước bạ xe Audi năm 2019

Mức áp phí trước bạ xe ô tô Audi mới nhất
67

Mức áp phí trước bạ xe ô tô Audi mới nhất

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô Audi

Mời các bạn cùng tham khảo Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô Audi mới nhất năm 2019 do Bộ tài chính ban hành. Biểu phí tính thuế trước bạ xe Audi sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 10/4/2019.

Phí trước bạ ô tô Audi 2019

45

AUDI

8 4.2 QUATTRO

4,2

5

4.120.000.000

46

AUDI

80 E2IO

2,0

4

804.000.000

47

AUDI

A1

1,4

4

871.000.000

48

AUDI

A1 1.4 TFSI

1,4

5

958.000.000

49

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE

1,0

5

849.000.000

50

AUDI

A1 SPORTBACK 1.0 TFSIULTRA SLINE

1,0

5

1.100.000.000

51

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

4

995.000.000

52

AUDI

A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

4

1.128.000.000

53

AUDI

A3

1,6

5

800.000.000

54

AUDI

A3

2,0

5

1.230.000.000

55

AUDI

A3 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

56

AUDI

A3 1.8 TFSI

1,8

5

1.220.000.000

57

AUDI

A3 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.230.000.000

58

AUDI

A3 2.0T SPORT

2,0

5

1.230.000.000

59

AUDI

A3 LIMOUSINE

1,4

5

1.540.000.000

60

AUDI

A3 QUATTRO

2,0

5

1.230.000.000

61

AUDI

A3 SPORTBACK

1,4

5

1.337.000.000

62

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI

1,4

5

1.825.000.000

63

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE

1,4

5

1.825.000.000

64

AUDI

A3 SPORTBACK 1.4T

1,4

5

1.825.000.000

65

AUDI

A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG)

1,4

5

1.450.000.000

66

AUDI

A3 SPORTBACK TFSI

1,2

5

1.235.000.000

67

AUDI

A3 T WITH DSG

3,2

5

1.660.000.000

68

AUDI

A4

1,8

4

1.445.000.000

69

AUDI

A4

1,8

5

1.445.000.000

70

AUDI

A4

1,9

5

1.445.000.000

71

AUDI

A4

2,0

4

1.770.000.000

72

AUDI

A4 (WAUSF78K)

2,0

5

1.770.000.000

73

AUDI

A4 1.8 TFSI

1,8

5

1.445.000.000

74

AUDI

A4 1.8T

1,8

5

1.445.000.000

75

AUDI

A4 1.8T CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

76

AUDI

A4 2.0 TDI

2,0

5

1.770.000.000

77

AUDI

A4 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

78

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

79

AUDI

A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG)

2,0

5

1.535.000.000

80

AUDI

A4 2.0T

2,0

5

1.770.000.000

81

AUDI

A4 2.0T CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

82

AUDI

A4 2.0T PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

83

AUDI

A4 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

5

1.770.000.000

84

AUDI

A4 2.0T PRESTIG

2,0

5

1.987.000.000

85

AUDI

A4 2.0T QUATTRO

2,0

5

1.770.000.000

86

AUDI

A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

1.990.000.000

87

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.770.000.000

88

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

1.990.000.000

89

AUDI

A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

5

1.987.000.000

90

AUDI

A4 3.2 QUATTRO

3,2

5

1.830.000.000

91

AUDI

A4 AVANT QUATTRO

3,2

5

1.820.000.000

92

AUDI

A4 CABRIOLET

1,8

4

1.445.000.000

93

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T

2,0

4

1.990.000.000

94

AUDI

A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO

2,0

4

1.990.000.000

95

AUDI

A4 CABRIOLET QUATTRO

1,8

4

1.445.000.000

96

AUDI

A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC

2,0

5

1.540.000.000

97

AUDI

A5

3,2

4

1.900.000.000

98

AUDI

A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

99

AUDI

A5 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.040.000.000

100

AUDI

A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET

2,0

4

2.545.000.000

101

AUDI

A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO

2,0

5

1.850.000.000

102

AUDI

A5 3.2 COUPE

3,2

4

1.930.000.000

103

AUDI

A5 3.2 QUATTRO

3,2

4

1.930.000.000

104

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.074.000.000

105

AUDI

A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.545.000.000

106

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

4

2.545.000.000

107

AUDI

A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T

2,0

4

2.545.000.000

108

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.077.000.000

109

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.077.000.000

110

AUDI

A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE

2,0

4

1.937.000.000

111

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE

2,0

4

1.937.000.000

112

AUDI

A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE

2,0

4

2.608.000.000

113

AUDI

A5 COUPE WITH TIPTRONIC.

3,2

5

1.960.000.000

114

AUDI

A5 COUPE 1.8T SL

1,8

4

1.622.000.000

115

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

4

2.648.000.000

116

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI

2,0

5

2.648.000.000

117

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSIQUATTRO

2,0

4

2.648.000.000

118

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY)

2,0

5

2.380.000.000

119

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.648.000.000

120

AUDI

A5 SPORTBACK 2.0 TFSISLINE

2,0

4

2.648.000.000

121

AUDI

A5 SPORTBACK TFSISLINE

2,0

5

2.648.000.000

122

AUDI

A6

1,8

5

2.120.000.000

123

AUDI

A6

2,0

5

2.120.000.000

124

AUDI

A6

2,4

5

2.438.000.000

125

AUDI

A6

2,8

5

2.438.000.000

126

AUDI

A6

3,1

5

3.040.000.000

127

AUDI

A6

3,2

5

3.040.000.000

128

AUDI

A6 2.0 TFSI

2,0

5

2.120.000.000

129

AUDI

A6 2.0T

2,0

5

2.120.000.000

130

AUDI

A6 2.0T SLINE

2,0

5

2.120.000.000

131

AUDI

A6 2.7 TDI QUATTRO

2,7

5

2.000.000.000

132

AUDI

A6 2.8

2,8

5

2.438.000.000

133

AUDI

A6 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

134

AUDI

A6 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

135

AUDI

A6 3.0T QUATTRO

3,0

5

3.040.000.000

136

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

137

AUDI

A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

5

3.040.000.000

138

AUDI

A6 3.2 QUATTRO

3,1

5

3.040.000.000

139

AUDI

A6 AVANT FSI

3,1

5

3.040.000.000

140

AUDI

A6 AVANT TDI

2,0

5

2.120.000.000

141

AUDI

A6 PREMIUM PLUS

2,0

5

2.120.000.000

142

AUDI

A6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

5

3.040.000.000

143

AUDI

A6 S LINE

2,0

5

2.120.000.000

144

AUDI

A6 TFSI 3.0

3,0

5

3.040.000.000

145

AUDI

A6 WITH TIPTRONIC

4,2

5

3.360.000.000

146

AUDI

A7 3.0T QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

147

AUDI

A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE

3,0

4

3.427.000.000

148

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

5

3.427.000.000

149

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0 TFSIQUATTRO (4GF02Y)

3,0

4

2.890.000.000

150

AUDI

A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM

3,0

4

3.427.000.000

151

AUDI

A7 SPORTBACK 55 TFSIQUATTRO (4KA02Y)

3,0

5

3.600.000.000

152

AUDI

A7 SPORTBACK QUATTRO

3,0

4

3.150.000.000

153

AUDI

A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO

3,0

4

3.427.000.000

154

AUDI

A8

4,2

5

5.850.000.000

155

AUDI

A8 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

4.480.000.000

156

AUDI

A8 3.2 QUATTRO

3,1

5

5.370.000.000

157

AUDI

A8 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

158

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

4

5.850.000.000

159

AUDI

A8 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

160

AUDI

A8L

4,2

5

3.560.000.000

161

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

162

AUDI

A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A)

3,0

5

4.400.000.000

163

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

4

5.380.000.000

164

AUDI

A8L 3.0T QUATTRO

3,0

5

5.380.000.000

165

AUDI

A8L 3.2 QUATTRO

3,1

4

5.370.000.000

166

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

4

5.850.000.000

167

AUDI

A8L 4.0 TFSI QUATTRO

4,0

5

5.850.000.000

168

AUDI

A8L 4.2 FSI QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

169

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

4

5.850.000.000

170

AUDI

A8L 4.2 QUATTRO

4,2

5

5.850.000.000

171

AUDI

A8L 4.2 TDI QUATTRO

4,1

5

5.850.000.000

172

AUDI

A8L 4.2 TFSI

4,2

5

5.850.000.000

173

AUDI

A8L TFSI W12 QUATTRO

6,3

4

6.561.000.000

174

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,0

4

5.720.000.000

175

AUDI

A8L W12 QUATTRO

6,3

4

7.045.000.000

176

AUDI

A8LWB TDI QUATTRO

3,0

5

5.292.000.000

177

AUDI

ALLROAD 2.7T QUATTRO

2,7

5

1.200.000.000

178

AUDI

AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G)

1,8

5

2.260.000.000

179

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.570.000.000

180

AUDI

AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI

1,4

5

1.610.000.000

181

AUDI

AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.140.000.000

182

AUDI

AUDI Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

183

AUDI

AUDI Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.510.000.000

184

AUDI

AUDI Q5 SPORT 45 TFSIQUATTRO

2,0

5

2.550.000.000

185

AUDI

AUDI Q7 2.0TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.340.000.000

186

AUDI

AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB011)

2,0

7

3.420.000.000

187

AUDI

Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.518.000.000

188

AUDI

Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG)

1,4

5

1.610.000.000

189

AUDI

Q3 2.0 TFSI QUATTRO (8UGCEY)

2,0

5

1.670.000.000

190

AUDI

Q3 2.0T PRESTIGE

2,0

5

1.670.000.000

191

AUDI

Q5

2,0

5

1.844.000.000

192

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

193

AUDI

Q5 2.0 QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

194

AUDI

Q5 2.0 TDI QUATTRO

2,0

5

1.875.000.000

195

AUDI

Q5 2.0 TFSI

2,0

5

2.250.000.000

196

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO (FYBAAY)

2,0

5

2.250.000.000

197

AUDI

Q5 2.0 TFSI QUATTRO SLINE

2,0

5

2.250.000.000

198

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO

2,0

5

2.250.000.000

199

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM

2,0

5

1.763.000.000

200

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

5

2.562.000.000

201

AUDI

Q5 2.0T QUATTRO S LINE

2,0

5

2.250.000.000

202

AUDI

Q5 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

1.900.000.000

203

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM

3,2

5

2.562.000.000

204

AUDI

Q5 3.2 PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

205

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO

3,2

5

2.562.000.000

206

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,2

5

2.562.000.000

207

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,2

5

2.562.000.000

208

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,2

5

2.562.000.000

209

AUDI

Q5 3.2 QUATTRO SLINE

3,2

5

2.562.000.000

210

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

211

AUDI

Q5 DESIGN 2.0 TFSI QUATTRO SLINE (FYBCAY)

2,0

5

2.400.000.000

212

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO (FYBBAY)

2,0

5

2.300.000.000

213

AUDI

Q5 SPORT 2.0 TFSIQUATTRO S LINE (FYBBAY)

2,0

5

2.400.000.000

214

AUDI

Q7

3,6

7

3.123.000.000

215

AUDI

Q7

4,2

7

3.570.000.000

216

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO (4MBOI1)

2,0

7

3.000.000.000

217

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

3,0

7

3.100.000.000

218

AUDI

Q7 2.0 TFSI QUATTRO S LINE (4MBOI1)

2,0

7

3.100.000.000

219

AUDI

Q7 2.0T PREMIUM PLUS

2,0

7

3.330.000.000

220

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

221

AUDI

Q7 3.0 QUATTRO SLINE PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

222

AUDI

Q7 3.0 TDI PREMIUM

3,0

7

2.786.000.000

223

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE

3,0

7

2.786.000.000

224

AUDI

Q7 3.0 TDI PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.786.000.000

225

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

5

2.957.000.000

226

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

227

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

228

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.957.000.000

229

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.957.000.000

230

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE

3,0

5

2.957.000.000

231

AUDI

Q7 3.0 TDI QUATTRO SLINE (4MB0E1)

3,0

7

5.883.000.000

232

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO (4MB0A1)

3,0

7

3.250.000.000

233

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

234

AUDI

Q7 3.0 TFSI QUATTRO SLINE

3,0

7

2.876.000.000

235

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM

3,0

7

2.876.000.000

236

AUDI

Q7 3.0T PREMIUM PLUS

3,0

7

2.876.000.000

237

AUDI

Q7 3.0T PRESTIGE SLINE

3,0

7

2.876.000.000

238

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO

3,0

7

2.876.000.000

239

AUDI

Q7 3.0T QUATTRO PRESTIGE

3,0

7

2.876.000.000

240

AUDI

Q7 3.0T SLINE

3,0

7

2.870.000.000

241

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

6

2.868.000.000

242

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM

3,6

7

2.868.000.000

243

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM PLUS

3,6

7

2.868.000.000

244

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO

3,6

7

2.868.000.000

245

AUDI

Q7 3.6 PREMIUM QUATTRO SLINE

3,6

7

2.868.000.000

246

AUDI

Q7 3.6 PRESTIGE

3,6

7

2.868.000.000

247

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

5

1.750.000.000

248

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

6

1.750.000.000

249

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO

3,6

7

2.734.000.000

250

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,6

7

2.734.000.000

251

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PREMIUM PLUS SLINE

3,6

7

2.734.000.000

252

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE

3,6

7

2.734.000.000

253

AUDI

Q7 3.6 QUATTRO PRESTIGE SLINE

3,6

7

2.734.000.000

254

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO SLINE

4,2

7

2.950.000.000

255

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

256

AUDI

Q7 4.2 PREMIUM

4,2

7

2.420.000.000

257

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

6

2.420.000.000

258

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO

4,2

7

2.950.000.000

259

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PREMIUM

4,2

6

2.420.000.000

260

AUDI

Q7 4.2 QUATTRO PRESTIGE SLINE

4,2

7

2.420.000.000

261

AUDI

Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1)

2,0

7

3.340.000.000

262

AUDI

Q7 QUATTRO

3,6

7

3.173.000.000

263

AUDI

Q7 QUATTRO

4,2

7

3.297.000.000

264

AUDI

Q7 SLINE PRESTIGE

3,0

7

3.291.000.000

265

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO

3,0

7

2.957.000.000

266

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM

3,0

7

2.957.000.000

267

AUDI

Q7 TDI 3.0 QUATTRO PREMIUM PLUS

3,0

7

2.957.000.000

268

AUDI

R8

4,2

2

5.620.000.000

269

AUDI

R8 4.2 QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

270

AUDI

R8 4.2 TFSI QUATTRO

4,2

2

5.620.000.000

271

AUDI

R8 5.2 QUATTRO

5,2

2

9.797.000.000

272

AUDI

R8 COUPE QUATTRO

4,2

2

5.190.000.000

273

AUDI

R8 COUPE V 10 PLUS

5,2

2

9.797.000.000

274

AUDI

R8 V10 PLUS COUPE

5,2

2

9.797.000.000

275

AUDI

RS4

4,2

4

3.180.000.000

276

AUDI

S4 AVANT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.410.000.000

277

AUDI

S4 CABRIOLET WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.780.000.000

278

AUDI

S4 SPORT

4,2

5

2.310.000.000

279

AUDI

S4 SPORT WITH TIPTRONIC

4,2

5

2.370.000.000

280

AUDI

S5 4.2 QUATTRO

4,2

4

2.400.000.000

281

AUDI

S5 SPORT BACK 3.0TFSI QUATTRO

3,0

4

3.613.000.000

282

AUDI

S6

5,2

5

3.440.000.000

283

AUDI

S8

5,2

5

4.440.000.000

284

AUDI

S8 QUATTRO

4,0

5

5.712.000.000

285

AUDI

TT

1,8

2

1.000.000.000

286

AUDI

TT

2,0

2

2.000.000.000

287

AUDI

TT

2,0

4

2.000.000.000

288

AUDI

TT 2.0T COUPE

2,0

4

2.000.000.000

289

AUDI

TT 2.0T COUPE QUATTRO PREMIUM PLUS

2,0

4

2.000.000.000

290

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

2

2.000.000.000

291

AUDI

TT 2.0T ROADSTER

2,0

4

2.000.000.000

292

AUDI

TT 3.2 QUATTRO

3,2

4

2.180.000.000

293

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI

2,0

2

1.900.000.000

294

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI (FV307X)

2,0

4

1.827.000.000

295

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO

2,0

4

1.900.000.000

296

AUDI

TT COUPE 2.0 TFSI S LINE (FV307X)

2,0

4

1.900.000.000

297

AUDI

TT COUPE PREMIUM

2,0

4

1.900.000.000

298

AUDI

TT COUPE SLINE

2,0

4

1.622.000.000

299

AUDI

TT QUATTRO

3,2

2

2.180.000.000

300

AUDI

TT ROADSTER 2.0T QUATTRO PRESTIGE

2,0

2

1.750.000.000

301

AUDI

TT RS COUPE

2,0

4

2.107.000.000

302

AUDI

TT T WITH S TRONIC

2,0

4

1.660.000.000

303

AUDI

TTS

2,0

2

2.107.000.000

304

AUDI

TTS

2,0

4

2.107.000.000

305

AUDI

TTS COUPE 2.0 QUATTRO PRESTIGE

2,0

4

2.496.000.000

306

AUDI

TTS COUPE 2.0T QUATTRO

2,0

4

2.496.000.000

307

AUDI

TTS COUPE QUATTRO 2.0

2,0

4

2.496.000.000

308

AUDI

TTS COUPE QUATTRO PREMIUM

2,0

4

2.496.000.000

309

AUDI

TTS ROADSTER

2,0

2

1.750.000.000

Tham khảo thêm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm