Hỏi đáp pháp luậtThuế - Lệ phí

Bảng giá phí trước bạ xe BMW năm 2019

Mức áp phí trước bạ xe ô tô BMW mới nhất
105

Mức áp phí trước bạ xe ô tô BMW mới nhất

Bản in

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô BMW

Bảng giá lệ phí trước bạ xe BMW là mức giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô BMW mới nhất do Bộ tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo mức thuế trước bạ xe ô tô mới nhất của xe ô tô BMW để nắm được các mức giá đóng thuế trước bạ của từng mẫu xe.

Phí trước bạ ô tô BMW 2019

365

BMW

116I

1,6

5

1.123.000.000

366

BMW

116I

2,0

5

1.262.000.000

367

BMW

118I

2,0

5

900.000.000

368

BMW

118I (1R51)

1,5

5

1.439.000.000

369

BMW

120I

2,0

5

900.000.000

370

BMW

120I CABRIO

2,0

4

900.000.000

371

BMW

128I

3,0

4

1.560.000.000

372

BMW

128I

3,0

5

2.590.000.000

373

BMW

128I CONVERTIBLE

3,0

4

1.560.000.000

374

BMW

135I

3,0

4

1.840.000.000

375

BMW

218I

1,5

5

1.231.000.000

376

BMW

218I ACTIVE TOURER (2A31)

1,5

5

1.390.000.000

377

BMW

218I GRAN TOURER (2D31)

1,5

7

1.668.000.000

378

BMW

316I

1,8

5

1.050.000.000

379

BMW

318CI

2,0

4

1.120.000.000

380

BMW

318D

2,0

5

1.120.000.000

381

BMW

318I

2,0

4

1.120.000.000

382

BMW

318I (AY78A7)

2,0

5

1.120.000.000

383

BMW

318IA

2,5

5

1.488.000.000

384

BMW

320D

2,0

5

1.050.000.000

385

BMW

320D ED

2,0

5

1.050.000.000

386

BMW

320I

2,0

4

1.050.000.000

387

BMW

320I

2,2

5

1.292.000.000

388

BMW

320I (8A11)

2,0

5

1.619.000.000

389

BMW

320I CABRIO

2,0

4

2.583.000.000

390

BMW

320I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

5

2.414.000.000

391

BMW

320I CONVERTIBLE

2,0

4

2.583.000.000

392

BMW

320I GRAN TURISMO

2,0

5

1.658.000.000

393

BMW

320I GRAN TURISMO SPORT (8X31)

2,0

5

2.029.000.000

394

BMW

320I LUXURY

2,0

5

1.450.000.000

395

BMW

320I MODERN

2,0

5

1.450.000.000

396

BMW

320I SPORT

2,0

5

1.392.000.000

397

BMW

325CI

2,5

4

1.682.000.000

398

BMW

325CI

2,5

5

1.682.000.000

399

BMW

325I

2,5

4

1.682.000.000

400

BMW

325I

2,5

5

1.488.000.000

401

BMW

325I

3,0

5

1.866.000.000

402

BMW

325I CABRIO

2,5

4

2.611.000.000

403

BMW

325I CABRIO

2,5

5

2.937.000.000

404

BMW

325I CONVERTIBLE

2,5

4

1.866.000.000

405

BMW

325I CONVERTIBLE

3,0

4

2.754.000.000

406

BMW

328 IA

3,0

5

1.866.000.000

407

BMW

328 XI

3,0

5

1.630.000.000

408

BMW

328 XI COUPE

3,0

4

1.760.000.000

409

BMW

328I

2,0

5

1.686.000.000

410

BMW

328I

3,0

4

1.866.000.000

411

BMW

328I

3,0

5

1.866.000.000

412

BMW

328I CONVERTIBLE

3,0

4

1.866.000.000

413

BMW

328I GRAN TURISMO

2,0

5

1.908.000.000

414

BMW

328I GRAN TURISMO LUXURY (3X31)

2,0

5

1.908.000.000

415

BMW

328I GRAN TURISMO SPORT

2,0

5

1.959.000.000

416

BMW

328I SPORT

2,0

5

1.908.000.000

417

BMW

330 Cl

3,0

4

1.796.000.000

418

BMW

330 XI

3,0

5

1.796.000.000

419

BMW

330I

3,0

5

1.411.000.000

420

BMW

330I SPORT (8A71)

2,0

5

1.528.000.000

421

BMW

335I

3,0

4

2.540.000.000

422

BMW

335I

3,0

5

1.850.000.000

423

BMW

335I CONVERTIBLE

3,0

4

2.540.000.000

424

BMW

335I XDRIVE COUPE

3,0

4

2.540.000.000

425

BMW

335IA CONVERTIBLE

3,0

4

2.540.000.000

426

BMW

335IS COUPE

3,0

4

2.540.000.000

427

BMW

420I (4H31)

2,0

5

2.089.000.000

428

BMW

420I (4V11)

2,0

4

2.799.000.000

429

BMW

420I CABRIO

2,0

4

2.434.000.000

430

BMW

420I CABRIO SPORT (3V11)

2,0

4

2.649.000.000

431

BMW

420I COUPE

2,0

4

1.658.000.000

432

BMW

420I COUPE SPORT

2,0

4

1.826.000.000

433

BMW

420I GRAN COUPE SPORT

2,0

5

1.678.000.000

434

BMW

420I GRAN COUPE SPORT LINE (4H31)

2,0

5

1.899.000.000

435

BMW

428I CABRIO

2,0

4

2.676.000.000

436

BMW

428I CABRIO (3V31)

2,0

4

2.676.000.000

437

BMW

428I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

4

2.488.000.000

438

BMW

428I CABRIO SPORT

2,0

4

2.676.000.000

439

BMW

428I COUPE

2,0

4

1.888.000.000

440

BMW

428I COUPE SPORT

2,0

4

2.013.000.000

441

BMW

428I GRAN COUPE

2,0

5

1.888.000.000

442

BMW

428I GRAN COUPE SPORT (4A51)

2,0

5

2.146.000.000

443

BMW

430I CABRIO

2,0

4

2.602.000.000

444

BMW

430I CABRIO SPORT (4V31)

2,0

4

2.676.000.000

445

BMW

430I GRAN COUPE SPORT

2,0

5

1.868.000.000

446

BMW

430I GRAN COUPE SPORT LINE (4H71)

2,0

5

2.099.000.000

447

BMW

520D

2,0

5

1.783.000.000

448

BMW

520I

2,0

5

1.783.000.000

449

BMW

520I

2,2

5

2.214.000.000

450

BMW

520I (JA31)

1,6

5

2.389.000.000

451

BMW

520I 5A31

2,0

5

1.783.000.000

452

BMW

523I

2,5

5

2.122.000.000

453

BMW

523I

3,0

5

2.148.000.000

454

BMW

525 XI

3,0

5

2.160.000.000

455

BMW

525D

2,5

5

2.263.000.000

456

BMW

525I

2,5

5

1.800.000.000

457

BMW

525I

3,0

5

2.060.000.000

458

BMW

528I

2,0

5

2.249.000.000

459

BMW

528I

3,0

5

2.760.000.000

460

BMW

528I GRAN TURISMO (SZ61)

2,0

5

2.428.000.000

461

BMW

528I GRAN TURISMO LUXURY

2,0

5

2.509.000.000

462

BMW

528I LUXURY

2,0

5

2.286.000.000

463

BMW

528I MODERN

2,0

5

2.418.000.000

464

BMW

528I XDRIVE

2,0

5

2.509.000.000

465

BMW

528XI

3,0

5

2.200.000.000

466

BMW

530D

3,0

5

1.620.000.000

467

BMW

530I

3,0

5

2.099.000.000

468

BMW

530I (JR31)

2,0

5

3.069.000.000

469

BMW

530XI SPORT WAGON

3,0

5

2.460.000.000

470

BMW

535I (5B31)

3,0

5

2.566.000.000

471

BMW

535I GRAN TURISMO

3,0

4

2.968.000.000

472

BMW

535I GRAN TURISMO

3,0

5

2.968.000.000

473

BMW

535I GRAND TURISMO

3,0

5

3.379.000.000

474

BMW

535I GT

3,0

5

3.259.000.000

475

BMW

540I

4,0

5

1.800.000.000

476

BMW

545I

4,4

5

2.000.000.000

477

BMW

550I

4,8

5

2.770.000.000

478

BMW

550I GRAN TURISMO

4,4

4

3.737.000.000

479

BMW

550I GRAN TURISMO

4,4

5

3.737.000.000

480

BMW

630I

3,0

4

3.502.000.000

481

BMW

630I CABRIO

3,0

4

2.989.000.000

482

BMW

640I CONVERTIBLE

3,0

4

3.647.000.000

483

BMW

640I GRAN COUPE

3,0

5

3.421.000.000

484

BMW

640I GRAN COUPE M SPORT

3,0

5

3.647.000.000

485

BMW

645CI

4,4

4

1.298.000.000

486

BMW

650I

4,8

4

3.940.000.000

487

BMW

650I CONVERTIBLE

4,4

4

3.940.000.000

488

BMW

650I CONVERTIBLE

4,8

4

4.052.000.000

489

BMW

650I COUPE

4,4

4

3.610.000.000

490

BMW

650I COUPE

4,8

4

4.052.000.000

491

BMW

650I GRAN COUPE

4,4

5

4.052.000.000

492

BMW

728I

2,8

4

2.300.000.000

493

BMW

730D

3,0

5

752.000.000

494

BMW

730I

3,0

5

2.300.000.000

495

BMW

730LI

3,0

4

4.307.000.000

496

BMW

730LI

3,0

5

4.083.000.000

497

BMW

730LI (7E01)

2,0

5

4.049.000.000

498

BMW

735

3,6

4

1.700.000.000

499

BMW

735I

3,6

5

2.400.000.000

500

BMW

735LI

3,6

4

2.600.000.000

501

BMW

735LI

3,6

5

2.600.000.000

502

BMW

740I

3,0

4

4.434.000.000

503

BMW

740I

3,0

5

4.434.000.000

504

BMW

740LI

4,0

5

2.020.000.000

505

BMW

740LI (7E21)

3,0

5

5.359.000.000

506

BMW

740LI (F02)

3,0

4

6.733.000.000

507

BMW

740LI M SPORT (7E21)

3,0

5

4.653.000.000

508

BMW

745I

4,4

5

2.800.000.000

509

BMW

745LI

4,4

5

5.588.000.000

510

BMW

745LIA

4,4

5

5.588.000.000

511

BMW

750 LI XDRIVE

4,4

4

5.214.000.000

512

BMW

750 LI XDRIVE

4,4

5

4.372.000.000

513

BMW

750I

4,4

5

3.620.000.000

514

BMW

750I

4,8

5

3.700.000.000

515

BMW

750I ALPINA

4,4

5

5.214.000.000

516

BMW

750LI

4,4

4

5.214.000.000

517

BMW

750LI

4,4

5

5.674.000.000

518

BMW

750LI

4,8

5

6.200.000.000

519

BMW

750LI

5,0

5

7.520.000.000

520

BMW

750LI (7F01)

4,4

5

9.299.000.000

521

BMW

750LI (F02)

4,4

4

5.965.000.000

522

BMW

750LIA XDRIVE

4,4

4

5.214.000.000

523

BMW

750LIA

4,4

4

5.214.000.000

524

BMW

750LIA

4,4

5

4.610.000.000

525

BMW

750LIA

4,8

5

6.200.000.000

526

BMW

760LI

6,0

4

6.409.000.000

527

BMW

760LI

6,0

5

6.598.000.000

528

BMW

ACTIVE HYBRID 7L

4,4

5

5.962.000.000

529

BMW

ACTIVE HYBRID X6

4,4

4

5.037.000.000

530

BMW

ALPINA B6 CABRIO

4,4

4

5.200.000.000

531

BMW

ALPINA B7

4,4

4

5.753.000.000

532

BMW

ALPINA B7

4,4

5

5.410.000.000

533

BMW

ALPINA B7

4,8

5

6.125.000.000

534

BMW

ALPINA B7 L XDRIVE

4,4

5

5.410.000.000

535

BMW

I8

1,5

4

6.663.000.000

536

BMW

M2 COUPE

3,0

4

2.518.000.000

537

BMW

M3

3,0

5

3.246.000.000

538

BMW

M3

4,0

4

3.512.000.000

539

BMW

M3

4,0

5

3.512.000.000

540

BMW

M3 CONVERTIBLE

4,0

4

3.060.000.000

541

BMW

M4 CABRIO

3,0

4

3.681.000.000

542

BMW

M4 COUPE

3,0

4

3.656.000.000

543

BMW

M5

4,4

5

5.578.000.000

544

BMW

M5

5,0

5

5.578.000.000

545

BMW

M6

5,0

4

5.000.000.000

546

BMW

M6 CONVERTIBLE

5,0

4

5.000.000.000

547

BMW

M6 COUPE

5,0

4

4.720.000.000

548

BMW

M6 GRAN COUPE

4,4

4

5.578.000.000

549

BMW

M6 GRAN COUPE

4,4

5

5.578.000.000

550

BMW

M760LI XDRIVE (7H61)

6,6

5

12.999.000.000

551

BMW

X1 SDRIVE 18I

2,0

5

1.655.000.000

552

BMW

X1 SDRIVE 20I (HS71)

2,0

5

1.562.000.000

553

BMW

X1 SDRIVE 28I

2,0

5

1.999.000.000

554

BMW

X1 SDRIVE18I (JG11)

1,5

5

1.859.000.000

555

BMW

X1 XDRIVE 25I

2,0

5

1.652.000.000

556

BMW

X1 XDRIVE 28I

3,0

5

1.519.000.000

557

BMW

X2 SDRIVE18I (YH11)

1,5

5

1.999.000.000

558

BMW

X2 SDRIVE20I (YH31)

2,0

5

2.139.000.000

559

BMW

X3

2,5

5

1.500.000.000

560

BMW

X3

3,0

5

1.700.000.000

561

BMW

X3 2.0D

2,0

5

1.250.000.000

562

BMW

X3 2.0I

2,0

5

1.250.000.000

563

BMW

X3 2.5I

2,5

5

1.500.000.000

564

BMW

X3 2.5SI

2,5

5

1.500.000.000

565

BMW

X3 3.0I

3,0

5

1.700.000.000

566

BMW

X3 3.0SI

3,0

5

1.700.000.000

567

BMW

X3 SDRIVE 18D

2,0

5

1.843.000.000

568

BMW

X3 SI SPORT

3,0

5

1.820.000.000

569

BMW

X3 XDRIVE 20D

2,0

5

1.843.000.000

570

BMW

X3 XDRIVE 20D XLINE

2,0

5

1.939.000.000

571

BMW

X3 XDRIVE 20I (WX31)

2,0

5

1.999.000.000

572

BMW

X3 XDRIVE 20I XLINE

2,0

5

1.931.000.000

573

BMW

X3 XDRIVE 28I

2,0

5

2.141.000.000

574

BMW

X3 XDRIVE 28I

3,0

5

2.226.000.000

575

BMW

X3 XDRIVE 28I XLINE

2,0

5

2.107.000.000

576

BMW

X3 XDRIVE 20L

2,0

5

1.870.000.000

577

BMW

X4 XDRIVE 20I XLINE

2,0

5

2.365.000.000

578

BMW

X4 XDRIVE 28I XLINE (XW31)

2,0

5

2.462.000.000

579

BMW

X4 XDRIVE 20I (UJ11)

2,0

5

2.959.000.000

580

BMW

X5

2,9

5

2.917.000.000

581

BMW

X5

3,0

5

2.917.000.000

582

BMW

X5

3,0

7

2.917.000.000

583

BMW

X5

4,4

5

2.917.000.000

584

BMW

X5

4,6

5

2.917.000.000

585

BMW

X5

4,8

7

3.806.000.000

586

BMW

X5 3.0D

3,0

5

2.917.000.000

587

BMW

X5 3.0D

3,0

7

2.917.000.000

588

BMW

X5 3.0I

3,0

5

2.917.000.000

589

BMW

X5 3.0I

3,0

7

2.917.000.000

590

BMW

X5 3.0SI

2,9

7

2.917.000.000

591

BMW

X5 3.0SI

3,0

5

2.917.000.000

592

BMW

X5 3.0SI

3,0

7

3.118.000.000

593

BMW

X5 4.4I

4,4

5

2.851.000.000

594

BMW

X5 4.4M

4,4

5

2.851.000.000

595

BMW

X5 4.8I

4,8

5

2.851.000.000

596

BMW

X5 4.8I

4,8

7

2.991.000.000

597

BMW

X5 4.8IS

4,8

5

2.851.000.000

598

BMW

X5 XDRIVE 30D

3,0

7

3.140.000.000

599

BMW

X5 XDRIVE 30I

3,0

7

3.140.000.000

600

BMW

X5 XDRIVE 35D

3,0

7

3.283.000.000

601

BMW

X5 XDRIVE 35I

3,0

5

3.534.000.000

602

BMW

X5 XDRIVE 35I (KR01)

3,0

7

3.144.000.000

603

BMW

X5 XDRIVE 40D

3,0

5

2.538.000.000

604

BMW

X5 XDRIVE 50I

4,4

7

4.489.000.000

605

BMW

X5 XDRIVE 30I

3,0

5

3.086.000.000

606

BMW

X5 XDRIVE 35I M-SPORT

3,0

7

3.670.000.000

607

BMW

X6 M

4,4

4

4.590.000.000

608

BMW

X6 M

4,4

5

4.590.000.000

609

BMW

X6 XDRIVE 30D

3,0

4

2.982.000.000

610

BMW

X6 XDRIVE 35D

3,0

4

3.298.000.000

611

BMW

X6 XDRIVE 35I

3,0

4

3.298.000.000

612

BMW

X6 XDRIVE 35I (KU21)

3,0

5

3.298.000.000

613

BMW

X6 XDRIVE 35I M SPORT

3,0

5

3.462.000.000

614

BMW

X6 XDRIVE 50I

4,4

4

3.500.000.000

615

BMW

X6 XDRIVE35I (KU21)

3,0

5

3.969.000.000

616

BMW

Z4

2,5

2

2.539.000.000

617

BMW

Z4

3,0

2

2.827.000.000

618

BMW

Z4 2.5I

2,5

2

2.539.000.000

619

BMW

Z4 23I CABRIO

2,5

2

2.241.000.000

620

BMW

Z4 3.0 SI COUPE

3,0

2

2.827.000.000

621

BMW

Z4 3.0I

3,0

2

2.827.000.000

622

BMW

Z4 3.0I ROADTER

3,0

2

2.827.000.000

623

BMW

Z4 3.0SI

3,0

2

2.827.000.000

624

BMW

Z4 M COUPE

3,2

2

2.827.000.000

625

BMW

Z4 ROADSTER 2.5

2,5

2

2.140.000.000

626

BMW

Z4 S DRIVE 201

2,0

2

2.158.000.000

627

BMW

Z4 S DRIVE 20I M SPORT

2,0

2

2.319.000.000

628

BMW

Z4 S DRIVE 23 I

2,5

2

2.140.000.000

629

BMW

Z4 S DRIVE 23 I

3,0

2

2.827.000.000

630

BMW

Z4 S DRIVE 30 S

3,0

2

2.827.000.000

631

BMW

Z4 S DRIVE 30I

3,0

2

2.827.000.000

632

BMW

Z4 S DRIVE 35I

3,0

2

2.827.000.000

633

BMW

Z4 S DRIVE20I CABRIO

2,0

2

2.495.000.000

634

BMW

Z4 S DRIVE20I CABRIO (CONVERTIBLE)

2,0

2

2.203.000.000

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm